Temat: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów / Źródło: Newspix.pl / Murator Rafal Meszka
Ministerstwo Finansów to urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Ministerstwo Finansów zajmuje się opracowaniem, wykonywaniem i kontrolowaniem realizacji budżetu państwa. Pomaga też Ministrowi Finansów w kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym. Odpowiada także za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł.

Od 20 września 2019 r. ministrem finansów jest Jerzy Kwieciński.

Poprzednikiem Ministerstwa Finansów do 1950 r. było Ministerstwo Skarbu.

Gmach Ministerstwa Finansów

Siedziba Ministerstwa Finansów znajduje się w Warszawie w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Czackiego, Traugutta i Krakowskiego przedmieścia.

Budynek został zaprojektowany przez Stanisława Bieńkuńskiego i Stanisława Rychłowskiego. Powstał w latach 1953–1956. Jest przykładem architektury socrealistycznej, wpisanym do rejestru zabytków.

Organy i jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane

 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
 • dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych
 • Krajowa Informacja Skarbowa
 • izby administracji skarbowej
 • urzędy skarbowe
 • urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi
 • Krajowa Szkoła Skarbowości
 • Centrum Informatyki Resortu Finansów

Ministrowie Skarbu w regencyjnym Królestwie Polskim

 • Jan Kanty Steczkowski (26 listopada 1917 – 27 lutego 1918)
 • Antoni Wieniawski (27 lutego 1918 – 4 kwietnia 1918)
 • Jan Kanty Steczkowski (4 kwietnia 1918 – 23 października 1918)
 • Józef Englich (23 października 1918 – 4 listopada 1918)
 • Franciszek Jossé (4 listopada 1918 – 18 listopada 1918)

Ministrowie skarbu w II Rzeczypospolitej Polskiej

 • Władysław Byrka (p.o.) (18 listopada 1918 – 16 stycznia 1919)
 • Józef Englich (16 stycznia 1919 – 4 kwietnia 1919)
 • Stanisław Karpiński (4 kwietnia 1919 – 31 sierpnia 1919)
 • Leon Biliński (31 sierpnia 1919 – 9 grudnia 1919)
 • Władysław Grabski (13 grudnia 1919 – 25 listopada 1920)
 • Ignacy Weinfeld (p.o.) (25 listopada 1920 – 26 listopada 1920)
 • Jan Kanty Steczkowski (26 listopada 1920 – 13 września 1921)
 • Bolesław Markowski (p.o.) (13 września 1921 – 26 września 1921)
 • Jerzy Michalski (26 września 1921 – 6 czerwca 1922)
 • Kazimierz Zaczek (p.o.) (28 czerwca 1922 – 3 lipca 1922)
 • Zygmunt Jastrzębski (3 lipca 1922 – 2 stycznia 1923)
 • Bolesław Markowski (2 stycznia 1923 – 13 stycznia 1923)
 • Władysław Grabski (13 stycznia 1923 – 1 lipca 1923)
 • Hubert Linde (1 lipca 1923 – 1 września 1923)
 • Władysław Kucharski (1 września 1923 – 14 grudnia 1923)
 • Władysław Grabski (19 grudnia 1923 – 13 listopada 1925)
 • Czesław Klarner (p.o.) (13 listopada 1925 – 14 listopada 1925)
 • Jerzy Zdziechowski (20 listopada 1925 – 14 maja 1926)
 • Gabriel Czechowicz (15 maja 1926 – 4 czerwca 1926)
 • Czesław Klarner (8 czerwca 1926 – 30 września 1926)
 • Gabriel Czechowicz (2 października 1926 – 8 lutego 1929)
 • Tadeusz Grodyński (p.o.) (8 lutego 1929–13 kwietnia 1929)
 • Ignacy Matuszewski (14 kwietnia 1929 – 7 grudnia 1929)
 • Ignacy Matuszewski (p.o.) (29 grudnia 1929 – 4 grudnia 1930)
 • Ignacy Matuszewski (5 grudnia 1930 – 26 maja 1931)
 • Jan Piłsudski (27 maja 1931 – 6 września 1932)
 • Władysław Marian Zawadzki (6 września 1932 – 12 października 1935)
 • Eugeniusz Kwiatkowski (13 października 1935 – 30 września 1939)

Ministrowie skarbu na uchodźstwie

 • Adam Koc (30 września 1939 – 9 grudnia 1939)
 • Henryk Strasburger (9 grudnia 1939 – 4 lipca 1943)
 • Ludwik Grosfeld (14 lipca 1943 – 24 listopada 1944)
 • Jan Kwapiński (29 listopada 1944 – 2 lipca 1947)
 • Tadeusz Komorowski (2 lipca 1947 – 10 lutego 1949)
 • wakat (10 lutego 1949 – 25 września 1950)
 • Stanisław Sopicki (25 września 1950 – 21 czerwca 1955)
 • Antoni Pająk (8 sierpnia 1955 – 26 września 1963)
 • Tadeusz Machalski (9 października 1963 – 23 lutego 1965)
 • Stanisław Lubodziecki (23 lutego 1965 – 14 czerwca 1965)
 • Andrzej Cichowski (26 czerwca 1965 – 11 października 1965)
 • Augustyn Gruszka (11 października 1965 – 11 czerwca 1970)
 • Stanisław Nowak (20 lipca 1970 – 15 grudnia 1973)
 • wakat (17 stycznia 1974 – 15 lipca 1976)
 • Zygmunt Szadkowski (5 sierpnia 1976 – 12 czerwca 1978)
 • Stanisław Borczyk (12 lipca 1978 – 31 października 1989)
 • Jerzy Ostoja-Koźniewski (1 listopada 1989 – 20 grudnia 1990)

Ministrowie skarbu / finansów w Rzeczypospolitej Polskiej / Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 • Jan Stefan Haneman (5 grudnia 1944 – 31 grudnia 1944)
 • Konstanty Dąbrowski (31 grudnia 1944 – 20 listopada 1952)
 • Tadeusz Dietrich (21 listopada 1952 – 28 lipca 1960)
 • Jerzy Albrecht (16 listopada 1960 – 15 lipca 1968)
 • Stanisław Majewski (15 lipca 1968 – 27 czerwca 1969)
 • Józef Trendota (27 czerwca 1969 – 22 grudnia 1971)
 • Stefan Jędrychowski (22 grudnia 1971 – 21 listopada 1974)
 • Henryk Kisiel (21 listopada 1974 – 2 kwietnia 1980)
 • Marian Krzak (2 kwietnia 1980 – 9 października 1982)
 • Stanisław Nieckarz (9 października 1982 – 17 lipca 1986)
 • Bazyli Samojlik (17 lipca 1986 – 14 października 1988)
 • Andrzej Wróblewski (14 października 1988 – 12 września 1989)
 • Leszek Balcerowicz (12 września 1989 – 29 grudnia 1989)

Ministrowie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

 • Leszek Balcerowicz (12 września 1989 – 23 grudnia 1991)
 • Karol Lutkowski (23 grudnia 1991 – 28 lutego 1992)
 • Andrzej Olechowski (28 lutego 1992 – 5 czerwca 1992)
 • Jerzy Osiatyński (11 lipca 1992 – 26 października 1993)
 • Marek Borowski (26 października 1993 – 8 lutego 1994)
 • Grzegorz Kołodko (28 kwietnia 1994 – 4 lutego 1997)
 • Marek Belka (4 lutego 1997 – 31 października 1997)
 • Leszek Balcerowicz (31 października 1997 – 8 czerwca 2000)
 • Jarosław Bauc (12 czerwca 2000 – 28 sierpnia 2001)
 • Halina Wasilewska-Trenkner (28 sierpnia 2001 – 19 października 2001)
 • Marek Belka (19 października 2001 – 6 lipca 2002)
 • Grzegorz Kołodko (6 lipca 2002 – 16 czerwca 2003)
 • Andrzej Raczko (16 czerwca 2003 – 21 lipca 2004)
 • Mirosław Gronicki (21 lipca 2004 – 31 października 2005)
 • Teresa Lubińska (31 października 2005 – 7 stycznia 2006)
 • Zyta Gilowska (7 stycznia 2006 – 24 czerwca 2006)
 • Paweł Wojciechowski (24 czerwca 2006 – 14 lipca 2006)
 • Stanisław Kluza (14 lipca 2006 – 22 września 2006)
 • Zyta Gilowska (22 września 2006 – 7 września 2007, 10 września 2007 – 16 listopada 2007)
 • Jan Vincent-Rostowski (16 listopada 2007 – 27 listopada 2013)
 • Mateusz Szczurek (27 listopada 2013 – 16 listopada 2015)
 • Paweł Szałamacha (16 listopada 2015 – 28 września 2016)
 • Mateusz Morawiecki (28 września 2016 – 9 stycznia 2018)
 • Teresa Czerwińska (9 stycznia 2018 – 4 czerwca 2019)
 • Marian Banaś (4 czerwca 2019 – 30 sierpnia 2019)
 • Jerzy Kwieciński (od 20 września 2019)

Powiązane teksty