Temat: PKN Orlen

PKN Orlen

Stacja PKN Orlen
Stacja PKN Orlen / Źródło: mat. prasowe
Polski Koncern Naftowy Orlen to koncern paliwowo-energetyczny i jedyny w Polsce koncern zajmujący się produkcją polimerów oraz monomerów.

PKN Orlen jest właścicielem sześciu rafinerii: trzech w Polsce (w Płocku, Trzebini i Jedliczu), dwóch w Czechach (w Litvinovie i Kralupach) i jednej na Litwie (w Możejkach).

Historia PKN Orlen

W lipcu 1944 r. powołano do życia instytucję, której zadaniem było zabezpieczenie infrastruktury naftowej oraz rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej. W sierpniu 1944 r. organizację nazwano Polskim Monopolem Naftowym. W październiku 1944 r. nazwę zmieniono na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych.

W grudniu 1945 r. specjalnym zarządzeniem ministra przemysłu utworzono państwowe przedsiębiorstwo Centrala Produktów Naftowych. Dziesięć lat później organizacji nadano nazwę Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi „CPN”. Kolejne trzy lata później nazwę zmieniono na Centrala Produktów Naftowych „CPN”.

W latach 60. Ryszard Bojar stworzył logo CPN, a razem ze Stefanem Solikiem i Jerzym Słowikowskim opracował system identyfikacji wizualnej CPN.

W latach 40. w Polsce funkcjonowało pięć rafinerii – w Niegłowicach koło Jasła, w Jedliczach koło Krosna, w Gliniku Mariampolskim koło Gorlic, w Trzebini i Czechowicach-Dziedzicach. W 1958 r. zapadła decyzja o lokalizacji zakładu w Płocku, a w 1959 r. – o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych.

W lipcu 1993 r. Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne przekształcono w Petrochemię Płock S.A.

W grudniu 1995 r. Centralę Produktów Naftowych „CPN” przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a do jej nazwy dodano końcówkę „S.A”..

Powstanie PKN Orlen

W maju 1998 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu narodowego koncernu naftowego z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A. 7 września 1999 r. utworzono Polski Koncern Naftowy S.A.

Pod koniec 1999 r. z ponad tysiąca propozycji wybrano nazwę „Orlen” – złożoną z elementów słów „orzeł” i „energia”. Autorem symbolu firmy – stylizowanej głowy orła – jest prof. Henryk Chyliński. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 3 kwietnia 2000 r. podjęło uchwałę o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej „Orlen”.

Na początku 2018 r. podpisano list intencyjny rozpoczynający proces wchłonięcia Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Orlen poza Polską

Od czerwca 2004 r. PKN Orlen był większościowym akcjonariuszem, a od 2018 r. jest jedynym akcjonariuszem czeskiego holdingu Unipetrol a.s. zajmującego się przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw i produkcją petrochemiczną. Wśród spółek holdingu są: Ceska Rafinerska – największy przetwórca ropy naftowej w Czechach, Paramo – największy czeski producent i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych oraz Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.

Na Litwie Orlen jest właścicielem spółki Orlen Lietuva i największym udziałowcem morskiego terminalu przeładunkowego w Butyndze.

W Niemczech Orlen jest właścicielem Orlen Deutchland, który zajmuje się detaliczną sprzedażą paliw w ramach sieci paliw pod marką STAR.

W 2019 r. Orlen poinformował, że wchodzi na rynek słowacki i otwiera stacje paliw pod marką Benzina.

Powiązane teksty