Biernacki nie występuje w „taśmach Sawickiej”

Biernacki nie występuje w „taśmach Sawickiej”

W związku z podaniem 16 października 2007 roku błędnej informacji, iż na ujawnionych opinii publicznej podsłuchach rozmów telefonicznych Beaty Sawickiej występuje poseł Marek Biernacki oświadczamy, iż naszą intencja nie było naruszenie jego dóbr osobistych. Ta nieprawdziwa wiadomość została bowiem jeszcze tego samego dnia dwukrotnie sprostowana. Jednocześnie przepraszamy Pana posła Marka Biernackiego za podanie niepotwierdzonej informacji, która mogła go narazić na utratę zaufania koniecznego do pełnienia funkcji publicznych.

Redakcja WPROST 24

Czytaj także

 0