Sensacyjne archiwum Henryka Jasika

Sensacyjne archiwum Henryka Jasika

Dodano:   /  Zmieniono: 
Brytyjskie, amerykańskie i francuskie tajne służby w 1990 r. próbowały werbować polskich dyplomatów – wynika z dokumentów, do których dotarł w IPN historyk Sławomir Cenckiewicz. Z ujawnionych przez niego na łamach „Wprost” materiałów wynika również, że dokumenty dotyczące współpracy PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa i NRD-owskiej Stasi zostały wywiezione do Moskwy.
Chodzi o dokumenty sporządzone przez płk. Henryka Jasika, byłego dyrektora Departamentu I MSW. Jego krótka notatka informacyjna z 27 lutego 1990 r. dotyczy podejmowanych na początku 1990 r. przez brytyjskie służby wywiadowcze (MI 6) prób werbunku polskich dyplomatów. Jasik cytuje treść pisemnej oferty, podpisanej przez niejakiego „Edwarda", którą otrzymali niektórzy z polskich dyplomatów w Londynie 29-30 stycznia 1990 r. Brytyjscy oferenci zwracali uwagę potencjalnym kandydatom do werbunku na „niepewną przyszłość, zagrażającą ich karierom". Na koniec Jasik konstatuje, że podobne próby podejmują także Amerykanie i Francuzi, którym również zależy na „rozbudowie sieci agenturalnej w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Polsce".

Interesujący jest także dokument z 20 stycznia 1990 r., również podpisany przez płk. Henryka Jasika, dotyczący sytuacji w pogrążonej w chaosie Niemieckiej Republice Demokratycznej. Jasik zwraca uwagę, że podczas szturmu na berlińską siedzibę Stasi „w jednym z przeszukiwanych pokojów znaleziono, a następnie zabezpieczono materiały dot. działalności »Solidarności« i jej przywódcy oraz korespondencję obywateli polskich (materiały te zostały uzyskane w wyniku działań operacyjnych MSW NRD)". Dyrektor Departamentu I dodaje, że dokumentacja dotycząca współpracy wywiadowczej NRD z bratnimi krajami socjalistycznymi, w tym z wywiadem PRL, została „zniszczona bądź zmikrofilmowana i w kontenerach przekazana partnerom radzieckim na przechowanie".

Dokument na temat „Solidarności" i „jej przywódcy" płk Jasik przesłał wyłącznie najwyższej kadrze ówczesnego MSW (którą notabene stanowiła wierchuszka bezpieki) - gen. Czesławowi Kiszczakowi, gen. Henrykowi Dankowskiemu, gen. Zbigniewowi Pudyszowi, płk. Zdzisławowi Sarewiczowi i płk. Jerzemu Karpaczowi. Natomiast informację na temat aktywności zachodnich służb specjalnych Jasik przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu, Czesławowi Kiszczakowi oraz ministrom Jackowi Ambroziakowi, Krzysztofowi Skubiszewskiemu, Henrykowi Dankowskiemu i Zdzisławowi Sarewiczowi, a także gen. Romanowi Misztalowi z wywiadu wojskowego.

Artykuł Sławomira Cenckiewicza ukaże się w jutrzejszym numerze tygodnika „Wprost". Jego szersza wersja – w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Arcana".

+
 0

Czytaj także