Ciśnienie na gimnazja

Ciśnienie na gimnazja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Reforma programowa jest niezbędna, a czteroletnie liceum wydaje się lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy dać uczelniom lepiej wykształconych maturzystów – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

W najbliższym roku szkolnym klasy pierwsze mają świecić pustkami, a tysiące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej stracić pracę. Takie mogą być efekty przywrócenia obowiązku szkolnego od lat siedmiu. Kiepski początek dla ministra edukacji.

Te argumenty traktuję jak zaczepki natury politycznej autorów reformy, która przymusiła rodziców do posyłania sześciolatków do szkół. My jedynie przywracamy wolny wybór w tej kwestii, czego domagał się blisko milion obywateli. Nie zakazujemy posyłania do szkół dzieci sześcioletnich, które gotowe są do rozpoczęcia nauki. Co więcej, będziemy to promować. Zwracam uwagę na jeszcze jeden fakt. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli w związku z reformą obniżającą wiek szkolny ma charakter przejściowy. Skumulowano trzy roczniki uczniów w dwóch kolejnych latach szkolnych, ale kiedy te dzieci skończą etap edukacji wczesnoszkolnej, spora część uczących je nauczycieli nie dostałaby nowych klas, bo dzieci rozpoczynających edukację będzie mniej.

Po prostu stracą pracę wcześniej.

Niekoniecznie. Szacujemy, że w optymistycznym wariancie do szkół trafi blisko połowa rocznika, czyli te 20 proc. dzieci, które jako sześciolatki nie poszły w tym roku do szkoły, oraz drugie 20 proc. sześciolatków, których rodzice zdecydują się, by ich dzieci wcześniej rozpoczynały naukę, i będą kusiły ich mniej liczne klasy.

To nadal oznacza, że wielu nauczycieli będzie musiało odejść.

Część sześciolatków zostanie w przedszkolach, prawo do opieki przedszkolnej mają też dzieci pięcioi czteroletnie. Zwiększy się zapotrzebowanie na nauczycieli pracujących w przedszkolach czy szkolnych zerówkach. Przypomnę, że wymagane są od nich te same kwalifikacje co od nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Gminy będą mogły robić przesunięcia kadr, a niekiedy nawet i to nie będzie potrzebne, bo nauczyciel zamiast rozpoczynać pracę z pierwszą klasą po prostu obejmie szkolną zerówkę. Są na to zabezpieczone środki. Część subwencji oświatowej, która miała trafić na sześciolatki, zostanie przekazana samorządom w ramach dotacji przedszkolnej.

Samorządy nie narzekają? Dotacja na dziecko w przedszkolu jest około czterokrotnie niższa niż na ucznia w szkole.

O tym będziemy rozmawiać pod koniec marca, kiedy będziemy wiedzieli, ilu sześciolatków trafi do szkół, a ilu do przedszkoli, i będzie to element szerszej dyskusji o tym, jak dzielone są pieniądze na oświatę.

A jak się pani czuje jako minister, która ogranicza sześciolatkom prawo do edukacji?

To zabawny argument, bo my de facto zostawiliśmy obowiązek edukacyjny dla sześciolatków. Zgodnie ze zmianą, którą zaproponowaliśmy, będą miały one obowiązek uczęszczać do zerówki, a tam będą się uczyły pisać, czytać i rachować, czyli wszystkiego tego, czego wprowadzona przez minister Katarzynę Hall reforma programowa nie zakładała. Zależy nam na tym, aby edukacja dzieci sześcioletnich przebiegała w odpowiednich dla nich warunkach. Jeżeli rodzice uznają, że takie zapewnia im szkoła, poślą dziecko do pierwszej klasy; jeżeli stwierdzą, że jest inaczej, wyślą je do zerówki.

Skąd pomysł na likwidację gimnazjów? Wyniki badań pokazują, że większy problem z bezpieczeństwem jest w szkołach podstawowych. Ponadto nasi gimnazjaliści coraz lepiej wypadają w badaniu umiejętności 15-latków PISA.

Spójrzmy na ten problem od końca. Uczelnie narzekają na jakość wykształcenia maturzystów. Trzyletnie liceum ogólnokształcące zostało zamienione w kurs przygotowujący do matury. Ten kryzys pogłębiła reforma programowa Katarzyny Hall. Obecnie w pierwszej klasie „ogólniaka” uczniowie kończą kurs nauczania ogólnego, który rozpoczęli w gimnazjum, a kolejne dwa lata, a właściwie półtora roku, gonią z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów, które wybrali jako profil swojego kształcenia. Reforma programowa jest w tej sytuacji niezbędna, a czteroletnie liceum wydaje się lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy dać uczelniom lepiej wykształconych maturzystów.

Były minister Mirosław Handke, twórca gimnazjów, w skierowanym do pani liście przypomina, że ideą reformy było połączenie gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Miały na wzór przedwojenny powstać szkoły sześcioletnie, które albo by kończyły się maturą, gdyby były połączone z liceami, albo dawały zawód w przypadku sprzęgnięcia ich ze szkołami zawodowymi. Przykład najlepszych w kraju szkół, które właśnie funkcjonują jako zespoły gimnazjum i liceum, pokazuje, że taki model daje dobre rezultaty.

Ale nie jest to powszechne zjawisko i Handke na to w liście narzeka. Możemy więc albo dalej narzekać, albo coś zmienić. Musimy wzmocnić licea i najważniejszy dla rozwoju wielu umiejętności ucznia pierwszy etap edukacji, czyli klasy 0-3. To, jak będzie wyglądała edukacja pomiędzy tymi dwoma etapami, jest kwestią dyskusji, którą na początku roku zamierzam uruchomić z jak najszerszym gronem.

Czyli likwidacja gimnazjów nie jest przesądzona?

Nie stawiam tej sprawy na ostrzu noża, ale wydaje mi się, że ciśnienie sporej części społeczeństwa oraz ekspertów na taką zmianę jest duże.

Likwidacja gimnazjów może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego. Oznacza spór z nauczycielskimi związkami, które już grzmią, że nawet 100 tys. nauczycieli straci pracę. Z samorządami, którym zamykając gimnazja, odbierze pani część pieniędzy, jakie otrzymują na uczniów, a także z Kościołem, bo gimnazja stanowią największy odsetek pośród szkół katolickich.

Nie wiem, na jakich założeniach Związek Nauczycielstwa Polskiego opiera te wyliczenia. Zapewniam, że jeżeli dojdzie do likwidacji gimnazjów, pracujący w nich nauczyciele na tym nie stracą. Wprowadzimy mechanizm, który będzie im gwarantował pracę w zreformowanej szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym. Co do Kościoła, to miałam już spotkanie z przedstawicielami episkopatu i są oni otwarci na zmiany. Reforma będzie konsultowana z Kościołem jako partnerem społecznym. A jeżeli chodzi o samorządy, to mam od kilku z nich sygnały, że byłyby zainteresowane przeprowadzeniem pilotażu reformy.

Ale gminom ubędzie jeden rocznik uczniów, który trafi do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiaty, a co za tym idzie, dostaną mniej pieniędzy.

Planujemy we współpracy z samorządami zmienić system podziału subwencji oświatowej, tak by był bardziej efektywny.

Już teraz samorządy dokładają do edukacji około 22 mld zł i te nakłady systematycznie rosną.

Nic w tym dziwnego, prowadzenie szkół to jeden z podstawowych obowiązków samorządu.

Likwidacja tzw. godzin karcianych raczej nie poprawi sytuacji finansowej samorządów. Obniży czas pracy nauczycieli, który i tak jest jednym z najniższych na świecie.

Chcę zlikwidować związaną z godzinami karcianymi biurokrację i pewną fikcję. Są sytuacje, w których na siłę kreuje się dodatkowe zajęcia dla nauczyciela, by mógł się rozliczyć z wypracowania tych godzin.

To margines. W ramach tych godzin w bardzo wielu szkołach prowadzone są koła zainteresowań czy zapewniona jest opieka świetlicowa.

I nauczyciele robili to wszystko, zanim te godziny wprowadzono. Nie sądzę, by nauczyciel odmówił dyrektorowi poprowadzenia koła zainteresowań, nawet jeżeli jego dodatkowa aktywność na terenie szkoły nie będzie wynikała wprost z zapisów Karty nauczyciela.

Planuje pani zmiany w tej ustawie, np. podniesienie nauczycielskiego pensum?

To ostatnia rzecz, o jakiej chcę dyskutować. Chcę, aby związki nauczycielskie były moim partnerem.

A jak zamierza pani zachęcić do dalszego rozwoju tych nauczycieli, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu zawodowego i nie mają już żadnej motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji? To już przeszło połowa pedagogów pracujących w polskich szkołach.

Wprowadzimy jeszcze jeden, piąty stopień awansu, czyli stanowisko nauczyciela specjalisty, co będzie wiązało się z wyższą pensją. Ponadto zamierzam sporą część środków z unijnej puli pieniędzy przeznaczyć na działania podnoszące nauczycielskie kwalifikacje.

Jakie jeszcze zmiany czekają polską szkołę?

Wspólnie z ministrem sportu, i to jest jego inicjatywa, chcemy przemodelować zajęcia wychowania fizycznego i przywrócić szkolne kluby sportowe, tzw. SKS-y. Na wzór amerykański będziemy chcieli wprowadzić rozwiązanie, które będzie obligowało uczniów do bycia członkiem wybranej przez nich drużyny sportowej. Na rozwój związanej z tym infrastruktury samorządy dostaną pieniądze. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Więcej możesz przeczytać w 51/2015 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/2015 (1716)

 • Bezbronni pychą własnych elit 13 gru 2015, 20:00 Gdyby jedyną miarą dobrobytu i bezpieczeństwa było tempo, w jakim zbliżamy się do najbogatszych państw Europy, to perspektywy wyglądałyby nieźle. Już dziś w połowie tak bogaci, rośniemy szybciej niż średnia strefy euro. Z prężnym... 3
 • SKANER 13 gru 2015, 20:00 SŁUŻBA ZDROWIA 13 lat w kolejce do lekarza Kolejki w służbie zdrowia nie maleją. Według kolejnego raportu Fundacji WHC pacjenci oczekują na wizytę do lekarza średnio blisko trzy miesiące (dane za październik i listopad). Długość... 9
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 13 gru 2015, 20:00 Historia histerii, Toruńska Kempa i fejkowe trollowanie Ryszarda Swetru, czyli cotygodniowa parada atrakcji. 16
 • Szok po przejęciu władzy 13 gru 2015, 20:00 Rząd Beaty Szydło wysłał do obywateli tyle sprzecznych sygnałów, że prawdopodobnie wyczerpał limit do końca kadencji. Na dodatek prezydent Andrzej Duda zaskoczył nowy gabinet dwiema kosztownymi ustawami, które przygotował bez konsultacji z nim. 20
 • Jaka promocja jest… nie każdy widzi 13 gru 2015, 20:00 Turystyka Prawie 90 proc. działań mających zachęcić turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski jest, co zrozumiałe, realizowanych za granicą. To powoduje, że tak naprawdę niewiele osób wie, w jaki sposób promowany jest nasz kraj. A przecież nowoczesnego, atrakcyjnego i... 23
 • Kupowaliśmy broń bez strategii 13 gru 2015, 20:00 Nie mamy takiego sprzętu, który byłby w stanie przeciwdziałać głównym zagrożeniom. Co z tego, że mamy myśliwce, jeśli nie mają systemów, aby uchronić się przed zestrzeleniem – mówi „Wprost” Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny za... 24
 • Państwo w kryzysie 13 gru 2015, 20:00 Demokracja konstytucyjna wiąże rządy większości z regułami gry, których organy państwa i obywatele powinni przestrzegać. Jeśli reguły te faworyzują interes grup aktualnie dominujących, będą obowiązywać tylko tak długo, jak trwa... 27
 • Zmiany rozpisane na godziny 13 gru 2015, 20:00 W spółkach z udziałem Skarbu Państwa trwa przeliczanie kontraktów menedżerskich. Prezesi kalkulują, czy bardziej im się opłaca podać do dymisji, czy czekać na zwolnienie. Czasu zostaje mało, bo zmiany w spółkach mają się zakończyć w styczniu. 28
 • Przykrótki pakiet demokratyczny 13 gru 2015, 20:00 Rządząca partia zamierza zwiększyć uprawnienia opozycji. Jednak nie tak bardzo, jak proponowała, gdy sama nią była. 30
 • Sędziom chodzi o kasę 13 gru 2015, 20:00 W tej nowelizacji zapisano podwyżki dla sędziów TK, sześciomiesięczne odprawy, czy zwroty ryczałtów mieszkaniowych. Czy sędzia Rzepliński milczał, bo miał interes, czy milczał, bo nie wiedział, co się dzieje? W obu przypadkach jest to dla niego kompromitujące – mówi... 32
 • PO będzie łowiła na lewicy 13 gru 2015, 20:00 Platforma próbuje budować szeroki front centrolewicowy. Były lider lewicy Grzegorz Napieralski, który do Senatu dostał się z listy PO, rozpoczął wewnętrzną kampanię w sprawie transferów z SLD. 34
 • Tarcza czy atomowy miecz 13 gru 2015, 20:00 Rząd zrobił mocne wejście w temat sądownictwa i obronności. O kwestiach prawnych niech piszą prawnicy. Dodam tylko, że statystycznie dużo częstsze jest rozstrzyganie przez sądy różnych instancji – od powszechnych po TK – na... 35
 • Dać siebie pod choinkę 13 gru 2015, 20:00 Zamiast obdarowywać bliskich kolejną parą skarpet czy zestawem kosmetyków wolą wysłać paczkę do domu dziecka. W Polsce kiełkuje właśnie nowa świąteczna moda – na rezygnację z prezentów na rzecz potrzebujących. 36
 • Ciśnienie na gimnazja 13 gru 2015, 20:00 Reforma programowa jest niezbędna, a czteroletnie liceum wydaje się lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy dać uczelniom lepiej wykształconych maturzystów – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. 40
 • Lex iniusta non est lex 13 gru 2015, 20:00 W kontekście nasilających się awantur o Trybunał Konstytucyjny warto zwrócić uwagę na głośną wypowiedź Kornela Morawieckiego, gdyż pokazuje ona, jak ważna dla dobrego sprawowania władzy jest znajomość historii i filozofii prawa.... 43
 • Nie jedź głodny na zakupy 13 gru 2015, 20:00 Jeśli tylko możesz, przemyśl, czy warto zabierać do sklepu dzieci. Bez nich łatwiej ograniczysz ilość śmieciowego jedzenia w koszyku, a co za tym idzie, sporo oszczędzisz – mówi „Wprost” kucharz Pascal Brodnicki. 44
 • Z energią do niższych cen 13 gru 2015, 20:00 Dzięki liberalizacji rynku energii pojawiło się mnóstwo firm oferujących tańszy prąd i gaz. Za ten biznes biorą się nawet operatorzy komórek czy telewizji kablowych. Dla klientów to dobra wiadomość, ale czają się też pułapki. 48
 • O pułapkach w polityce monetarnej 13 gru 2015, 20:00 Amerykańscy ekonomiści Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff w 2010 r. opublikowali tekst, w którym dowodzili, iż przekroczenie przez dług publiczny pułapu 90 proc. PKB powinno prowadzić do spadku tempa rozwoju gospodarczego, a nawet... 51
 • Niebezpieczny czynnik ludzki 13 gru 2015, 20:00 Stara prawda, że człowiek jest najsłabszym ogniwem zabezpieczeń, pozostaje aktualna. Przekonują się o tym również przedsiębiorcy. 52
 • IT – zawód z przyszłością 13 gru 2015, 20:00 Sektor IT to bardzo specyficzna część trudnego w dzisiejszych czasach rynku pracy. To najmłodszy, a przy tym najprężniej rozwijający się obszar branżowy w kraju. O sytuacji w branży IT mówi Mariusz Mendygrał, kierownik zespołu rekrutacji w firmie IT Kontrakt. 53
 • Rozwijają skrzydła za granicą 13 gru 2015, 20:00 Rodzimy rynek stał się zbyt ciasny nie tylko dla państwowych gigantów, ale również dla prywatnych firm, które mają ambicje liczyć się w Europie i na świecie. Potwierdza to ranking „Wprost” największych inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. 54
 • NAJWIĘKSZE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODNOSZĄCE SUKCESY POZA KRAJEM 13 gru 2015, 20:00 MIEJSCE NAZWA FIRMY KRAJ DZIAŁALNOŚCI BRANŻAUDZIAŁ W PRZYCHODACH SPÓŁEK MATEK (PROC.) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2014 R. (MLD ZŁ) WŁAŚCICIEL POSIADANY PAKIET AKCJI (PROC.) 1 Grupa Orlen Lietuva Litwa paliwowa 19 589 18,3 PKN Orlen 100 2... 56
 • Lider z Polski 13 gru 2015, 20:00 Zagraniczne akwizycje, inwestycje, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach – Grupa Azoty buduje globalną markę. A wszystko w wyścigu o tytuł najsilniejszego gracza w branży chemicznej w Europie. 58
 • HOSSA BESSA 13 gru 2015, 20:00 Strzyżenie prezesów Kolejna odsłona walki Komisji Nadzoru Finansowego z działającymi w kraju bankami. Były już kary finansowe albo zakaz wypłaty dywidendy. Teraz przyszedł czas na obcinanie pensji prezesów. KNF chce, żeby banki... 60
 • Francuski front Putina 13 gru 2015, 20:00 Kreml zainwestował miliony euro we Front Narodowy. Wyniki wyborów regionalnych we Francji wskazują, że to była opłacalna inwestycja. 62
 • Krymski blackout polityczny 13 gru 2015, 20:00 Odłączając Krym od dostaw prądu, Tatarzy rozpętali kolejny wątek wojny hybrydowej między Kijowem a Moskwą. Tym razem jednak karty rozdaje Ukraina. 66
 • Największykoszmar Zachodu 13 gru 2015, 20:00 Przeraża was okrucieństwo i fanatyzm Daeszu? To przygotujcie się na długi marsz wojowników Proroka, których nikt nie chce albo nie potrafi zatrzymać. 68
 • Oblubienice dżihadu 13 gru 2015, 20:00 Porzucają wygodne życie, by rodzić dzieci bojownikom Państwa Islamskiego. W rzeczywistości czekają na nie poniżenie i śmierć. 72
 • Gwiezdne wojny z marką 13 gru 2015, 20:00 „Gwiezdne wojny” – jedna z najmocniejszych marek na świecie – atakują nas dziś zewsząd. A przecież to tylko cykl filmów, którego siódma część „Przebudzenie mocy” wchodzi właśnie do kin. No właśnie, czy na pewno chodzi tu tylko o film? 74
 • Piwo. Za każdym gatunkiem stoi historia. 13 gru 2015, 20:00 Tradycja warzenia piwa jest tak stara jak nasza cywilizacja. Wraz z jej rozwojem, rozwijały się kolejne piwne style i powstawały nowe gatunki. 77
 • Rosja zawsze ma trudny czas 13 gru 2015, 20:00 Przeciętny Rosjanin nie rozumie historycznych pretensji Polaków. Mało kto wie, że w 1939 r. ZSRR razem z Hitlerem zaatakował II RP. Gdybym użył określenia „rosyjski okupant”, dostałoby mi się od rodaków – mówi Iwan Wyrypajew, rosyjski dramaturg i reżyser. 78
 • Myśl w koncentracie 13 gru 2015, 20:00 „Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu” – dzięki dziesiątkom paradoksalnych „myśli nieuczesanych” Stanisław Jerzy Lec zdobył światową sławę. 80
 • Szata czyni bohatera 13 gru 2015, 20:00 Wymyślamy nie odzienie wierzchnie, tylko bohaterów – mówi „Wprost” Sandy Powell, autorka kostiumów m.in. do „Zakochanego Szekspira” i „Gangów Nowego Jorku”. 82
 • Falangiści Hitlera 13 gru 2015, 20:00 Prawie 50 tys. Hiszpanów walczyło w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim. Niemcy do dziś wypłacają weteranom renty za wierną służbę III Rzeszy. 86
 • Szpiedzy nastrojów 13 gru 2015, 20:00 „Ziarnko do ziarnka i dla wywiadu zbierze się miarka” – tak komentowano w prasie nikłość prokuratorskich zarzutów wobec sądzonych zdrajców ojczyzny. 90
 • Wnioski z ratowania General Motors w polskim prawie upadłościowym 13 gru 2015, 20:00 Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie handlowym. Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. 93
 • Cieplarniane szaleństwo 13 gru 2015, 20:00 Nie ma naukowej debaty na temat teorii ocieplenia klimatu. Jej zwolennicy nie chcą słyszeć o żadnych wątpliwościach, a sceptycy wolą milczeć, żeby nie stracić pracy. 94
 • Świecki dogmat 13 gru 2015, 20:00 Lobbing zwolenników teorii globalnego ocieplenia jest tak silny, że media boją się przedstawiać sceptyczne opinie na ten temat. To bardzo wpływowa, w większości antyrynkowa inteligencja, opłacana z podatków, która wierzy, że państwo może wpływać na pogodę – mówi Martin... 95