CSR z energią

CSR z energią

Jak zachować wizerunek spółki przyjaznej klientom i dbającej o ich interesy, kiedy ceny nośników energii i paliw rosną skokowo? By rozwiązać ten problem, firmy związane z sektorem paliwowo-energetycznym wykorzystują wszelkie dostępne narzędzia z obszaru PR. Ostatnio coraz częściej sięgają też po kolejne działanie: CSR.
Encyklopedyczna wykładnia tego pojęcia jest przejrzysta: CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność firm i przedsiębiorstw, to coś więcej niż tylko spełnianie wymogów prawnych czy formalnych. To również coś więcej niż podejmowane od czasu do czasu działania charytatywne mające na celu budowę marki. CSR odzwierciedla pozytywną filozofię firmy, a przejawia się w stałych, długofalowych, bezinteresownych, konstruktywnych działaniach na rzecz otoczenia. Mogą to być przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy lokalnej infrastruktury, polepszenia jakości życia okolicznych mieszkańców, może to być również inwestowanie w pracowników i ułatwianie im godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Z wiatrem

 Co w praktyce może oznaczać termin „społeczna odpowiedzialność biznesu", pokazuje na przykład strategia grupy EDP Renewables zajmującej się energetyką wiatrową. Firma jest obecna w wielu krajach świata, a od kilku lat również w Polsce. – Inwestując w farmy wiatrowe, wiążemy się z  gminami i lokalnym społecznościami na dziesięciolecia. Dlatego cała podejmowana przez nas aktywność zmierza do zaspokajania ich najistotniejszych potrzeb – mówi reprezentujący EDP Renewables Grzegorz Szymczak.

Firma wpisała w swoją strategię założenie, że jej działania są podejmowane we współpracy ze społecznościami lokalnymi. –  Niejednokrotnie już po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, który przygotowała gmina, konsultujemy lokalizację farm wiatrowych z mieszkańcami. I zawsze nie tylko przedstawiamy nasze argumenty, ale też słuchamy strony społecznej. Dlatego dotychczas nie  mieliśmy żadnych poważniejszych problemów z lokalnymi społecznościami, mimo że wybudowaliśmy już w Polsce farmy wiatrowe produkujące ponad 150 MW – dodaje Grzegorz Szymczak.

Firma wielokrotnie sponsorowała budowę placów zabaw w gminach, w których jest obecna. Dużą wagę przywiązuje także do edukacji najmłodszych: funduje pomoce naukowe, wyposaża w  specjalistyczny sprzęt sale do nauki języków obcych, pracownie komputerowe, pomaga finansowo w pracach remontowych w szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych.

– Stawianie wiatraków zawsze miało zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Dlatego prócz działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i społeczności lokalnych prowadzimy programy nakierowane na większą grupę odbiorców – podsumowuje Grzegorz Szymczak.

Widok na zyski

EDP Renewables to firma portugalska z doświadczeniem zdobywanym w wielu miejscach na świecie, wielkimi pieniędzmi i zapleczem logistycznym. A  jak radzą sobie polskie przedsiębiorstwa? Spółka Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk w województwie łódzkim wraz z partnerami zrekultywowała hałdę wysypiskową kopalni odkrywkowej Bełchatów.

Górę zalesiono i postawiono farmę wiatrową produkującą zieloną energię. Wybudowano punkt widokowy z  parkingiem, zainstalowano wyciąg narciarski. – Rocznie odwiedzają nas tysiące turystów – mówi Zbigniew Czerwiński, pracownik spółki.

Ludzie przyjeżdżają tu przede wszystkim dla pięknego widoku. Z położonego na  wierzchowinie góry tarasu można obejrzeć największą w tej części Europy (i widoczną nawet z orbity okołoziemskiej) „dziurę w ziemi" po kopalni odkrywkowej w Bełchatowie. Wokół góry powstały hotele, pensjonaty i  punkty gastronomiczne.

Ocenia się, że dzięki inwestycji Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk pracę znalazło ponad 200 osób. Zyskała więc nie tylko firma, ale i miejscowa społeczność.

Tomografy i radiowozy

CSR włączają do strategii nie tylko relatywnie niewielkie spółki energetyczne, jak ta z Kamieńska. Prym na polskim rynku w tej dziedzinie wiodą Orlen i PGNiG – koncerny związane z przemysłem energetyczno-paliwowym, firmy o dużym potencjale i z dużymi pieniędzmi. PKN Orlen powołał fundację Dar Serca sponsorującą rodzinne domy dziecka (pomaga już ponad 250 placówkom) i utworzył fundusz stypendialny dla  zdolnych dzieci.

Koncern działa również na rzecz miasta, w którym ma  siedzibę: płockiemu szpitalowi ufundował tomograf komputerowy i  urządzenie do rezonansu magnetycznego, a tamtejszej straży pożarnej i  policji kupuje specjalistyczny sprzęt. W tyle nie pozostaje PGNiG, które już w 2004 r. powołało do życia Fundację im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundacja m.in. prowadzi akcje oświatowe, programy profilaktyczno-edukacyjne, pomaga dzieciom niepełnosprawnym i  wychowankom domów dziecka, a także przekazuje pieniądze na renowację zabytków. Powołała również fundusz stypendialny przeznaczony dla  studentów kierunków technicznych związanych z przemysłem naftowym i  gazowniczym. W latach 2010- -2011 przeznaczono na ten cel 50 tys. zł.

Bociany i powodzianie

Nieco inaczej rozpisała strategię działań z dziedziny CSR jedna z  największych polskich spółek energetycznych – pomorska Energa. Spółka, która zapewnia energię ponad 3 mln odbiorców, chce być również odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Energa chce być inwestorem elektrowni i drugiego stopnia wodnego na Wiśle usytuowanego poniżej Włocławka, w Nieszawie. Inwestycja ma być nie tylko przedsięwzięciem opłacalnym z punktu widzenia biznesowego, wpisuje się również w  strategię działań CSR firmy, bo zapora będzie chronić przed zalaniem tereny zagrożone powodzią.

Dzięki inwestycji miejscowa społeczność zyska również most na Wiśle i miejsca pracy związane z turystyczną infrastrukturą. Energa od dawna pomaga ofiarom powodzi. Fundacja Energa – dla Powodzian dostarczyła sprzęt dla straży pożarnej w rejonach zagrożonych podtopieniem. Z myślą m.in. o bezpieczeństwie firma przygotowała program „Energa dla Ciebie".

Jednym z jego celów jest edukowanie użytkowników energii elektrycznej, jak racjonalnie, oszczędnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń nią zasilanych. – Misja spółki jest zawarta w stwierdzeniu: „Zapewniamy komfort życia i pracy" –  tłumaczy Beata Ostrowska z Energi. – Czujemy się też odpowiedzialni za  środowisko, w którym działamy – dodaje.

W ostatnich latach Energa we  współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „Pro Natura" ustawiła prawie 8 tys. platform pod bocianie gniazda. Ptakom platformy się spodobały, bo gniazduje na nich 15 tys. bocianów, czyli co siódmy przylatujący do Polski.

Dla dzieci i młodzieży

Z kolei PGE Energia Odnawialna SA w ramach strategii CSR postawiła na  działania na rzecz dzieci i młodzieży. Spółka od kilku lat organizuje Dni Wiatru i Dni Wody – plenerowe spotkania edukacyjne. W ubiegłym roku partnerem imprez był AZS, z którym PGE nawiązało współpracę. Ogółem w  Dniach Wody i Wiatru udział wzięło już ponad 2 tys. dzieci i  nastolatków.

– Edukacja młodzieży szkolnej jest wpisana w nasze działania od lat. Wraz ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej opracowaliśmy nawet specjalną grę „Power Manager" promującą korzyści wynikające z produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – mówi Michał Kucaj z PGE.

W ramach tworzenia dobrych relacji ze  społecznością i władzami lokalnymi PGE Energia Odnawialna pomogła sfinansować budowę sali gimnastycznej w gminie Wicko na Pomorzu, gdzie planuje zrealizować kolejną inwestycję wiatrową. – Sala spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską i należy do jednej z  najnowocześniejszych w północnej Polsce – mówi Michał Kucaj. Spółka nie  zapomina też o ochronie środowiska. Może się na przykład pochwalić programem ochrony ptaków.

– Montowane są specjalne płytki fluorescencyjne odstraszające ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Prowadzimy także montaż platform dla gniazd bocianich –  mówi Renata Wójcik odpowiedzialna w PGE za projekty z zakresu CSR. Polskie firmy z sektora energetyczno-paliwowego dostrzegają znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Maciej Fischer, specjalista PR, jeden z prekursorów wprowadzania w polskich firmach CSR, podkreśla, że  ma ona bezpośrednie przełożenie i na postrzeganie marki, i na sprzedaż produktów firmy. Bo CSR to działania długofalowe, przynoszące konkretny, trwały efekt. Takich działań nie zastąpi jednorazowa darowizna ani sponsoring.

Karol Lausz

Okładka tygodnika WPROST: 46/2011
Więcej możesz przeczytać w 46/2011 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • krisala@gmail.com IP
  Niestety wiele wskazuje na to (np. treść artykułu \"Pieniądze to nie wszystko\" we Wprost Dodatek Poznań 14/20-11-11), że tzw. \"społeczna odpowiedzialność biznesu\" w Polsce to wciąż prawie wyłącznie rozmaite, \"prospołeczne\" akcje, w znacznej części charytatywne. Które z podstawową, biznesową działalnością tej czy innej firmy nie mają nic wspólnego. Są tylko formą rozdawnictwa części wypracowanych przez daną firmę zysków, która ma przekonać konsumentów i obywateli, że pazerność i chciwość firmy \"X\" ma jakieś granice i że jak się postarać, to można nawet tę firmę polubić. Otóż nie ma granic (owa pazerność i chciwość), poza tymi, które zostaną firmie \"siłą\" narzucone - przez obowiązujące prawo, przez rynek, przez opinię publiczną, przez nastroje konsumentów, itd. Byłoby znacznie lepiej, gdyby swoją społeczną odpowiedzialność szanowne firmy i ich właściciele spróbowali potwierdzić i udowodnić nie wspierając sierocińce lub sadząc drzewa, tylko szanując ludzką godność swoich pracowników, doceniając ich wysiłek i uczciwie ich wynagradzając. A także pracowników firm kooperujących (np. w Chinach). Niech ci panowie i panie, z własnej i nie przymuszonej woli, zaczną się martwić o społeczeństwo, o środowisko, o przyszłość naszej planety i o tym podobne \"bzdury\" (a nie tylko o wynik finansowy swojego przedsiębiorstwa w bieżącym i w kolejnych kwartałach) nie tylko przy okazji rozmaitych festynów i przygotowywania świątecznych paczek, ale przy okazji podejmowania ważnych biznesowych decyzji - wyboru kierunków swojej biznesowej aktywności, wyboru lokalizacji inwestycji, wyboru stosowanej technologii, wyboru dostawców/ kooperantów, negocjowania warunów pracy i płacy, itd. Dopiero wtedy o ich społecznej odpowiedzialności będzie można rozmawiać poważnie. W każdym innym przypadku to zwykła, wymyślona przez przez dobrych socjotechników hucpa, która co mniej światłym i inteligentnym obywatelom i konsumentom ma zamydlić oczy, sugerując im, że nie zawsze i nie wszędzie chodzi o...

  Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2011 (1501)

  • Czas start! 13 lis 2011, 12:00 Żaden europejski przywódca nie ma takiej władzy, jaką ma w Polsce Donald Tusk. Żaden nie ma więc takich szans na zrobienie czegoś wielkiego i na żadnym nie spoczywa aż taka odpowiedzialność za nieskorzystanie z okazji. 4
  • Czeski film i czołganie marszałka 13 lis 2011, 12:00 Wystarczy, że ci się wymsknie w mediach, że dostałeś propozycję, i już jesteś skasowany 7
  • NA SKRÓTY 13 lis 2011, 12:00 Koniec ery Berlusconiego Po dwudziestu latach odgrywania czołowej roli we włoskiej polityce Silvio Berlusconi ustępuje ze stanowiska. Do chwili zamknięcia tego numeru „Wprost" w Rzymie trwały gorączkowe polityczne targi w sprawie... 8
  • Najlepsze życzenia 13 lis 2011, 12:00 Chciałbym, korzystając z tego, że piszę, złożyć najlepsze życzenia wszystkim posłankom i posłom, senatorkom i senatorom z okazji uroczystej inauguracji nowej kadencji władzy. Życzę państwu wielu dni wesołości i radości w sprawnym... 10
  • Uwaga na kartony! 13 lis 2011, 12:00 Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego im gorszy film powstaje w Polsce, tym więcej ludzi go ogląda? Na „Wyjazd integracyjny" w weekend otwarcia poszło 300 tys. ludzi, chociaż filmiki na YouTube z sikającą sobie do ust małpą... 12
  • Rechot zaścianka 13 lis 2011, 12:00 Gdybyśmy nie mieli tego rechotu, gdybyśmy nie byli symbolem zaścianka, ksenofobii, nietolerancji, to pewnie nie byłbym żadnym symbolem. Byłbym zwykłym posłem i nie budził żadnego zdziwienia – mówi Robert Biedroń, poseł Ruchu Palikota. 16
  • On 13 lis 2011, 12:00 Wy, zdrajcy – potrafił zażartować – będziecie jeszcze stać przed plutonem egzekucyjnym. Albo: Kamiński ma większe szanse na przeżycie niż Bielan, bo lepiej przygotuje samokrytykę. 21
  • Krótki kurs historii PiS 13 lis 2011, 12:00 Czyli odchylenia, spiski i kliki. Trochę jak w ZSRR, ale z happy endem. Bo tam kończyło się na Łubiance, u nas tylko gilotyną polityczną. 27
  • Jak ciąć? 13 lis 2011, 12:00 Jakie cięcia można zrobić w budżecie? Ile da reforma KRUS i czy warto podnosiĆ podatki? O prawdziwych oszczędnościach i medialnych mitach mówi Marek Borowski, były minister finansów, dziś senator. 30
  • Posłowie od kuchni 13 lis 2011, 12:00 Kadencje się kończą, a oni trwają. Kelnerzy, sekretarki, kierowcy, pracownicy hotelu sejmowego. Jeden z nich – dziś już na emeryturze – lubił pokazywać dłoń i żartować: „Tu, z tej ręki mi jedli. Wszyscy, Kwaśniewski, Oleksy…”. 34
  • Pośle/posłanko, nie pleć! 13 lis 2011, 12:00 Chodzi o to, by iść za Rzymianami: Non omne licitum honestum! (nie wszystko co dozwolone jest godziwe) 38
  • Polska jako wspólnota? 13 lis 2011, 12:00 Powstał zaskakujący paradoks polegający na tym, że Polacy nie cieszą się z tego, że są Polakami, nawet wtedy, kiedy Polska ma się tak dobrze, kiedy gospodarka jest w niezłym stanie. 40
  • Głupi nie zaśpiewa naprawdę 13 lis 2011, 12:00 Marzysz o karierze, oklaskach, złotych płytach? Ta rozmowa jest dla ciebie! Elżbieta Zapendowska wybije ci te marzenia z głowy. 42
  • Śmierć Dzikiego Zachodu 13 lis 2011, 12:00 Na krajowej „dwójce”, między Poznaniem a niemiecką granicą, jest wszystko: prostytutki, gangsterzy, wielkie pieniądze, nawet zoo. I poczucie schyłku, bo to eldorado nie przetrwa już długo. 48
  • Witajcie w Piekle 13 lis 2011, 12:00 Lejący się strumieniami alkohol, narkotyki i przygodny seks – tak wyglądają imprezy w wielu polskich klubach. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że bawią się w ten sposób nawet 13-letnie dzieci. 51
  • Ewa tu nie mieszka 13 lis 2011, 12:00 Co się stało z Ewą Demarczyk? Prowadzi warsztaty w Paryżu, uczy śpiewu w Tel Awiwie, a może – jak twierdzą niektórzy – bawi na dworze królowej Danii? A może jednak mieszka w Wieliczce? Kim jest człowiek, który jako jedyny ma dostęp do świata pieśniarki? Czy ją od... 54
  • Bardzo głośne milczenie 13 lis 2011, 12:00 Gdy prowincjał zakonu marianów zakazywał ks. Adamowi Bonieckiemu wystąpień w mediach, nie przewidział, że przyniesie to zaskakujący skutek. Dziś „Ksiądz Boniecki ma głos”. 58
  • nieLOT 13 lis 2011, 12:00 Skansen PRL. Kolejarski syf w świecie nowoczesnych terminali, ręcznie sterowany z ministerstwa skarbu. Tak mówią o firmie, której oficjalna nazwa brzmi: narodowy przewoźnik. 62
  • Upadek i pornografia 13 lis 2011, 12:00 Dominique Strauss-Kahn – strażnik światowych finansów, potęgą równy prezydentom – miał być nadzieją Francji. Odkąd okazał się nie tylko napastliwym erotomanem, ale także stałym klientem stręczycieli, jego postać inspiruje już tylko twórców pornografii. 66
  • Okupuj Biały Dom 13 lis 2011, 12:00 Prezydent Obama zastanawia się, jak wykorzystać lewicowy ruch „Okupuj Wall Street” do utrzymania stanowiska. I jak to zrobić, nie zniechęcając potencjalnych sponsorów. 70
  • Hamburgery jak złoto 13 lis 2011, 12:00 Firmie McDonald’s nie dali rady ani alterglobaliści, ani działacze związkowi, ani lekarze walczący z tłustymi posiłkami. A światowy kryzys jeszcze ją wzmocnił. 74
  • Etosowy skok na bank 13 lis 2011, 12:00 Waldemar Krzystek lubi opowiadać o komunistycznej historii Polski za pomocą kina gatunkowego. Po melodramatycznej „Małej Moskwie” do kin wchodzi sensacyjne „80 milionów” – o spektakularnej akcji działaczy „Solidarności” tuż przed... 79
  • Pisarz znikający 13 lis 2011, 12:00 Najpierw nie pojawił się na spotkaniach w Belgii ani Holandii, potem nie dotarł na festiwal Conrada do Krakowa – znowu zniknął. Francuski pisarz Michel Houellebecq stał się specjalistą od ekscentrycznych zachowań. Jest takim oryginałem czy aż takim cynikiem? 82
  • Bluesman z Mulholland Drive 13 lis 2011, 12:00 Wydał właśnie debiutancki solowy album „Crazy clown time”. To koniec jego kariery filmowej? 84
  • Kim jest ta dziewczyna? 13 lis 2011, 12:00 Uwaga! Talent na miarę Amy Winehouse. „Video Games” to jedna z najbardziej poruszających piosenek ostatnich lat. Ale właściwie kto ją wykonuje? 86
  • Niepowtarzalny styl 13 lis 2011, 12:00 Jezu, jak się cieszę, że nie jestem posłem i nie musiałem wybierać między Beatą Kempą i Wandą Nowicką, a więc decydować, która z pań zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Spieszę zaznaczyć, że ten nieszczęsny wołacz na początku to... 90
  • Mauzoleum Starszego Pana 13 lis 2011, 12:00 Przyglądam się z oddali konwulsjom targającym partię Prawo i Sprawiedliwość. Patrzę z podziwem na nieśmiertelność Starszego Pana, który w sobie tylko wiadomy sposób zamanipulował Rzeczpospolitą do spodu, ma ją owiniętą wokół... 92
  • Zróbmy sobie Meksyk 13 lis 2011, 12:00 Meksykańskie czerwone cebiche, o którym pisałam w ubiegłym tygodniu, zaintrygowało mnie do tego stopnia, że po długich namowach udało mi się przekonać Antonia do zdradzenia mi pełnego przepisu na sos do tej magicznej potrawy. Okazuje... 94
  • Wojny klonów, czyli jak z delfina zrobić gada 13 lis 2011, 12:00 UFF, WYJAŚNIŁO SIĘ! Wszyscy się zastanawialiśmy, jak mogło dojść do straszliwej sytuacji, w której syn na ojca się zamachnął i nikt tego pojąć nie mógł. I gdy mózgi już, już miały się zagotować, z odsieczą przyszli ci, na... 96
  • W krzyżowym ogniu pytań 13 lis 2011, 12:00 Roztropne rozwiązanie problemu krzyża w polskim Sejmie? Służę uprzejmie. Błyskotliwe: powieśmy tyle krzyży na ścianie, tak gęsto, że z daleka będzie wyglądało, jakby na ścianie była tylko kratka. Trochę w peerelowski deseń nawet,... 96
  • Artysta nie w trampkach 13 lis 2011, 12:00 Przez lata w prasie i internecie szeroko omówiono już temat „Słoń a sprawa polska". Teraz w obliczu narodowych ciśnień i codziennej szarpaniny prawicowo-lewicowej, nadszedł odpowiedni moment, by zagłębić się w tematykę... 98
  • Cena nieodpowiedzialności 13 lis 2011, 12:00 Jeśli ktoś nie rozumie, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu, powinien prześledzić historię firm takich jak BP, Dow Chemicals czy… Coca-Cola. One też nie rozumiały. I sporo na tym straciły. 103
  • CSR z energią 13 lis 2011, 12:00 Jak zachować wizerunek spółki przyjaznej klientom i dbającej o ich interesy, kiedy ceny nośników energii i paliw rosną skokowo? By rozwiązać ten problem, firmy związane z sektorem paliwowo-energetycznym wykorzystują wszelkie dostępne narzędzia z obszaru PR. Ostatnio coraz... 106
  • Standardy z importu 13 lis 2011, 12:00 CSR przychodzi do nas przede wszystkim z największych firm globalnych, które wybierają dostawców i partnerów, kierując się nie tylko odpowiednim stosunkiem ceny do jakości produktu, ale także jakością zarządzania, standardami dotyczącymi etyki i odpowiedzialności społecznej... 112
  • Kryzys i etyka 13 lis 2011, 12:00 Kryzys i etyka nie idą w parze – wynika z badania przeprowadzonego przez Business Center Club. Aż 51 proc. przedsiębiorców zrzeszonych w tej organizacji przyznało, że dziś koncentruje się głównie na przetrwaniu firm. Na działania prospołeczne ich nie stać. Tymczasem... 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany