Temat: Polska 2050

Polska 2050

Szymon Hołownia na kongresie Polski 2050
Szymon Hołownia na kongresie Polski 2050 / Źródło: Newspix.pl / Aleksander Majdanski
Polska 2050 to partia polityczna o charakterze centrowym, którą powołał Szymon Hołownia po tym, jak zajął 3. miejsce w wyborach prezydenckich 2020.

Polska 2050 to partia o charakterze centrowo-chadecko-liberalnym. W założeniach partii ważne miejsce stanowi zrównoważona polityka ekologiczna i nacisk na odnawialne źródła energii. Szymon Hołownia, jako lider Polski 2050, podkreśla, że jego celem jest budowa demokratycznego i zielonego kraju, w którym ludzie będą ze sobą rozmawiać i szanować swoje odmienne poglądy, a nie walczyć.

Historia partii Polska 2050

Partię Polska 2050 Szymon Hołownia powołał do życia po tym, jak zajął 3. miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Partię zarejestrowano 26 marca 2021, a wiceprzewodniczącymi zostali Hanna Gill-Piątek i były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Pierwszy kongres partii odbył się 27 marca 2022, kiedy to zaprezentowano nowy zarząd. Szymon Hołownia został przewodniczącym, Michał Koboska wiceprzewodniczącym, a sekretarz generalną Agnieszka Buczyńska.

7 lutego 2023 Szymon Hołownia i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamyszpoinformowali o nawiązaniu współpracy przez Polskę 2050 i Koalicję Polską. Partia, która powstała w wyniku koalicji, nosi nazwę Trzecia Droga i ma stanowić alternatywę dla wyborców, którzy nie chcą głosować na PiS i PO.

Program partii Polska 2050

Program partii Polska 2050 obejmuje 10 punktów:

  1. Elektrownia w każdym domu
  2. Jednolita danina
  3. Apolityczne Komitety Nominacyjne
  4. Punktualna, czysta i regularna kolej w każdym powiecie
  5. Dobrowolny odpis podatkowy zamiast obowiązkowego Funduszu Kościelnego
  6. Senat obywatelski
  7. Płynny angielski po podstawówce
  8. Wizyta u specjalisty maksymalnie w ciągu trzech miesięcy
  9. Podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 roku
  10. Rodzina dla każdego dziecka

Najważniejsze założenia partii Polska 2050

W programie partii Polska 2050 znalazło się kilka głównych założeń, m.in. dotyczących reformy edukacji, ułatwień podatkowych czy rozwoju odnawialnej energii.

Rozwój szkolnictwa

Szymon Hołownia chce zreformować polskie szkolnictwo, zmniejszyć podstawę programową i położyć większy nacisk na naukę praktyczną. Oprócz tego ważnym założeniem jest zwiększenie liczby godzin języka angielskiego w szkołach do 5 w tygodniu tak, aby po ukończeniu szkoły podstawowej każdy uczeń płynnie mówił po angielsku. W szkołach mieliby obowiązkowo pracować psycholodzy (dziś nie jest to możliwe w każdej placówce).

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Szymon Hołownia chce ułatwić życie przedsiębiorcom i wprowadzić możliwość wakacji podatkowych, z których mogłyby korzystać małe firmy, znajdujące się w kryzysie. Polska 2050 pracuje również nad obietnicą niepodnoszenia podatków PIT, CITM VAT do 2026 roku, a także nad wprowadzeniem rodzinnego PIT-u, który ma ułatwić funkcjonowanie kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zielona energia

Zielona polityka i nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii to jedne z najważniejszych postulatów partii Szymona Hołowni. W sytuacji kryzysu klimatycznego lider Polski 2050 proponuje, aby każdy Polak miał możliwość samodzielnej produkcji energii.

"Zadbamy o to, żeby na zielonej energii zarabiali ludzie, a nie tylko wielkie spółki państwowe. Uprościmy prawo i zmienimy przepisy tak, aby każdy – mieszkańcy bloków, właściciele domów, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, rolnicy i przedsiębiorcy – mógł sam produkować tanią zieloną energię ze słońca, wiatru czy biogazowni i na tym zarabiać" – brzmi jedno z głównych założeń partii Polska 2050.

Powiązane teksty