Ranking szkół wyższych

Ranking szkół wyższych

Absolwenci kierunków technicznych wciąż najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Absolwenci szkół wyższych są coraz lepiej przygotowani do pracy. Programy studiów bardziej odpowiadają potrzebom firm, a młodzi ludzie częściej niż jeszcze kilka lat temu rozumieją, że czas spędzony na uczelni to nie przedłużenie beztroskiego dzieciństwa, ale okres, który w znacznym stopniu determinuje ich późniejsze losy na kapryśnym rynku pracy. – Znają świetnie dziedzinę wiedzy, którą studiują, interesują się nowinkami, mówią biegle w językach obcych – mówi rzeczniczka Polfy Rzeszów Teresa Drupka, która przez 15 lat zajmowała się w firmie HR.

To skutek coraz ściślejszej współpracy uczelni z biznesem. Z każdym rokiem jest coraz więcej praktyk i staży, które pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy przez studentów. W efekcie absolwenci trafiający do firm zazwyczaj szybko są gotowi do samodzielnej realizacji stawianych przed nimi zadań. – Grupa Żywiec co roku pozyskuje kilkudziesięciu praktykantów i stażystów, którzy docelowo zostają naszymi pracownikami – mówi Robert Bębenek, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Grupy Żywiec zatrudniającej w całym kraju ok. 5 tys. pracowników.

Firma, podobnie jak większość dużych pracodawców, ściśle współpracuje z uczelniami.– Chcemy zbliżyć studentów do świata biznesu, dać im możliwość pozyskania cennego doświadczenia w ramach praktyk czy choćby poznania osób, które zmotywują ich do dalszego rozwoju i poszerzą horyzonty zawodowe i osobiste – mówi Bębenek. W zamian otrzymuje dostęp do najzdolniejszych kadr i szansę pokazania się od dobrej strony jako potencjalny pracodawca.

Inżyniera zatrudnię

Rynek pracy to wciąż rynek pracodawcy, dlatego doszliśmy do wniosku, że w czasach rosnącego bezrobocia warto zapytać właśnie pracodawców o to, jakich specjalistów najbardziej potrzebują i absolwentów jakich uczelni cenią najwyżej. W tym celu przeprowadziliśmy sondaż wśród 500 największych polskich firm (pod względem przychodów uzyskanych w 2011 r.). Mimo że wyniki przeprowadzonego przez nas badania nie są reprezentatywne, to wydaje się, że dobrze oddają tendencje panujące w polskiej gospodarce. Wciąż najbardziej poszukiwani przez pracodawców są absolwenci studiów technicznych, inżynierowie różnych specjalności, informatycy. Pożądani są także specjaliści z zakresu ekonomii i zarządzania, ale najbardziej ci wąsko wyspecjalizowani, biegli w finansach, prawie gospodarczym, statystyce czy ekonometrii.

To oczywiście nie oznacza, że nie warto studiować innych kierunków.

– W naszej ocenie nie profil studiów decyduje o sukcesach w pracy zawodowej, ale motywacja i pasja do rozwoju – mówi Bębenek. Zdaniem pracodawców studia trzeba wybierać, nie tylko kierując się bieżącą sytuacją na rynku, ale także indywidualnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami.

– Obserwuję czasem absolwentów, którzy przychodzą do pracy, i widać, że nie lubią tego, co robią. Wtedy szanse na sukces są niewielkie – mówi Teresa Drupka. Za pięć lat, kiedy dzisiejsi kandydaci staną się magistrami, gospodarka będzie w innej fazie cyklu i potrzeby rynku pracy zapewne także się zmienią.

Jak ocenić szkołę

Nie ma rankingów doskonałych, a tym bardziej uniwersalnych – takich, które obiektywnie mierzyłyby siłę wyższych uczelni. Bo też trudno o obiektywne kryteria oceny potencjału instytucji, które są tak wewnętrznie zróżnicowane i tak bardzo wzajemnie się różnią.

Wiemy jedno: dobra szkoła powinna dobrze przygotowywać do przyszłej pracy, dawać absolwentowi potencjał pozwalający na szybkie i w miarę bezbolesne dostosowanie się do potrzeb pracodawcy, a kiedy trzeba, pozwolić na zmianę specjalności na pokrewną, bardziej poszukiwaną na rynku. Jednak jak to zmierzyć.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wyodrębniliśmy 14 najpopularniejszych grup kierunków. W ramach każdej z nich stworzyliśmy listę dziesięciu szkół, których absolwenci są najbardziej pożądani na rynku pracy. Na koniec utworzyliśmy listę 50 szkół wyższych, które w sumie uzyskały najwięcej wskazań pracodawców.

Jak w każdym badaniu społecznym, przyjęte założenia narzucają nam pewne ograniczenia interpretacyjne, o których warto pamiętać, czytając tabele.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość badanych firm to organizacje przemysłowe. Stąd zapewne nadreprezentacja kierunków i uczelni technicznych w końcowych wynikach. Nie dziwi także silna pozycja uczelni i kierunków ekonomicznych i związanych z zarządzaniem biznesem. Za to niedoreprezentowane są kierunki humanistyczne, nauki społeczne, niemal nieobecne uniwersytety przyrodnicze i szkoły rolnicze. Umknęły nam także szkoły artystyczne i medyczne, choć te ostatnie uzyskały po kilka wskazań od firm farmaceutycznych.

To wskazówka, że w przyszłorocznym rankingu trzeba będzie rozszerzyć i zmodyfikować próbę potencjalnych pracodawców. Udało nam się za to uniknąć nadreprezentacji szkół warszawskich, choć takie obawy były zgłaszane przez niektórych ekspertów. To po części efekt struktury polskiej gospodarki, ale także wewnętrznego zróżnicowania największych firm. Warszawa już od dawna nie jest idealnym miejscem na prowadzenie biznesu, stąd wiele firm ma swoje centrale także w innych miastach Polski. Te zaś, które utrzymują główną siedzibę w stolicy, ze względu na rozmiary prowadzonej działalności zazwyczaj mają po kilka oddziałów, centrów usług czy zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w innych regionach.

Chemia z biznesem

Coraz mniej osób podejmuje studia na kierunkach technicznych. Dostrzegając problem, przedsiębiorcy szukają przyszłych pracowników... już w gimnazjach.

Według danych GUS w 2011 r. tylko 300 tys. studentów wybrało nauki ścisłe, a ponad milion – szeroko rozumiane dyscypliny humanistyczne. To zła wiadomość dla przedsiębiorstw, na których sukces pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jednak firmy nie pozostają bezczynne – pracują nad odwróceniem tego trendu.

Pierwiastek ludzki

Jeden z czołowych gigantów w branży paliwowej – PKN Orlen – realizując strategię odpowiedzialnego biznesu, rozpoczął cykl działań mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, dostarczanie jej w ciekawy i nietuzinkowy sposób, a także motywowanie najzdolniejszych uczniów. Jednym z elementów tego programu jest portal edukacyjny Poczujchemie.pl, będący pierwszym tego typu projektem w Polsce w pełni realizowanym przez firmę bez wsparcia ze środków publicznych. Jego powstanie poprzedziło przeprowadzone przez koncern w maju 2011 r. badanie „Postrzeganie chemii przez Polaków” (ankietowano 500 osób w pięciu miastach kraju). Wynikało z niego, że co druga osoba uważa chemię za naukę bardzo trudną i mało zrozumiałą, a jednocześnie niemal wszyscy respondenci wyrazili przekonanie, że jest to dziedzina niezwykle istotna dla rozwoju gospodarczego.

Portal – skierowany do uczniów w wieku gimnazjalnym i tworzony we współpracy z nimi – w przystępny sposób uczy układu okresowego pierwiastków oraz inspiruje młodzież do zabawy z chemią. Zawiera interesujące informacje, których młodzi ludzie nie znajdą w szkolnych podręcznikach, a także stanowi zaplecze metodologiczne dla nauczycieli. Od 2012 r. szkoły zlokalizowane w niewielkich miastach i na terenach wiejskich mogą zamówić nietypową lekcję chemii – mobilne laboratorium chemiczne Orlenu zawita do placówki i zaprezentuje uczniom proces przetwarzania ropy naftowej. Cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży projekt został wyróżniony przez fundację Wokulski statuetką Pozytywista Roku

2011 w kategorii nauka i edukacja oraz otrzymał nominację do nagrody Złote Spinacze 2012 w kategorii kreatywność w konkursie organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Tylko dla orłów

Z myślą o najzdolniejszych absolwentach gimnazjum Fundacja Orlen – Dar Serca stworzyła program stypendialny „Mistrzowie chemii”. Zakwalifikowana do programu młodzież przez trzy lata nauki w wybranych szkołach o profilu chemicznym może korzystać z finansowego wsparcia fundacji. Uczniowie otrzymają zwrot kosztów związanych z pobytem w szkole (internat, wyżywienie, udział w wyjazdach i wycieczkach) oraz nauką (zakup podręczników i przyborów szkolnych), a także niewielkie miesięczne stypendia.

W 2012 r. swoją lekcję pokazową Orlen zaprezentował na pikniku „SiN, czyli Sport i Nauka” organizowanym przez Politechnikę Warszawską i Urząd Gminy Warszawa-Wilanów. Celem imprezy były prezentacja atrakcyjnego oblicza nauk ścisłych oraz zachęcenie młodych ludzi do podjęcia studiów politechnicznych. Pociągnęło to za sobą udział w kolejnym ważnym projekcie. Koncern będzie partnerem prowadzonego przez Politechnikę Warszawską programu „PW Junior” skierowanego do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Akcja ma bardzo atrakcyjną formułę – tak jak na prawdziwych studiach dzieci będą przez rok uczestniczyły w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników i studentów Politechniki, a zajęcia będą się odbywały w aulach i laboratoriach uczelni. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma legitymację oraz indeks. W to, że warto inwestować w edukację i rozwój swoich pracowników, nie wątpi żaden dobry pracodawca. Coraz więcej firm uświadamia sobie także, że na tych najlepszych z najlepszych trzeba sobie zapracować. Zysków płynących z takiej polityki przedsiębiorstwa nie czerpią same – należy pamiętać, że warunkują one rozwój gospodarczy kraju oraz tempo naszej integracji z Europą.

50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Uniwersytet Warszawski

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

7 Politechnika Gdańska

8 Politechnika Łódzka

9 Politechnika Poznańska

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

17 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

18 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

20 Uniwersytet Łódzki

21 Uniwersytet Gdański

22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 Uniwersytet Wrocławski

24 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

25 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27 Politechnika Częstochowska

28 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

29 Politechnika Białostocka

30 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

31 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

32 Wyższe Szkoły Bankowe

33 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

34 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz

35 Uniwersytet Śląski w Katowicach

36 Politechnika Lubelska

37 Akademia Morska w Szczecinie

38 Uniwersytet Rzeszowski

39 Uniwersytet Zielonogórski

40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

41 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

42 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

43 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

44 Akademia Morska w Gdyni

45 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

46 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

47 Politechnika Opolska

48 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

49 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

50 Uniwersytet Szczeciński

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków):

Nauki społeczne i filologie obce

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5 Uniwersytet Łódzki

6 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8 Uniwersytet Wrocławski

9 Uniwersytet Gdański

10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie i marketing

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 Uniwersytet Warszawski

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

6 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9 Uniwersytet Łódzki

10 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Politechnika Warszawska

3 Politechnika Wrocławska

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Politechnika Łódzka

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

10 Politechnika Opolska

Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka

1 Politechnika Warszawska

2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3 Politechnika Wrocławska

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Poznańska

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

9 Politechnika Gdańska

10 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Ekonomia, finanse, rachunkowość

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 Uniwersytet Warszawski

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Uniwersytet Gdański

9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Wyższe Szkoły Bankowe

Inżynieria i ochrona środowiska

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5 Politechnika Łódzka

6 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7 Politechnika Warszawska

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Politechnika Poznańska

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków) cd.

Górnictwo i geologia

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Politechnika Wrocławska

3 Politechnika Śląska, Gliwice

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Gdańska

6 Politechnika Poznańska

7 Politechnika Łódzka

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Łódzki

10 Uniwersytet Wrocławski

Chemia

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Politechnika Poznańska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5 Politechnika Śląska, Gliwice

6 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

7 Politechnika Gdańska

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

9 Politechnika Łódzka

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria lądowa, budownictwo

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Częstochowska

9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Inżynieria lądowa, budownictwo

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Częstochowska

9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Ekonomika transportu i logistyka

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Politechnika Warszawska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Wrocławska

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

5 Politechnika Śląska, Gliwice

6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Gdańska

9 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

10 Politechnika Łódzka

Prawo i administracja

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9 Politechnika Warszawska

10 Uniwersytet Łódzki

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków) cd.

Informatyka i telekomunikacja

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Warszawska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Gdańska

5 Politechnika Łódzka

6 Politechnika Poznańska

7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9 Politechnika Śląska, Gliwice

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Elektronika, elektrotechnika

1 Politechnika Wrocławska

2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3 Politechnika Śląska, Gliwice

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Poznańska

9 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

10 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców

1 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

3 Wyższe Szkoły Bankowe

4 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

6 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

7Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

9 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

Jak powstał ranking

Badanie przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca 2013 r. na pełnej próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Prowadziliśmy je, rozsyłając ankiety do firm i dodatkowo kontaktując się z nimi telefonicznie. Prosiliśmy o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Osobami odpowiadającymi na pytania byli pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie działów HR lub inni wskazani przez ankietowane firmy specjaliści.

Okładka tygodnika WPROST: 12/2013
Więcej możesz przeczytać w 12/2013 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 12
 • Maria   IP
  w rZadnym z rankingów nie na szkół ze Szczecina? to jakaś dyskryminacja tylko Warszawa wszędzie!
  • Janek   IP
   prawda :/ powinien być podział ze względu na kierunek
   • kujawiak   IP
    UTP dołuje było szkółką i za prę lat będzie szkółką nie może stworzyć od lat kierunku informatyka a jej pracownicy firmują ten kierunek na innych uczelniach,rozwija za to zarządzanie czyli produkuje bezrobotnych za państwowe pieniądze chyba w rankingu coś nie gra
    • studentka   IP
     No dobra, ale to zależy jakie kierunki były brane pod uwagę, a nie widzę żeby to było gdzieś tutaj napisane.
     • artur   IP
      co za bzdury, znalezienie pracy w chemii w tym kraju graniczy z cudem, rzesze bezrobotnych, przyjmowanie po znajomosci, Orlen może mydlić oczy , panstwo moze pakowac pieniądze w dotowanie kierunków, ale to wszystko smieszne, życze wam żeby w tym kraju wreszcie cos wybuchło i zalało ten cały syf

      Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2013 (1569)

      • Przestępczość narasta 17 mar 2013, 20:00 W ostatnim tygodniu bandyci pod Warszawą napadli na konwój, ostrzelali go i ukradli 4 mln zł. W Lubuskiem w czasie zatrzymania złodzieja samochodów zginął policjant. W Gdańsku doszło do mafijnej egzekucji – zabito małżeństwo i... 4
      • Duda jak Kononowicz 17 mar 2013, 20:00 Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda to klasyczny demagog i hipokryta. 4
      • Unia woli korporacje niż pszczoły 17 mar 2013, 20:00 Unia Europejska nie wprowadziła zakazu stosowania pestycydów odpowiedzialnych za masowe wymieranie pszczół, a produkowanych między innymi przez giganty Bayer i Syngenta. Za zakazem głosowało 13 państw (w tym Polska); głosów przeciw lub... 4
      • Joanna Senyszyn: nie wykluczam kandydowania na prezydenta 17 mar 2013, 20:00 Piotr Śmiłowicz: Będzie pani „prokuratorem” przed partyjnym sądem, który zajmie się sprawą Ryszarda Kalisza. Czy zamierza pani składać wniosek o wykluczenie go z SLD? Joanna Senyszyn: Zostałam zobowiązana do przedstawienia... 6
      • Wizyta Obamy w Izraelu pod znakiem zapytania 17 mar 2013, 20:00 20 marca Barack Obama rusza z wizytą na Bliski Wschód. Czy pomoże ona przywrócić negocjacje między Izraelczykami a Palestyńczykami? O oczekiwaniach wobec niej mówi ambasador Izraela w Polsce, Zvi Rav-Ner. 6
      • Warszawa do biegu gotowa 17 mar 2013, 20:00 Ósmy Półmaraton Warszawski wyruszy w niedzielę o godzinie 10 z mostu Poniatowskiego. Godzinę później pierwsi z prawie 12 700 zawodników spodziewani są na mecie na błoniach Stadionu Narodowego. W tym czasie biegacze pokonają 21 km i 97 m... 6
      • Koncertów w Polsce się nie zapomina 17 mar 2013, 20:00 Adam Anderson z grupy Hurts opowiada, jak zespół zmienił się od czasu nagrania debiutanckiego albumu – kultowego w Polsce. Właśnie ukazała się ich druga płyta. 8
      • WPROST z DVD „Czarny balonik” 17 mar 2013, 20:00 Już za tydzień „Wprost” będzie można kupić z filmem „Czarny balonik” na DVD. Australijsko-brytyjski dramat to historia nastolatka i jego autystycznego brata. Reżyserka Elissa Down opowiada o miłości, poświęceniu i... 8
      • Stuhr jest zdrowy 17 mar 2013, 20:00 W 8. numerze „Wprost” wywiad Jarosława Kuźniara z Jerzym Stuhrem zaczynał się tak: „Jarosław Kuźniar: Wygląda pan na zupełnie zdrowego człowieka. Jerzy Stuhr: Która jest godzina? 11.05. No to na dzisiaj na 11.05 jestem... 8
      • Trwa spór z Rosją 17 mar 2013, 20:00 Na atrakcyjnej działce budowlanej w centrum Warszawy straszy betonowa ruina. Dwa połączone kaskadowe bloki wybudowane na początku lat 80. przez Rosjan na terenie należącym do ambasady ZSRR służyły jako mieszkania dla pracowników ambasady... 10
      • Najważniejsze w tym tygodniu 17 mar 2013, 20:00 18.03 Poniedziałek Amerykański jazzujący trębacz Chris Botti znów wystąpi w Polsce. Tym razem promować będzie najnowszy album „Impressions”. Znalazła się na nim m.in. aranżacja preludium c-moll Fryderyka Chopina. 19.03... 10
      • Deficyt pasa 17 mar 2013, 20:00 Władza w ręce wyobraźni” – to stare hasło z happeningów Pomarańczowej Alternatywy wydaje się nadal bardzo aktualne. Może warto do tego postulatu wrócić, bo dziś tak wiele dzieje się bez wyobraźni, a dowodem na to... 12
      • Cesarz Trójmiasta 17 mar 2013, 20:00 W Gdańsku powstaje czarna lista przewinień abp. Sławoja Leszka Głodzia. Ma być wysłana do Watykanu. Nie ma jednak chętnych, by ją podpisać konkretnymi nazwiskami. Ofiary i świadkowie się boją. Na razie. 14
      • Przez telefon nic nie wyjaśniam 17 mar 2013, 20:00 Z abp. Głodziem próbowałam się skontaktować kilkukrotnie. Bezskutecznie. Telefon odebrał dopiero po interwencji redaktora naczelnego. W piątek późnym wieczorem. 18
      • Jak Alladyn włamał się do Tuska 17 mar 2013, 20:00 Elektroniczna poczta rządowa jest mniej bezpieczna niż ta w Onecie czy Wirtualnej Polsce, a ministerialne sieci komputerowe mógłby sparaliżować co drugi informatyk w Polsce – ocenia były wiceszef ABW płk Mieczysław Tarnowski. 20
      • Ścięte Drzewko 17 mar 2013, 20:00 Mirosław Drzewiecki to chyba największy pechowiec w polskiej polityce. Gdy powoli zaczął się wygrzebywać z afery hazardowej, przygniotła go afera futrzana. Wygląda na to, że ostatecznie. 22
      • Cień Palikota 17 mar 2013, 20:00 Człowiek widmo. Szara eminencja. Ruch Palikota ma jawność na sztandarach, ale jego zarobków ujawniać nie chce. Kim jest Karol Jene, złote dziecko Janusza Palikota? 26
      • Dość głuchego Tuska! 17 mar 2013, 20:00 Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, zbiera „wojska” i chce zmienić system polityczny w Polsce. Mamy o sobie sami decydować w referendach. Tuska! 28
      • Tajemnica białego anioła 17 mar 2013, 20:00 Była religijna, uczciwa, uczynna i bardzo utalentowana. Trochę już zapomniana, teraz wraca. Anioł? Wielu w to wierzy. A my żadnych czarnych plam na życiorysie Anny German nie znaleźliśmy. 32
      • Odpowiedź szpiega 17 mar 2013, 20:00 Vincent Severski – były szpieg, a obecnie pisarz, autor książek szpiegowskich – odpowiada na publikację fragmentów jego teczki przechowywanej w IPN. Wyjątki dokumentów pojawiły się na blogu „Lustrator Polski” w Salonie 24. 36
      • Piłkarski zakład 17 mar 2013, 20:00 Polską piłkę mogą uratować kibice i bukmacherzy uważani do tej pory za jej przekleństwo. Wkrótce do Sejmu trafią ustawy, które mogą zrewolucjonizować nasz sport. 38
      • Zespół 39 17 mar 2013, 20:00 Mija właśnie rok od utworzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Zespół jest utworzony z 39 członków PiS, którzy charakteryzują się szczególną wiedzą, przenikliwością i czujnością. Ze względu na... 41
      • Seks po polsku 17 mar 2013, 20:00 W badaniach wypadamy nawet nieźle. Może nie rewelacyjnie, ale naprawdę przyzwoicie, w okolicach średniej światowej. Czy tak jest naprawdę? 42
      • Strzały w Las Vegas 17 mar 2013, 20:00 Zabójstwo trzyosobowej rodziny Adama K. przypomniało o istnieniu trójmiejskiej mafii. Czy to porachunki, jak wtedy, 15 lat temu, gdy w gdyńskim klubie nocnym Las Vegas zastrzelono legendarnego Nikosia? Wówczas mafia rządziła w mieście, a jej przywódca był przyjmowany na salonach. 46
      • Ranking szkół wyższych 17 mar 2013, 20:00 Absolwenci kierunków technicznych wciąż najbardziej poszukiwani przez pracodawców. 49
      • Franciszek naszych czasów 17 mar 2013, 20:00 Papież nie zliberalizuje Kościoła, ale bardzo prawdopodobne, że choć trochę otworzy go na problemy zwykłych ludzi. 64
      • To my mamy papieża 17 mar 2013, 20:00 Papież Franciszek napawa rodaków dumą, ale wśród wielu z nich budzi też niechęć, bo w dzisiejszej Argentynie Kościół przegrywa z rewolucją. 64
      • Wracamy autobusem 17 mar 2013, 20:00 Magdalena Wolińska-Riedi, żona oficera Gwardii Szwajcarskiej i doktorantka na Uniwersytecie Gregoriańskim, opowiada o życiu w Watykanie. 70
      • Kościół polski wobec nowego papieża 17 mar 2013, 20:00 Jak się mają polski Kościół hierarchiczny i polska parafia? Jak się ma wobec wyzwań naszego czasu i wobec kwestii, na których skupiona jest uwaga nowego papieża Franciszka? Kiepsko. 72
      • Grillowanie papieża 17 mar 2013, 20:00 Od kilku dni mówię to wszędzie, gdzie mogę – powtórzę i tu: wszyscy, którym wydawało się, że są w stanie przewidzieć, kto i dlaczego zostanie papieżem, wyszli na głupków. W takich okolicznościach chciałbym jednak wychodzić... 74
      • Zabić dilera 17 mar 2013, 20:00 Dziewięć milionów narkomanów i sto tysięcy śmiertelnych ofiar uzależnienia rocznie. Gdy Kreml nie radzi sobie z narkomanią, do akcji wkraczają młodzieżowe narkobojówki. 76
      • Łzy nad królem makijażu 17 mar 2013, 20:00 Niech na niebie namaluje tęczę swoją kredką – tymi słowami Wojciecha Inglota żegnali przyjaciele. 78
      • W imię Aleksandra 17 mar 2013, 20:00 Interesy Aleksandra Gudzowatego przejął Grzegorz Ślak, cudotwórca biznesu i bohater największej afery gospodarczej z czasów IV RP i ministra Zbigniewa Ziobry. 82
      • Pierwsi telepaci 17 mar 2013, 20:00 Szczury profesora Miguela Nicolelisa to pierwsze istoty, których mózgi połączono w sieć. Dzięki temu potrafią się porozumiewać telepatycznie. Wkrótce czas na ludzi. 84
      • Dobrze wiem, czego chcę 17 mar 2013, 20:00 Odmawiam udziału w projektach, w których nie chcę uczestniczyć. Nie zmuszam się do rzeczy, które są dla mnie niewygodne. Kontestuję polski celebrytyzm – mówi Magdalena Cielecka przed premierą „Moralności pani Dulskiej” w Teatrze Telewizji. 86
      • Mam się dobrze 17 mar 2013, 20:00 David Bowie znów owinął sobie muzyczny świat wokół palca. Zaczął od utrzymania realizacji nowej płyty w absolutnej tajemnicy. Kompletnie zmylił tropy swoim milczeniem i zaskoczył singlem, który ostatecznie ogłosił światu w swoje 66.... 91
      • TOP 10 kino 17 mar 2013, 20:00 1. „Oz wielki i potężny”, reż. Sam Raimi, Disney 2. „Daję nam rok”, Dan Mazer, ITI Cinema 3. „Zambezia”,, reż. Wayne Thornley, Kino Świat 4. „Syberiada polska”, reż. Janusz Zaorski, Kino... 91
      • Rajd na maszynie 17 mar 2013, 20:00 Francuska komedia odżywa. Jej twórcom udaje się lekko i z humorem dotykać trudnych spraw i problemów społecznych. W zeszłym roku olbrzymią widownię do kin ściągnęły filmy „Artysta” i „Nietykalni”. Teraz krajowe... 91
      • W matni 17 mar 2013, 20:00 W stacji Fox rusza drugi sezon obsypanego nagrodami Emmy i Złotymi Globami serialu„Homeland”. To jedna z najciekawszych filmowych opowieści o Ameryce po 11 września. Historia walki CIA z terroryzmem, ale również pogłębiania się... 91
      • TOP 10 muzyka 17 mar 2013, 20:00 1. „Haos”, O.S.T.R., Hades, Asfalt Records/EMI Music PL 2. „!To!”, Strachy na Lachy, SP Records, Olesiejuk 3. „Searching For Sugar Man”, muzyka filmowa, Sony Music PL 4. „Passione”, Andrea Bocelli,... 91
      • Chłopak ze Śląska 17 mar 2013, 20:00 Kino późno odkryło Mariana Dziędziela. Dzisiaj jest jednym z najciekawszych i najchętniej obsadzanych polskich aktorów, ale przez lata pozostawał na drugim planie. Zadebiutował już w 1968 r. w jednym z odcinków serialu „Stawka... 91
      • TOP 10 książka 17 mar 2013, 20:00 1. „Wyznaję”, Jaume Cabré, Marginesy 2. „Dieta bez pszenicy”, William Davis, Bukowy Las 3. „Anna German o sobie”, Mariola Pryzwan, MG 4. „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, E.L. James, Sonia Draga 5.... 91
      • Mroczne śledztwo 17 mar 2013, 20:00 Każdemu mogą się znudzić kryminały, nawet – a może zwłaszcza – temu, kto je pisze. Niełatwo jednak pozbyć się wypracowanych przez lata przyzwyczajeń. Henning Mankell w „Mózgu Kennedy’ego” postanowił... 91
      • Czytać, by kochać 17 mar 2013, 20:00 Wbrew tekstowi na okładce właściwie nie ma w „Severinie” Rodriga Rey Rosy „brutalnej rzeczywistości Gwatemali”. Ta nowela o miłości do kobiety i książek mogłaby się rozgrywać wszędzie, gdzie ludzie czytają i... 91
      • Serwuje Korwin Piotrowska 17 mar 2013, 20:00 Węgrowska znalazła miłość w Las Vegas. Szukanie mężczyzny życia zajęło jej tylko miesiąc 92
      • Wybieg, pot i łzy 17 mar 2013, 20:00 „Top Model. Zostań modelką” to program, w którym widzimy, jak dziwne, ekscentryczne i trudne bywa życie modelki. 94
      • Polska na CeBIT 17 mar 2013, 20:00 Targi Teleinformatyczne CeBIT w Hanowerze to największa tego typu impreza na świecie, a obecność na nich jest już obowiązkowa dla wszystkich, którzy liczą się na rynku ICT. Dlatego to, że Polska była w tym roku partnerem strategicznym targów, stworzyło znakomitą okazję do... 98
      • Samochody luksusowe 17 mar 2013, 20:00 Producenci i importerzy samochodów załamują ręce – w Polsce sprzedaje się coraz mniej nowych aut osobowych. Jest jednak segment rynku, który ma się całkiem nieźle. To samochody luksusowe. 106
      • W poszukiwaniu wyjątkowości 17 mar 2013, 20:00 Minęły już czasy, gdy luksusowy apartament czy prestiżowa rezydencja miały zapewnić ich właścicielom przede wszystkim komfort. Dziś to nie wystarcza. Nieruchomość z najwyższej półki musi być – niczym dzieło sztuki – oryginalna, wręcz niepowtarzalna. 112
      • Dymek z komina 17 mar 2013, 20:00 Wybór papieża staje się teraz dzięki mediom wielkim spektaklem. Takie upublicznienie zabiera magię religijnemu wydarzeniu, trywializuje je i uświadamia nam, jak bolesny jest kontrast między religią a instytucją, która została powołana,... 114

      ZKDP - Nakład kontrolowany