PJN zabiega o partię Balazsa

PJN zabiega o partię Balazsa

Szef SKL, Artur Balazs (fot. M. Piasta/Forum)
PJN ma kłopot ze znalezieniem osób gotowych wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych. W skompletowaniu list może pomóc umowa z nieco zapomnianym Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, partią założoną przez byłego ministra rolnictwa Artura Balazsa – dowiedział się „Wprost”.

Oficjalnie politycy obu partii mówią niewiele. – Na razie prowadzimy rozmowy, ale jeszcze nic konkretnego z tego nie wynikło – mówią zgodnie szefowie obu ugrupowań Joanna Kluzik-Rostkowska (PJN) i Marek Zagórski (SKL). Nieoficjalnie wiadomo jednak, że fuzja ze Stronnictwem może okazać się dla PJN zbawienna. – Ich główny problem jest prozaiczny. Może im zabraknąć chętnych do startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nasze struktury liczą dziś kilkuset aktywnych członków. Sądzę, że większość z nich byłaby gotowa zapełnić listy – mówi „Wprost" jeden z liderów SKL.

Chętnych do startu brakuje, bo wiadomo, że szanse na wejście do Sejmu będą miały tylko osoby zajmujące czołowe miejsca na listach PJN. W większości będą to obecni posłowie tworzący sejmowy klub „Polska jest Najważniejsza". – Reszta będzie na tych listach tylko statystować – twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Co ciekawe, Artur Balazs, najbardziej znany działacz SKL, nieoficjalnie już zapowiedział, że – nawet w przypadku porozumienia z PJN – nie zamierza się ubiegać o wejście do Sejmu.


Czytaj także

 8
 • www IP
  A czym PJN różni się od PiS przecież to ci sami ludzie jak się słucha Jakubiak to tak jak by była cały czas w PiS . ten PJN to drugi PiS działający na zmylenie ludzi .
  • t IP
   nieudaczna Kluzikowa z zadartym świecącym nosem to PN !!!
   • tak tak IP
    Nie PJN już dawno zarejestrowane przez sąd , Kluzikowa zawłaszczyła sobie tę nazwę te nieudaczniki i odszczepieńcy to PN !!!
    • obs. IP
     Nie jestem zwolennikiem PJN ,ale jest wazne by ta zaistniala.Zycze jej fuzji z innymi mniejszymi ugrupowaniami partyjnymi ,by zaistniala wieksza partia,ktora by byla wyrazna alternatywa wobec PIS.
     • co drugi w PełO to agent IP
      ,.\'\'Nie trze­ba wiel­kiej in­te­li­gen­cji by dojść do wnio­sku, że pol­ską ra­cją sta­nu by­ło­by do­ko­na­nie uczci­wej lu­stra­cji i zde­ma­sko­wa­nie ob­cej agen­tu­ry, co wy­trą­ci­ło­by ob­cym służ­bom spe­cjal­nym moż­li­wość gry tą wie­dzą ta­jem­ną. Nie­ste­ty to, co wo­kół lu­stra­cji dzie­je się w Pol­sce, zda­je się być ni­czym in­nym jak, dzia­ła­niem na rzecz Mo­skwy i Ber­li­na, pro­wa­dzo­nym w ce­lu za­pew­nie­nia tam­tej­szym służ­bom spe­cjal­nym sku­tecz­ne­go roz­gry­wa­nia pol­skiej sce­ny po­li­tycz­nej i go­spo­dar­czej, z wy­ko­rzy­sta­niem ak­ty­wów, w któ­re wy­po­sa­ży­li je, do dziś bez­kar­ni, re­ne­ga­ci po­prze­bie­ra­ni w pol­skie mun­du­ry...

      Czytaj także