Katastrofa w wielu wymiarach

Katastrofa w wielu wymiarach

Dodano:   /  Zmieniono: 13
Miejsce katastrofy smoleńskiej, szczątki TU-154M
Miejsce katastrofy smoleńskiej, szczątki TU-154M Źródło: Wikipedia / By Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC 3.0
„Wprost” dotarł do niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Wynika z nich jasno, że polskie władze przed katastrofą i po niej nie przestrzegały własnych przepisów. Postępowanie zgodnie z prawem zapobiegłoby tragedii, a gdyby się zdarzyła, uniemożliwiłoby oddanie śledztwa Rosjanom.

Na niecały rok przed katastrofą smoleńską – 9 czerwca 2009 r. – szef MON Bogdan Klich podjął decyzję o wydaniu tzw. „Instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD”, czyli ściśle określonych procedur przewożenia najważniejszych osób w państwie. Dokument ogłoszono w Dzienniku Urzędowym MON. Sporządzenie instrukcji poprzedziła katastrofa wojskowego samolotu CASA C-295M w Mirosławcu 23 stycznia 2008 r. Zginęły w niej 24 osoby, w tym oficerowie Sił Powietrznych i czteroosobowa załoga. Gdyby przestrzegano wytycznych instrukcji wydanej w 2009 r., lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. nie powinien się w ogóle odbyć.

Lotnisko zamknięte

Według obowiązującego wówczas „Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP” z 2006 r. lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj nie widniało w rejestrze lotnisk. Według polskich przepisów było więc lotniskiem zamkniętym, na którym samolot Tu-154M o numerze bocznym 101 nie powinien lądować. Do lotu 10 kwietnia 2010 r. nie wyznaczono też dwóch samolotów, czyli według instrukcji: poza zasadniczym powinien być też zapasowy. Później tłumaczono to brakiem... drugiego samolotu. Trzecią ważną kwestią było zbagatelizowanie informacji z jesieni 2009 r. , które docierały m.in. z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

Chodziło o pilne załatwienie otrzymywania przez polskich pilotów danych meteorologicznych z rosyjskich lotnisk. Wśród nich m.in. tzw. depesz STORM, w których zawarte są dane o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, takich jak mgły czy burze. Jeszcze w drugiej połowie marca 2010 r. prowadzono na szczeblu wojskowym polsko-rosyjskie rozmowy na ten temat, ale nic z nich nie wyszło. W konsekwencji polscy piloci 10 kwietnia 2010 r. dysponowali mało precyzyjnymi danymi pogodowymi, a informacje z zapasowego lotniska w Witebsku były przeterminowane. Do tego dochodziła sytuacja polskiego lotnictwa wojskowego, którą Natalia Wojtanowska – autorka książki „Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej” – określiła stanem „głębokiej zapaści”.

Dopiero ponad miesiąc po katastrofie 17 maja 2010 r. powstał raport podpisany przez gen. Krzysztofa Załęskiego (wówczas p.o. dowódcy Sił Powietrznych RP). Dotyczył stanu lotnictwa wojskowego przed katastrofą smoleńską. Podkreślano w nim, że Siły Powietrzne od dłuższego czasu borykały się z kadrową redukcją oraz oszczędnościami, które miały wpływ na działania 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Według Natalii Wojtanowskiej raport ujawnił „ogromną niezdolność i brawurę aparatu państwowego w zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania wojskowej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lotów z VIP-ami na pokładzie”.

Decyzja nr 130 i jej uzasadnienie

15 kwietnia 2010 r. minister Bogdan Klich powołał Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Jej zadaniem było – jak zaznaczono w dokumencie – określić „przyczyny zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 zaistniałego w dniu 10 kwietnia 2010”. Katastrofę opisano w dokumencie jako „zderzenie samolotu Tu-154M nr 101 (36 SPLT w Warszawie) z ziemią podczas wykonywania zejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk (Federacja Rosyjska)”. Dokument ten był szeroko komentowany i analizowany przez prawników.

Nieznane jest jednak jednostronicowe uzasadnienie powołania komisji, pod którym podpisali się: wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji dr Jacek Krawczyk, dyrektor departamentu prawnego MSWiA Andrzej Rudlicki oraz dyrektor generalny kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury Katarzyna Szarkowska. To trzecia strona dołączona do dwustronicowego dokumentu podpisanego przez szefa MON Bogdana Klicha oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera. Ostatni akapit uzasadnia powołanie komisji porozumieniem z 14 grudnia 1993 r. między MON a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej „w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw”.

Porozumienie zawarto na pięć lat z zastrzeżeniem automatycznego przedłużania na kolejne okresy. W kwietniu 2010 r. nadal obowiązywało. Artykuł 8 porozumienia stanowił, że podczas lądowania wojskowych samolotów RP na wojskowych lotniskach w Rosji strony zobowiązywały się przekazywać sobie pełne dane o lotniskach oraz dane meteorologiczne. Gdyby Polacy i Rosjanie w celu wyjaśnienia katastrofy opierali się na porozumieniu z 1993 r., wszelkie prace byłyby „prowadzone wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie”. Takie postawienie sprawy gwarantowało nam partnerskie współdziałanie w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Stało się jednak inaczej.

Akredytowany Klich

W tym samym dniu, kiedy powołano komisję, szef MON wydał pełnomocnictwo jej przewodniczącemu – Edmundowi Klichowi. Dotyczyło ono działań w charakterze akredytowanego przedstawiciela strony polskiej przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym (MAK). Według zarządzenia Władimira Putina z 13 kwietnia 2010 r. wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej miało być prowadzone na podstawie załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej z 7 grudnia 1944 r. Z kolei sam lot 10 kwietnia został uznany za cywilny. Rosjanie nie powoływali się na obowiązujące porozumienie z 1993 r. Najkrócej: zachowywali się tak, jakby nigdy nie zostało podpisane.

Na takie rozwiązanie miał się zgodzić polski rząd, a ustalenia miały mieć charakter ustny. Ta decyzja (niezrozumiała w kontekście uzasadnienia powołania polskiej Komisji do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej) spowodowała, że strona rosyjska stała się jedynym gospodarzem w sprawie wyjaśnienia katastrofy z prawem pełnego dysponowania dowodami, wśród nich wrakiem samolotu Tu-154M. Także przyjęcie statusu lotu cywilnego do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. uwalniało Rosjan od wielu niewygodnych pytań oraz odpowiedzialności m.in. pracowników lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. W pełnomocnictwie MON dla Edmunda Klicha powoływano się na Prawo lotnicze i – podobnie jak Rosjanie – również na załącznik nr 13 do konwencji chicagowskiej. Nie wiadomo, dlaczego w dwóch dokumentach sporządzonych w MON tego samego dnia (15 kwietnia 2010 r.) w odmienny sposób interpretowano podstawy prawne badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Według mecenasa Piotra Pszczółkowskiego „przyjęcie przez polską administrację w relacjach z Rosją załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej, z jednoczesnym wyzbyciem się gwarancji wynikających ze stanowiącego część prawa polskiego porozumienia z 14 grudnia 1993 r., łamie polski porządek prawny, może stanowić delikt konstytucyjny lub przestępstwo nadużycia uprawnień, pociąga za sobą negatywne skutki w zakresie przebiegu badania katastrofy oraz powoduje nieskuteczność działań formalnych polskiej administracji, w szczególności nieskuteczność powołania przez ministra obrony narodowej, decyzjami z 15 i 16 kwietnia 2010 r., Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do zbadania katastrofy smoleńskiej”.

Wyjazd do Moskwy

W piśmie Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 19 kwietnia 2010 r. adresowanym do szefa Sztabu Kryzysowego MON można odnaleźć nazwiska osób, które – jak można się domyślać – jechały do Moskwy i Smoleńska w celu identyfikacji zwłok ofiar katastrofy. To m.in. czworo lekarzy anatomopatologów z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, siedmiu lekarzy anatomopatologów i genetyków z policji oraz dwóch pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Z pisma nie wynika, za co dokładnie te osoby odpowiadały. Wiadomo, że nie uczestniczyły czynnie w sekcjach zwłok. Wiadomo też, że zwłoki ofiar katastrofy zostały pozamieniane. Stało się to w Moskwie, ponieważ trumny po przylocie do Polski nie były już otwierane. Stąd też w Polsce nie wykonywano ponownych badań genetycznych czy identyfikacyjnych. Jednak część rodzin ofiar zgłaszała się do przedstawicieli polskiego rządu o możliwość zapoznania się z dokumentami identyfikacyjnymi. Wynika to z notatki z posiedzenia rządowego zespołu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 20 kwietnia 2010 r. Sporządzająca go osoba stwierdza, że dokumenty identyfikacyjne „mają nierozczytywalny charakter (wykresy, liczby). Próbki są badane na najnowocześniejszym sprzęcie, najlepszym poziomie wg metodologii. Jednocześnie próbki w Warszawie weryfikują specjaliści”. Opis jest zbyt ogólny, nie pada nazwa instytucji, które ewentualnie przeprowadzały badania identyfikacyjne w Polsce. Autorka notatki przekonuje jednak, że „wynik badań nie może budzić wątpliwości”.

Umorzone śledztwo i prywatny akt oskarżenia

W żadnym z prowadzonych śledztw nie podjęto próby wyjaśnienia kwestii zamiany zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, do której doszło jeszcze w Moskwie. Badano za to „niedopełnienie obowiązków służbowych” od września 2009 r. do kwietnia 2010 r. „przez funkcjonariuszy publicznych, niebędących żołnierzami w czynnej służbie”. Byli to m.in. urzędnicy z kancelarii premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP w Moskwie oraz z MON, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 r. oraz wcześniejszej o trzy dni wizyty premiera Donalda Tuska. Śledztwo to umorzono 30 czerwca 2012 r.

Obszerne, liczące ponad 300 stron uzasadnienie zawiera ciekawe uwagi dotyczące wspomnianej już „Instrukcji organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD” oraz statusu lotu do Smoleńska, który według prokuratury był wojskowy. Stąd też powróciła kwestia polsko-rosyjskiego porozumienia z 14 grudnia 1993 r. Mimo wielu wymienionych przez prokuratorów umarzających śledztwo uchybień i zaniedbań żaden z polskich urzędników nie usłyszał zarzutów. Umorzenie uzasadniono stwierdzeniem, że „nie doszło do popełnienia przestępstwa”, zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy zaś „należy ocenić jako kompletny, a poczynione ustalenia jako jednoznaczne i ostateczne”.

31 marca 2016 r. przed warszawskim sądem okręgowym ruszył proces byłego szefa kancelarii premiera Tuska – Tomasza Arabskiego, dwojga jego podwładnych oraz dwóch pracowników Ambasady RP w Moskwie. Podstawą prywatnego aktu oskarżenia złożonego w 2014 r. jest art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Przewiduje on do trzech lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Prywatny akt oskarżenia został wniesiony przez krewnych kilku ofiar katastrofy smoleńskiej po tym, jak stołeczna prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Na razie jest to jedyny proces dotyczący urzędników państwowych i ich ewentualnej odpowiedzialności związanej z katastrofą smoleńską. ■

PODCZAS PISANIA TEKSTU KORZYSTAŁEM M.IN. Z TEKSTU MECENASA PIOTRA PSZCZÓŁKOWSKIEGO „PODSTAWY PRAWNE BADANIA PRZYCZYN KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ” WYGŁOSZONEGO PODCZAS II KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ 22 PAŹDZIERNIKA 2013 R. I KSIĄŻKI NATALII WOJTANOWSKIEJ „ASPEKTY PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. WYBRANE PROBLEMY”.

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Więcej możesz przeczytać w 15/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 13

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2016 (1732)

 • Zbudujmy drugą Panamę10 kwi 2016, 20:00Papiery panamskie pobudziły wyobraźnię wszystkich przekonanych, że światem rządzą spiski, ukryte fortuny, do cna przeżarte korupcją elity (piszemy na str. 72). Niech będzie. Pytanie raczej, jak to się dzieje, że kolejne wycieki z...3
 • Skaner10 kwi 2016, 20:00Obligacje pod 500+ W Ministerstwie Finansów trwają prace nad obligacjami dla uprawnionych osób w programie 500 plus. Można się spodziewać, że takie dziesięcioletnie obligacje będą dostępne po wakacjach – wynika z nieoficjalnych...6
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO10 kwi 2016, 20:00Kanał Panamski, kalendarz Bronisławieński, Pierwszy Walet i inni.10
 • Smartfon zamiast dowodu10 kwi 2016, 20:00Za cztery lata, wychodząc z tego ministerstwa, chcę mieć na telefonie wszystko, co tylko da się zakodować na takim urządzeniu elektronicznym: dowód osobisty, kartę płatniczą, biblioteczną, dowód rejestracyjny, prawo jazdy… – mówi...14
 • Banki ratują rząd10 kwi 2016, 20:00Przez tydzień wpłynęło ponad milion wniosków w programie 500+. Ponad 300 tys. za pośrednictwem kanałów internetowych. Było to możliwe tylko dzięki bankom, bo budowana przez ostatnie osiem lat e-administracja to ciągle fikcja.17
 • Polski koń a przyszłość świata10 kwi 2016, 20:00Europa i świat patrzą na polskie konie, ale wcale nie o los koni im chodzi, tylko o pretekst, by kolejny raz przyprawiać nam gębę nie-Europejczyków.19
 • Taka końska natura10 kwi 2016, 20:00Jak z mitów, plotek i legend, które narosły wokół śmierci sławnych koni z Janowa, wydobyć prawdę? Sprawdzamy, o co chodzi w tym biznesie i na czym polega ryzyko trzymania tak rasowych koni.20
 • Poniżej progu wojny10 kwi 2016, 20:00Podczas największych w Polsce manewrów NATO żołnierze będą ćwiczyli atak hybrydowy. Podobny do tego, jaki miał miejsce na Ukrainie. To pokazuje realne zagrożenia dla naszego kraju.24
 • Liderzy na podbój Europy10 kwi 2016, 20:00Samorządowcy podczas swoich spotkań zazwyczaj dzielą się doświadczeniami, szukają inspiracji, rozwiązań palących problemów i punktują to, co im przeszkadza – najczęściej działania polityków. Nie inaczej było 6 i 7 kwietnia w Krakowie.27
 • Razem grają na siebie10 kwi 2016, 20:00Mała lewicowa partia zaskoczyła rządzących i opozycję. Zasłynęła awanturą w kościele i wyświetleniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na budynku kancelarii premiera. Tylko czy happening wystarczy, by wejść do Sejmu?28
 • Co gryzie Kosiniaka-Kamysza10 kwi 2016, 20:00Nowemu prezesowi PSL wiatr zmian mocno wieje w oczy. Notowania jego partii ustaliły się na historycznie niskim poziomie 3 proc., działacze sarkają, bo masowo tracą pracę, na dodatek on sam przeżywa ciężkie chwile w życiu prywatnym, bo zaledwie...30
 • Wojna totalna10 kwi 2016, 20:00Rozwiązywanie struktur partyjnych, wprowadzanie komisarzy w regionach i zawiązywanie się antyschetynowskiej frakcji w partii – tak wygląda obraz Platformy po dwóch miesiącach rządów Grzegorza Schetyny. PO miała być opozycją totalną, a stała...32
 • A jednak… rewolucja10 kwi 2016, 20:00Nie jest to taka rewolucja, jakiej oczekiwała liberalna część w Kościele, a jednak zmiana, której konsekwencje trudno dzisiaj przewidzieć – dla osób, których ona dotyczy i dla całego Kościoła. Myślę o stanowisku papieża wobec...33
 • Katastrofa w wielu wymiarach10 kwi 2016, 20:00„Wprost” dotarł do niepublikowanych dotąd dokumentów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Wynika z nich jasno, że polskie władze przed katastrofą i po niej nie przestrzegały własnych przepisów. Postępowanie zgodnie z prawem zapobiegłoby tragedii, a...34
 • Jak upadało imperium10 kwi 2016, 20:00W Polsce ukazała się właśnie jedna z ostatnich publikacji Jegora Gajdara „Upadek imperium” wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ekonomista Gajdar dokonał sztuki niezwykłej – w bardzo trudnych...37
 • Feministki są opętane10 kwi 2016, 20:00Nie powinno się zabijać dziecka dlatego, że jego matka przeżyła dramat. Mówimy przecież o małym człowieku. Nie chodzi o część ciała kobiety, ale nową istotę ludzką – mówi „Wprost” prof. Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS.40
 • Prawicowe rozwiązania są nieludzkie10 kwi 2016, 20:00Spychanie nas w niszę radykalną leży w interesie konserwatystów – mówi Barbara Nowacka, feministka, współprzewodnicząca partii Twój Ruch, przewodnicząca stowarzyszenia Inicjatywa Polska.43
 • Aborcja w Europie10 kwi 2016, 20:00Kobiety mają prawo do przerywania ciąży na żądanie najczęściej do 12. tygodnia. Potem już tylko ze względów medycznych albo eugenicznych. Surowsze przepisy mają: Malta, San Marino, Monako, Watykan, Andora, Liechtenstein, Irlandia i Polska.46
 • Za kratami umysłu10 kwi 2016, 20:00Nie wiedzą, gdzie są i dlaczego tam trafili. Na pytanie, czego potrzebują, często odpowiadają, że chcą „do mamy”. W polskich więzieniach przebywa wielu chorych psychicznie i upośledzonych intelektualnie, którzy nigdy nie powinni trafić...49
 • 4 zasady – Jak przeprowadzić dziecko przez rozwód10 kwi 2016, 20:00To od rodziców zależy, jak dziecko przeżyje ich rozwód. Można być wyedukowanym i świadomym, a i tak dać ponieść się emocjom i użyć dzieci do walki z małżonkiem. Radzimy, jak tego uniknąć.53
 • Sprawiedliwi byli wśród nas10 kwi 2016, 20:00Polacy ratowali Żydów. Dziś potomkowie uratowanych walczą o dobre imię Polski.56
 • Milionerzy ze spółdzielni10 kwi 2016, 20:00Bez rozdmuchanych budżetów reklamowych, nadgodzin, deadline’ów i ASAP-ów spokojnie dają radę korporacjom. Polskie spółdzielnie po kilkudziesięciu latach zadyszki wracają w blasku chwały i wykaszają zagraniczną konkurencję.58
 • Kraj przypadków10 kwi 2016, 20:00Kluczowym szlakiem komunikacyjnym w Polsce jest trasa Północ – Południe. Autostrada A1. Notabene jedyna autostrada, którą zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi musimy wybudować. Oczywiście ważne jest, że tworzy rdzeń...61
 • Fabryka przedsiębiorców10 kwi 2016, 20:00Polskie uczelnie, choć w nazwie mają biznes, nie uczą biznesu. Zamiast tracić pięć lat, lepiej założyć własny star-tup. Biznesowych teorii można się nauczyć później – mówi „Wprost” Dariusz Żuk, prezes i założyciel Business Link...62
 • Musi być silna postać10 kwi 2016, 20:00Gry rosną kosztem kina i telewizji. Bo stają się coraz bardziej filmowe, a ich produkcja pochłania setki milionów dolarów.64
 • HOSSA BESSA10 kwi 2016, 20:00Tonący deputatu się chwyta.65
 • Wojna marionetek10 kwi 2016, 20:00Jak na zimną wojnę przystało, przybywa w świecie konfliktów zastępczych między Rosją a NATO. Nowy – azersko-ormiański – front jest kolejną eskalacją tej samej wojny. Czy i tym razem skończy się na drobnych potyczkach?67
 • Miraż zwycięstwanad dżihadem10 kwi 2016, 20:00Śledząc doniesienia mediów, można odnieść wrażenie, że armia iracka jest bliska pokonania Państwa Islamskiego. Niestety, na miejscu wygląda to gorzej.69
 • Panamskie trzęsienie ziemi10 kwi 2016, 20:00Skala przekrętów i nielegalnych transferów dokonywanych poprzez raje podatkowe przerasta szacunki ekspertów. Wciąż nie wiadomo, czy poznamy prawdziwe rozmiary tego procederu.72
 • Panamskie kwity i polska bieda10 kwi 2016, 20:00Papers i papers. A cóż to, my gęsi jesteśmy? „Kwity panamskie” albo lepiej „kwity z Panamy”, bo to brzmi prawie już jak „Krawiec z Panamy”. Nie było pisarza nad Johna le Carré, który jak nikt inny...75
 • Prezydent, czyli król10 kwi 2016, 20:00Oskarżany o liczne grzechy prezydent RPA otarł się o procedurę impeachmentu. Zachował stanowisko, ale stracił mir weterana walki z apartheidem i jednego z najbardziej szanowanych przywódców Afryki.76
 • (Nie)winna lekcja10 kwi 2016, 20:00Włoskie sześciolatki będą się uczyć o roli wina w historii swego kraju. Senatorzy w Rzymie pochylili się właśnie nad nowym programem edukacyjnym.78
 • Film zmienił Indonezję10 kwi 2016, 20:00Sprawca musi przeprosić, okazać skruchę, ewentualnie może wypierać winę. Ale żeby ofiara spotykała kata, gdy ten chełpi się okrucieństwami, których dokonał? To niespotykana sytuacja! – mówi Joshua Oppenheimer, reżyser, który spędził 11 lat w...81
 • Jak bezpiecznie kupować na prezentacji?10 kwi 2016, 20:00Sprzedaż poza lokalem może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnej formy zakupów. Dzięki profesjonalnej prezentacji produktu dowiemy się o nim znacznie więcej niż w sklepie. Jeśli kupujemy w sprawdzonej firmie, dokonując takiego zakupu, mamy...83
 • Woody Allen kręci w internecie10 kwi 2016, 20:00Hollywood wyglądał dotąd na dobrze pilnowane podwórko tradycyjnych wytwórni filmowych. Teraz wpychają się na nie internetowi giganci – jeden z nich, Amazon.com, już rozpoczął polowanie na Oscary.84
 • Milenijna wojna państwa z Kościołem10 kwi 2016, 20:00Wielkie inwestycje, sportowe festyny i świeckie uroczystości miały odciągnąć Polaków od udziału w obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. Gdy się to nie udało, komuniści sięgnęli po szykany, represje i prowokacje, za pomocą których rozbijano...86
 • Prawda według matematyka26 maj 2016, 7:53W tej chwili w szkole średniej dochodzi się do równania kwadratowego, czyli edukacja licealisty kończy się na IX w.! – mówi „Wprost” prof. Grzegorz Świątek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.90
 • Kalejdoskop kulturalny10 kwi 2016, 20:00Królestwo dla nawróconego Mariusz Cieślik Ten sukces musi nieco zaskakiwać: we Francji, gdzie „Królestwo” mianowano książką roku 2014, a jej sprzedaż przekroczyła 300 tys. egzemplarzy, jak i w Polsce, gdzie właśnie weszła...92
 • Tak się kończy demokracja10 kwi 2016, 20:00W swojej najważniejszej książce „Ucieczka od wolności” Erich Fromm opisuje, jak obywatele uwiedzeni wizją silnej władzy oraz z powodu zaszczepionego konserwatywnego kodu kulturowego sami wyzbywają się swobód i wchodzą pod knuta...98