Na twój etat przyjdzie komputer

Na twój etat przyjdzie komputer

Roboty zastąpią ludzi?, fot. PAP/EPA/STR
Przez najbliższe niespełna 10 lat komputery tak się rozwiną, że będą zdolne do zastąpienia w pracy ponad połowy Polaków.

Jak może wyglądać rynek pracy w 2026 r.? Jakich kompetencji będą wymagali pracodawcy, jak rozwiną się zdolności komputerów, urządzeń i maszyn do tego czasu – takie pytanie postawili sobie eksperci z OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zrzesza kilkadziesiąt najbardziej rozwiniętych państw).

Cyfrowi analfabeci

Przeprowadzona przez nich analiza opierała się na porównaniu wyników największych międzynarodowych badań kompetencji. Wyniki ostatniej ich tury nazwanej PIAAC (Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych) ogłoszono pod koniec 2013 r. Badano w niej trzy obszary kompetencji – rozumienie tekstu, umiejętności matematyczne oraz zdolności wykorzystywania technologii cyfrowych. Badanie określało też związki pomiędzy tymi umiejętnościami a komfortem życia badanych, m.in. ich sytuacją na rynku pracy. W badaniu wzięło udział w sumie 170 tys. osób w wieku 16-65 lat, z czego blisko 9,5 tys. stanowili Polacy. Wyniki tych badań OECD wykorzystało do analizy rynku pracy w 2026 r. Opublikowany właśnie raport stara się odpowiedzieć na pytanie, jak rynek będzie wyglądał za 10 lat. Wróćmy najpierw do badania PIAAC. Jego wyniki w części językowej i matematycznej zostały przedstawione na sześciostopniowej skali od poniżej poziomu pierwszego do poziomu piątego. Część dotycząca kompetencji cyfrowych miała skalę czterostopniową. W obu częściach badani mogli zdobyć od zera do 500 punktów. Polacy we wszystkich częściach wypadli poniżej średniej OECD. W części językowej średnio uzyskali 267 punktów przy średniej 273, w matematycznej – 260 przy średniej 269.

W części dotyczącej kompetencji cyfrowych nie podano wyników punktowych. Polacy wypadli najgorzej w tym badaniu. Blisko połowa badanych odmówiła udziału w tej części testu lub go nie zaliczyła. Mieliśmy też, pośród wszystkich badanych państw, najniższy odsetek wyników z poziomu drugiego lub trzeciego. Niespełna 20 proc. Polaków w wieku 16-65 lat potrafi posługiwać się komputerem co najmniej w zadowalający sposób. I nie można przerzucić odpowiedzialności na wiek. Równie słabe wyniki, na tle innych państw, osiągały także osoby z najniższej wiekowo grupy (16-24 lata). Dla pozostałych części badania, językowej i matematycznej, analitycy przyjęli, że punktem neutralnym jest poziom trzeci. Osoby posiadające wyniki powyżej tego poziomu uznaje się za takie, które mają ponadprzeciętne umiejętności poznawcze. Dla przykładu w Polsce, statystycznie rzecz biorąc, najwięcej badanych osiągnęło poziom drugi. Poziom trzeci osiągnęły osoby posiadające wyższe wykształcenie, pracujące w sektorze usług nowoczesnych oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy umysłowi. Pracujący w rolnictwie, przemyśle, średnio wykwalifikowany personel umysłowy uzyskiwali wyniki z poziomu drugiego. Ci, których edukacja zakończyła się na etapie szkoły podstawowej, nie wykraczali swoimi umiejętnościami poza poziom pierwszy. Jak wyglądały pytania, z którymi mierzyli się badani? W części dotyczącej umiejętności językowych, na podstawie regulaminu przedszkola, trzeba było odpowiedzieć na pytanie, o której godzinie najpóźniej powinno się odprowadzić dziecko do przedszkola. Ta informacja znajdowała się w pierwszym zdaniu regulaminu. Było to pytanie z poziomu trzeciego. W części matematycznej, przykład z poziomu trzeciego, to kilkupunktowy wykres przedstawiający liczbę urodzin dzieci w kolejnych latach i pytanie: w jakich latach odnotowano spadki narodzin?

Zdolności maszyn

Jak z takimi pytaniami radzą sobie komputery? OECD poprosiło o udział w badaniu kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się tematyką IT. W ten sposób powstał 11-osobowy zespół składający się z profesorów i praktyków zajmujących się programowaniem, bazami danych, sztuczną inteligencją, systemami kontaktu i interakcji pomiędzy człowiekiem i maszynami. Otrzymali oni listę pytań, jakie pojawiły się na testach PIAAC. Ich zadaniem była ocena, czy obecnie można zaprogramować urządzenia tak, aby poprawnie odpowiedziały na te pytania, i jak zmieni się to do 2026 r. W przypadku umiejętności językowych uznano, że obecnie kompetencje ludzi na wszystkich badanych poziomach są wyższe od komputerów. Jednak w 2026 r. rozwój technologii doprowadzi do tego, że poziom umiejętności rozumowania komputerów pozwoli im poradzić sobie z problemami charakterystycznymi dla poziomu pierwszego badania PIAAC i będą w tym obszarze osiągały wyniki lepsze od ludzi. Dla poziomu drugiego ich wyniki zrównają się z umiejętnościami ludzi. Dla poziomu trzeciego komputery będą osiągały wyniki nieco wyższe, a dla poziomu czwartego dużo wyższe niż ludzie. W przypadku zdolności matematycznych tendencja ma być podobna, choć różnice, na korzyść maszyn, mniejsze. Jeżeli chodzi o umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych, przewaga maszyn ma być widoczna jedynie w przypadku rozwiązywania najtrudniejszych zagadnień.

Ogólna konstatacja jest taka, że w 2026 r. zdolności maszyn we wszystkich obszarach osiągną poziom trzeci charakterystyczny dla badania PIAAC, obecnie szacowane są na poziom drugi, czyli charakterystyczny np. dla większości Polaków w obszarze umiejętności językowych i matematycznych, w przypadku technologii cyfrowych umiejętności przynajmniej z poziomu drugiego ma mniej niż 20 proc. naszego społeczeństwa.

Praca

Jak to się przekłada na rynek pracy? Szacuje się, że opisane powyżej umiejętności każdego dnia w swojej pracy wykorzystuje na świecie około dwóch trzecich pracowników. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania pracy rosną wymagania co do poziomu umiejętności, a tym samym maleje odsetek osób mających odpowiednie kwalifikacje. Z raportu OECD wynika, że obecnie co czwarty Polak w swojej pracy wykorzystuje umiejętności, które już w tej chwili można zaprogramować w komputerze czy maszynie. Na tę statystykę wpływa nie tylko poziom wykształcenia, ale też charakterystyka gospodarcza danego rynku. Dla przykładu w Japonii, która opiera się na innowacyjności i rozwoju nowoczesnych technologii, a tym samym na wysoko wykwalifikowanej kadrze, ten odsetek wynosi 18. W krajach zaś, w których dominują rolnictwo i przemysł, a przez to wymagania wobec pracowników są niższe – odsetek rośnie. Dla Chile i Grecji wynosi on blisko 60 proc. Prognozy są takie, że w większości państw z grupy OECD w 2026 r. blisko połowa miejsc pracy będzie wymagała kwalifikacji, którym sprostają odpowiednio zaprogramowane komputery. – To, że kasjerów zastępują kasy samoobsługowe, nikogo nie dziwi. Ochroniarze też są już wypierani przez systemy monitoringu, które są zwyczajnie tańsze – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka Pracodawców RP. Zwraca uwagę, że odpowiednie algorytmy zastępują coraz bardziej skomplikowane profesje. – Dziennikarzy zastępują programy, które wyszukują informacje i tworzą odtwórcze teksty. Podobnie jest w przypadku doradców finansowych, których pracę może wykonać komputer – dodaje. W jej ocenie podobny los czeka księgowych czy urzędników. Można uznać, że niemal wszystkie zawody są zagrożone robotyzacją – dodaje.

Prof. Maciej Sysło, matematyk i informatyk, członek działającej przy MEN Rady ds. Informatyzacji Edukacji, przekonuje jednak, że zmiany na rynku pracy nie będą następować tak gwałtownie jak postęp technologiczny. – Na drodze staną kwestie socjologiczne. Nawet najlepiej zaprogramowany komputer zostaje nadal maszyną i człowiek w kontakcie z nim jest sprowadzany do elementu elektronicznego systemu. W mojej ocenie nie ma społecznej akceptacji na taką zmianę relacji. Ona nastąpi, ale to będzie trwało przez kilka pokoleń – twierdzi prof. Sysło. Wskazuje na przykład studiów e-learningowych, które jeszcze niedawno były zapowiadane jako rewolucja w systemie edukacji. – Pewna uznana amerykańska uczelnia otworzyła tę formę kształcenia na jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Zapisały się setki chętnych. Kurs ukończyła bodajże jedna osoba – mówi.

Niezastąpieni

W 2013 r. naukowcy z Oxford University Carl Frey i Michael Osborne opublikowało pracę, w której obliczyli prawdopodobieństwo komputeryzacji dla ok. 700 zawodów. W tej pracy można znaleźć pytania, czy mając podejrzenie nowotworu, lepiej być diagnozowanym przez lekarza czy komputer, który w swojej pamięci posiada dokumentację medyczną 1,5 mln pacjentów, z danymi dotyczącymi nie tylko symptomów choroby, ale też uwarunkowań genetycznych. Z ich analizy wynika, że komputery i maszyny zastąpią telemarketerów, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, sprzedawców, księgowych, techników dentystycznych, a nawet kucharzy. O utratę pracy na rzecz maszyn nie muszą martwić się terapeuci relaksacyjni, audiolodzy i ortodonci, choreografowie, nauczyciele, makijażyści czy archeolodzy. W najbliższych dekadach o wiele bardziej pewna wydaje się praca projektanta mody niż chirurga. W ciągu najbliższych 10 lat rywalizacją o pracę z maszynami nie muszą martwić się ci, których umiejętności w badaniu PISA przekroczyły poziom trzeci. Jeżeli wiesz, ile elektrowni wiatrowych wytwarzających 6 tys. MWh energii trzeba wybudować, aby wytworzyły tyle samo prądu, ile reaktor jądrowy wytwarzający 3756 GWh energii elektrycznej, należysz do tej grupy. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 46/2017
Więcej możesz przeczytać w 46/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2017 (1811)

 • O powstaniach ważnych i dyskusyjnych 12 lis 2017, 20:00 Politycy, uspokoicie się czy musi dojść do tragedii? Te słowa napisałem w tekście na stronie Wprost.pl 11 grudnia 2015 r. Potem powtarzałem je jeszcze na łamach. Zaskoczyła mnie minuta ciszy, jaką w ubiegłym tygodniu Sejm uczcił... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 12 lis 2017, 20:00 W BRUKSELI POLITYCY PIS ROZPOWIADAJĄ PLOTKĘ, że Jarosław Kaczyński obiecał Beacie Szydło stanowisko komisarza UE po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli za dwa lata. Wybory do PE odbywają się w czerwcu, ale – jak... 6
 • Obraz tygodnia 12 lis 2017, 20:00 21% Polaków nie wie, jakie jest główne źródło finansowania programu „Rodzina 500 plus”, a jedynie 38% badanych ma świadomość, że tym źródłem są płacone przez nich podatki – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu... 8
 • Info radar 12 lis 2017, 20:00 Kasowy Vincent Takiego sukcesu nie spodziewali się chyba nawet sami producenci. Po dwóch miesiącach wyświetlania w światowych kinach niezwykły animowany obraz „Twój Vincent”, którego każda klatka została ręcznie namalowana, zarobił... 11
 • Czas na akcjonariat pracowniczy 12 lis 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI PAMIĘTACIE PAŃSTWO „SLAJDY MORAWIECKIEGO” Z LUTEGO 2016 R., na których wicepremier zaprezentował wstępne założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? Jeden ze slajdów był poświęcony akcjonariatowi pracowniczemu.... 12
 • Zdarzyło się jutro 12 lis 2017, 20:00 Typowy królik czy typowy Janusz? I co wybierasz? 14
 • Kwestia porozumienia 12 lis 2017, 20:00 MINĘŁO KILKA DNI OD CZASU ZAWIĄZANIA POROZUMIENIA dla porozumienia w sprawie porozumienia opozycji i założona przez nich (nie pierwszy raz) koalicja… nie rozpadła się jeszcze. To już wielki sukces! Wspólną opozycję mają scalać... 15
 • Takie nasze szczęście 12 lis 2017, 20:00 PBEZUSTANNIE NALEŻY ZABIEGAĆ O TO, CO NAM MOŻE PRZYSPORZYĆ SZCZĘŚCIA; kto bowiem posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć”. Zaczynam felieton fragmentem... 15
 • Zakaz zawracania 12 lis 2017, 20:00 W 1993 r. „Wprost” wystartował z rankingiem szkół wyższych, patrzył na ręce postkomunistom i wzywał do pojednania polsko-żydowskiego. 16
 • Jaka Polska, jaka polskość 12 lis 2017, 20:00 „Wprost” rozmawiał z wybitnymi polskimi intelektualistami na fundamentalne tematy. Po latach te wypowiedzi nie straciły aktualności, bo mądrzy ludzie mądrze mówili. 17
 • Samobójstwo i polityka 12 lis 2017, 20:00 To Albert Camus jest autorem tezy, że samobójstwo to tak naprawdę jedyny poważny problem filozoficzny. „Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii” – pisał.... 18
 • Paliłem zioło i się zaciągałem 12 lis 2017, 20:00 Jeśli zostanę prezydentem, udzielę patronatu Paradzie Równości i w niej pójdę. Miejsce opozycji jest przy wszystkich mniejszościach – deklaruje Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy. 20
 • Kaczyński byłby lepszym premierem 12 lis 2017, 20:00 Rafał Trzaskowski legitymizuje wszystkie świństwa ratusza – mówi Patryk Jaki, ewentualny kandydat na prezydenta Warszawy. 25
 • Wszystkie wojny Macierewicza 12 lis 2017, 20:00 Minister obrony walczy o pozostanie w rządzie w swoim stylu. Otwierając kolejne fronty. 28
 • Awansowy klincz 12 lis 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Spór na linii MON – Pałac Prezydencki wszedł w fazę klinczu. W boksie oznacza to sytuację, w której żaden z zawodników nie może wykonać ruchu, blokują się. Chodzi o awanse generalskie i... 31
 • Wszystko zostanie po staremu 12 lis 2017, 20:00 Pod auspicjami Jarosława Gowina pojawiła się nowa formacja Porozumienie. Jej twórca chciał pokazać niezależność, ale nawet nazwa ugrupowania powstała podobno w konsultacji z prezesem PiS. 32
 • Obyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku 12 lis 2017, 20:00 Dwadzieścia osiem lat temu, 9 listopada 1989 r., upadł mur berliński. Niemcy pielęgnują martyrologię związaną z murem, upamiętniają jego ofiary, ale z rzadka przebija się przy okazji rocznic cały kontekst – dlaczego państwo... 35
 • Żebyśmy przestali się wstydzić 12 lis 2017, 20:00 Dziewczynki bywają wypraszane z sali lekcyjnej, gdy nauczycielka mówi o penisie, a chłopcy, gdy mowa o miesiączce – modelka Anja Rubik tłumaczy, dlaczego wzięła się do edukacji seksualnej rodaków. 36
 • Anja Rubik z akcją #sexedpl zaproszona do ministerstwa edukacji. „Zapowiada się ekscytujące spotkanie” 22 lis 2017, 10:50 Minister Anna Zalewska stwierdziła w radiu RMF FM, że nie zna założeń akcji prowadzonej prze Anję Rubik. Zaprosiła jednak modelkę do ministerstwa. 36
 • Polacy uczą się seksu 12 lis 2017, 20:00 Dorośli Polacy dostrzegają swoje braki w edukacji seksualnej. Ale dzięki coraz szerszej ofercie sekswarsztatów udaje im się zastąpić poczucie winy i wstydu radosnym otwarciem na nowe doznania. 41
 • Kraj znikających dzieci 12 lis 2017, 20:00 Co roku kilkadziesięcioro dzieci traci życie z rąk swoich opiekunów. Tych śmierci mogłoby być mniej. 44
 • Ciekawość świata mam w DNA 12 lis 2017, 20:00 Gwiazdor, który nie lubi gwiazdorstwa. Człowiek mediów, który krytykuje media. Pomaga, bo musi. 49
 • Innowacje po polsku 12 lis 2017, 20:00 Dotychczasowe edycje prestiżowego konkursu Innovators Under 35 wyłaniały najlepiej rokujących polskich innowatorów. 51
 • Wielkie gubienie gramów 12 lis 2017, 20:00 Tutaj zabiorą jednego cukierka z paczki. Tam odetną parę listków z rolki papieru toaletowego. Firmy wzięły się do wielkiego odchudzania swoich produktów. Szkoda, że przy okazji odchudzają portfele swoich klientów. 52
 • Na twój etat przyjdzie komputer 12 lis 2017, 20:00 Przez najbliższe niespełna 10 lat komputery tak się rozwiną, że będą zdolne do zastąpienia w pracy ponad połowy Polaków. 56
 • Know How 12 lis 2017, 20:00 LG i seryjne oglądanie Jeśli kupicie najnowszy telewizor od LG 4K (model z 2017 r.), to dostaniecie od Netflixa trzy miesiące oglądania ich serwisu za darmo. Niby nie jest to kluczowy argument przy zakupie telewizora, ale warto go rozważyć... 59
 • Orły Wprost nagrodzone 12 lis 2017, 20:00 W Lublinie zostali uhonorowani laureaci nagrody Orły Wprost – przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe i uczelnie. 60
 • Hossa Bessa 12 lis 2017, 20:00 Dieselgate w sądzie 15 tys. właścicieli samochodów marki Volkswagen będzie się domagać odszkodowania od niemieckiego koncernu za sprzedaż aut z oprogramowaniem manipulującym odczyty emisji spalin. Klienci czują się oszukani. Zarzucają... 62
 • Rewolucja w opłacaniu rachunków 12 lis 2017, 20:00 MAM to pierwsza na świecie platforma do opłacania rachunków, która się do nich dorzuca – mówi Marcin Walaszczyk, jeden z twórców platformy. 63
 • Zatrzymać smog 12 lis 2017, 20:00 Wszyscy musimy zadbać o jakość powietrza – apeluje Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. 64
 • Berlusconi: reaktywacja 12 lis 2017, 20:00 Pogłoski o politycznej śmierci byłego premiera Włoch okazały się przesadzone. 81-letni skandalista nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 66
 • Zmysłowe przyjemności i kłopoty 12 lis 2017, 20:00 To, że dysponujemy pięcioma zmysłami, jest starożytnym złudzeniem. Im dokładniej nauka bada człowieka, tym więcej zmysłów odkrywa i tym większy ma kłopot z porządkowaniem wiedzy o nich. 70
 • W co się bawić? 12 lis 2017, 20:00 Głupkowate zabawki, reklamowe gadżety, sztampowe filmy wirują w jednym tyglu, w którym trwa proces produkcji mamony. Czyli wychowywania nowych konsumentów. 74
 • Dobro jest przereklamowane 12 lis 2017, 20:00 Nowy serial Netflixa „Punisher” przypomina, że antybohaterowie są bardziej wiarygodni niż chodzące ideały. I dlatego tak lubimy ich oglądać. 78
 • Ciepłe kapcie romantyków 12 lis 2017, 20:00 Ciekawie ogląda się XIX-wieczne zabytki w Polsce XXI w., której mieszkańcy mówią, że są szalonymi romantykami, ale w głębi serca pragną być również biedermeierowskimi mieszczanami. 81
 • Komandos i poeta 12 lis 2017, 20:00 Adam Driver to dowód na to, że nawet aktor o nienachalnej urodzie może się stać symbolem seksu. Jak? Wystarczy zagrać w kultowym serialu „Dziewczyny”. 84
 • Wydarzenie 12 lis 2017, 20:00 Bieg z Monaru Najlepszego” naprawdę dobrze się ogląda. Łukasz Palkowski, reżyser „Bogów”, ma swoją receptę na kino popularne. Znów zrobił trzymający w napięciu film biograficzny, w którym bohater wiele razy upada, by w końcu... 88
 • Film 12 lis 2017, 20:00 Bunt i krzyk „NASZA SZTUKA TO REAKCJA NA TONĄCY ŚWIAT I ZAPOWIEDŹ NOWEJ ERY” – czyta z offu Kate Winslet. „Manifesto” to koncert jej gry. W instalacji Juliana Rosefeldta artystka wcieliła się w 13 różnych postaci: od bezdomnego i... 89
 • Muzyka 12 lis 2017, 20:00 Pjusujący rytm zdania Kiedy rak zabrał Karolowi „Pjusowi” Nowakowskiemu słuch, nikt nie spodziewał się, że muzyk dzięki dwóm wszczepionym do pnia mózgu implantom kiedykolwiek powróci do aktywnego tworzenia i wykonywania muzyki. Co... 90
 • Książka 12 lis 2017, 20:00 Odkrywanie Lema Twórczość Lema wraca. Kilka lat temu można było odnieść wrażenie, że fala młodej polskiej fantastyki naukowej przesłoniła dorobek wielkiego mistrza, ale widać, że klasyka się nie daje. Proza Lema znów jest... 92
 • Kalejdoskop 12 lis 2017, 20:00 #JaNie Gdy Ibsen pisał „Dom lalki”, rola kobiety ograniczała się do tego, by ładnie wyglądać i pachnieć. Jego dramat był wyrazem protestu przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet. Nie jestem fanem obligatoryjnego uwspółcześniania każdego... 93
 • Marzena Rogalska: To się państwu spodoba 12 lis 2017, 20:00 ŻYJĘ NA DWA DOMY – W KRAKOWIE I W WARSZAWIE – W KAŻDYM JEST BARDZO DUŻO KSIĄŻEK. Najczęściej czytam kilka tytułów naraz, w zależności od nastroju. Potrafię czytać w każdych okolicznościach i bardzo sobie to cenię w naszym... 94
 • Łatwopalny 12 lis 2017, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Wielu z nas z mieszaniną ekscytacji i lęku ogląda w hotelach schematy drogi ewakuacyjnej w razie pożaru, zielone strzałki, czerwone gaśnice... Nowemu gościowi wszystko przypomina, że oto sam pcha się w miejsce, w którym... 96
 • Rosyjskie „szutki” w Azji, „Vitze” w Bundestagu… 12 lis 2017, 20:00 Oto jeden z ostatnich rosyjskich dowcipów opowiedziany mi – po rosyjsku – przez byłego obywatela Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, obecnie parlamentarzystę Tadżykistanu – niepodległego łabędzia, który wykluł się z... 98
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Polska gospodarka przeżywa dobry czas. Cieszą podstawowe dane ekonomiczne. Spodziewany w 2017 r. wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc. PKB sytuuje nas w gronie europejskich liderów. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, deficyt fiskalny poniżej 3... 103
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Kongres 590 to wydarzenie, za sprawą którego podrzeszowska Jasionka na dwa dni staje się gospodarczą stolicą Europy. To tu bowiem organizatorzy stworzyli platformę styku wielkich firm ze start-upami, biznesu z polityką, tradycji z... 104
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Słowo „uwolnić” z hasła Kongresu 590 udowadnia, że Polskę stać na coś, czego jeszcze w pełni nie pokazała. Uwolnienie w Polakach genu przedsiębiorczości, które nastąpiło z dnia na dzień od razu po transformacji, poprzedzają... 105
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że koniecznymi warunkami dalszego skoku cywilizacyjnego Polski i konsekwentnego podnoszenia poziomu życia Polaków są rozwój nauki i badań oraz intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką. Nie... 106
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Kongresu potwierdziła szerokie zainteresowanie tematyką gospodarczą. Tysiące uczestników, wiele paneli dyskusyjnych to najlepszy dowód na zainteresowanie rozwojem polskiej gospodarki. Po raz pierwszy od... 107
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów specjalistów w zakresie biznesu, ale również nauki, polityki oraz legislacji na forum Kongresu 590 to bardzo cenna inicjatywa, która może mieć swój niebagatelny wpływ na wytyczanie ścieżek... 108
 • Szanowni Państwo! 12 lis 2017, 20:00 Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem fakt, że jednym z głównych tematów wydawnictwa towarzyszącego Kongresowi 590 będą kwestie przyszłości transportu i rozwoju infrastruktury. Ministerstwo Energii jest inicjatorem wielu dyskusji i prac... 109
 • Uwalnianie przedsiębiorców 12 lis 2017, 20:00 Rok temu na Kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasionce premier Mateusz Morawiecki ogłosił Konstytucję dla biznesu. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli powiedzieć Morawieckiemu: sprawdzam. 110
 • Na dużą skalę 12 lis 2017, 20:00 PWPW to dziś jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży security printing w Europie. O tym, jakie wyzwania stoją przed spółką, mówi dr Jakub Skiba, prezes zarządu PWPW SA. 114
 • Klienci to cenią 12 lis 2017, 20:00 Klienci indywidualni oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw kupili w Tauronie już ponad 5 mln różnych produktów. 116
 • SPECJALIŚCI OD LNG 12 lis 2017, 20:00 W PGNiG powstało Centrum Kompetencji Technicznych LNG. Zespół specjalistów z centrum zajmuje się odbiorami rozliczeniowymi przypływających do Polski ładunków LNG. Pracują oni także nad rozwojem technologii związanych z tzw. małym LNG. 118
 • Niech moc będzie z nami 12 lis 2017, 20:00 Rynek mocy ma dać impuls inwestycyjny polskim elektrowniom i sprawić, że będą bardziej ekologiczne. Pytanie tylko, ile to będzie kosztowało zwykłego Kowalskiego. 120
 • Auto na prąd dla każdego 12 lis 2017, 20:00 Idea wymiany samochodów z napędem konwencjonalnym na auta elektryczne ma w Polsce coraz więcej zwolenników. Hamuje ją brak infrastruktury ładowania oraz realnie dostępnych samochodów. 124
 • Innowacyjny projekt ANWILU doceniony przez Unię Europejską 12 lis 2017, 20:00 ANWIL otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na opracowanie receptury zwiększającej odporność polichlorku winylu na działanie ognia. 125
 • PASAŻEROWIE, SAMOLOTY, TOWARY 12 lis 2017, 20:00 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) to jeden z kluczowych graczy na rynku usług lotniczych w Polsce. Dzięki czołowej pozycji w branży PPL aktywnie wpływa na kształtowanie i rozwój transportu lotniczego w naszym kraju.... 126
 • Jak uwolnić potencjał Polaków 12 lis 2017, 20:00 Polska stoi dziś u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Czy to możliwe, że znak „Made in Poland” zobaczymy wkrótce na najbardziej innowacyjnych produktach? 128
 • Start-upy – w tym szaleństwie jest metoda 12 lis 2017, 20:00 Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Polskę opanował szał na start-upy. Słowo to odmieniane jest przez wszystkie przypadki tak często, że powoli zaczynamy tracić jego sens. Warto przypomnieć, że nie każda... 129
 • Przepis na udane targi 12 lis 2017, 20:00 To polscy przedsiębiorcy nadają kierunek naszym działaniom. Tym bardziej że Polska i Warszawa mają się czym pochwalić – mówi Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo. 130
 • Punkty za pochodzenie 12 lis 2017, 20:00 Polacy coraz chętniej kupują polskie produkty. Z badań socjologicznych wynika, że w ostatnich latach nad Wisłą kwitnie patriotyzm konsumencki. 132
 • PKP na rzecz Polski 4.0 12 lis 2017, 20:00 Moda na kolej wraca na całym świecie. Grupa PKP realizuje zadania ważne z punktu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bez nowoczesnego transportu kolejowego nie ma innowacyjnego państwa – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. 138
 • Polski eksportrolnikiem stoi 12 lis 2017, 20:00 Produkty rolnicze to polski hit eksportowy. Tylko w 2016 r. wyeksportowaliśmy towary z branży warte ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. A z roku na rok jest coraz lepiej. 140
 • Dyplomacja ekonomiczna w erze fintechu 12 lis 2017, 20:00 W gospodarce opartej na wiedzy dyplomacja biznesowa musi być innowacyjna. 144
 • Klastry, czyli sposób, na lepszy biznes 12 lis 2017, 20:00 Klastry łączą biznes, naukę i samorządy. Jednak rządzący trochę o nich zapomnieli. 146
 • Fotonika i polskie światłowody 12 lis 2017, 20:00 Fotonika staje się kluczową technologią zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji. 148
 • Miliony klientów w zasięgu ręki 12 lis 2017, 20:00 Amazon Marketplace daje małym i średnim firmom dostęp do milionów klientów na całym świecie i umożliwia im ograniczenie kosztów logistycznych. 150

ZKDP - Nakład kontrolowany