Temat: Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński
Jerzy Kwieciński / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Jerzy Kwieciński jest polskim przedsiębiorcą, urzędnikiem państwowym i doktorem nauk technicznych.

Jerzy Kwieciński – życiorys

Jerzy Stanisław Kwieciński urodził się 16 października 1959 r. w Stalowej Woli. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Studiował na Wydziale Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Ukończył też studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej i MBA. W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na podstawie pracy „Procesy zdrowienia na granicach ziarn w polikrystalicznym aluminium”.

W latach 1985-1992 był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej.

Jerzy Kwieciński – działalność

Jerzy Kwieciński od 1992 do 2004 r. zarządzał unijnymi programami finansowymi w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Przez wiele lat był związany z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, m.in. jako wspólnik, wiceprezes zarządu i prezes zarządu. Zajmował się także doradztwem przy raportach Banku Światowego.

Od 2005 do 2008 r. był wiceministrem rozwoju regionalnego.

W latach 2009-2012 Jerzy Kwieciński był przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2013 do 2016 r. – zastępcą przewodniczącego Konwentu. Od 2009 do 2011 r. był członkiem Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Pełnił tę funkcję ponownie w latach 2013-2016. W latach 2012-2015 był ministrem rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club.

W latach 2013-2015 był przewodniczącym Rady Fundacji Funduszu Współpracy. W tym samym okresie był związany z Europejskim Centrum Narządu Ruchu – jako wspólnik i członek zarządu.

Od 2013 do 2016 r. był członkiem Rady Fundacji Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

W 2014 r. Jerzy Kwieciński został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Od 2014 do 2016 r. był wspólnikiem w Energy Profil Group i FX Technology. Był także członkiem Rady Fundacji Pro Arte Et Historia. Od 2015 do 2016 r. był wspólnikiem K2 Biomedical, a w 2015 r. był także członkiem Zarządu spółki.

W 2015 r. został koordynatorem sekcji samorząd i polityka spójności w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Andrzeja Dudę.

W latach 2015-2018 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W 2015 r. został pełnomocnikiem premiera do spraw funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, a w 2017 r. – pełnomocnikiem rządu do spraw wystawy światowej EXPO 2022 w Łodzi.

W 2018 r. został ministrem inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego. We wrześniu 2019 r. został także powołany na stanowisko ministra finansów.

Powiązane teksty