Wybory 2011: Platforma!

Wybory 2011: Platforma!

Donald Tusk (fot. FORUM)
Platforma Obywatelska jest zwycięzcą tegorocznych wyborów parlamentarnych – na partię Donalda Tuska zagłosowało 5 629 733 Polaków, czyli 39,18 proc. osób, które wzięły udział w wyborach. Największym przegranym tegorocznych wyborów jest SLD, które będzie miało najmniejszy klub w parlamencie.

PO, PiS, Ruch Palikota, PSL, SLD oraz Mniejszość Niemiecka biorą udział w podziale mandatów poselskich – podała PKW po podliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów. PO w wyborach uzyskała 39,18 proc. głosów; PiS – 29,89 proc.; Ruch Palikota – 10,02 proc.; PSL – 8,36 proc.; SLD – 8,24 proc. Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyły: Polska Jest Najważniejsza, która uzyskała 2,19 proc. głosów, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego z wynikiem 1,06 proc., Polska Partia Pracy – Sierpień '80 – 0,55 proc., KW Prawica – 0,24 proc. oraz KW Nasz Dom Samoobrona Andrzeja Leppera – 0,07 proc.

Kto na PO, kto na PiS?

OBOP podał, że Platforma Obywatelska uzyskała przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością w 11 województwach, a PiS miało przewagę w pozostałych pięciu. PiS miał przewagę w województwach: podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Szczególnie wyraźną przewagę Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło w województwie lubelskim, gdzie zebrało 37,9 proc., podczas gdy na PO w tym województwie głosowało 22,2 proc. W pozostałych województwach przewagę zanotowała PO – największą w województwie pomorskim, gdzie na Platformę głosowało 51,4 proc. wyborców, a PiS zebrało 25,2 proc., oraz w woj. lubuskim, gdzie na PO głosowało 48,2 proc. wyborców, a na PiS – 19,8 proc.

Według sondażu TNS OBOP, kobiety głosowały głównie na PO (42,4 proc.), a następnie na PiS (30,7 proc.). Prawo i Sprawiedliwość uzyskało natomiast większe niż Platforma poparcie wśród mieszkańców wsi – partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała tam 36,4 proc. głosów, a PO – 28,7 proc. PSL uzyskało na wsi 15,2 proc. poparcia.

Zupełnie inaczej wyglądają wyniki w miastach – tam najlepsze wyniki uzyskała Platforma Obywatelska, a następne w kolejności są PiS i Ruch Palikota. W miastach do 50 tys. mieszkańców PO uzyskała 41 proc. głosów, PiS 29,3 proc., a Ruch Palikota 10,4 proc. W miastach między 51 a 200 tys. mieszkańców Platforma uzyskała 44,3 proc. głosów, PiS 25,6 proc., a Ruch Palikota 11,9 proc. W miastach między 201 tys. a 500 tys. mieszkańców na PO głosowało 47,6 proc. wyborców, na PiS 24,5 proc., a na Ruch Palikota 11,9 proc. W dużych miastach – powyżej 500 tys. mieszkańców PO zebrała 52 proc. głosów, PiS 24,7 proc., a Ruch Palikota 10,2 proc.

Według prognoz podanych za TNS OBOP na PO głosowało więcej ludzi z wykształceniem wyższym i licencjatem niż na PiS (48 proc. do 23 proc.) oraz średnim i pomaturalnym (39,5 proc. do 29,5 proc.). PiS wygrało z PO wśród wyborców z wykształceniem podstawowym (47 proc. do 23 proc.) i zawodowym (39 proc. do 30 proc.).

Komu odebrał głosy Palikot?

Na Ruch Palikota zagłosowało 10,9 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej z 2007 r. i 15,9 proc. dawnych wyborców Lewicy i Demokratów – wynika z sondażu TNS OBOP. Z badań przepływu elektoratu, przeprowadzonych przez TNS OBOP, wynika, że 57,4 proc. wyborców, którzy w wyborach parlamentarnych w 2007 r. głosowało na LiD, teraz oddało swój głos na SLD. 17,9 proc. zdecydowało się oddać swój głos na PO, a 15,9 proc. – na Ruch Palikota. 4,4 proc. zagłosowało na PSL, a nieco ponad 2 proc. na PiS. Na Platformę Obywatelską ponownie zagłosowało 74,4 proc. wyborców, którzy głosowali na tę partię w 2007 r. 10,9 proc. zagłosowało na Ruch Palikota, 4,6 proc. – na SLD, 3,9 proc. – na PSL, a 3,9 – na PiS. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponownie 84,4 proc. głosów swojego elektoratu z 2007 r. 3,9 proc. zagłosowało na PO, 3,6 proc. – na PSL, 2,7 proc. – na PJN, a 2,5 proc. – na Ruch Palikota. 67,7 proc. wyborców PSL z 2007 r. ponownie zagłosowało na tę partię, 8,5 proc. poparło SLD, 8,4 proc. zagłosowało na PO, 7,3 – na PiS, a 5,5 proc. – na Ruch Palikota.

Wyborcy Kaczyńskiego wierni PiS-owi

63,8 proc. wyborców, którzy w wyborach prezydenckich w 2010 r. poparli Bronisława Komorowskiego, głosowało na Platformę Obywatelską, a 83,8 proc. wyborców Jarosława Kaczyńskiego poparło PiS – wynika z sondażu TNS OBOP. Oprócz PO wyborcy Bronisława Komorowskiego popierali w wyborach parlamentarnych także Ruch Palikota (11,8 proc. głosujących w 2010 r. na Komorowskiego), SLD (9,4 proc.), PSL (8,3 proc.) i PiS (3,7 proc.). Z kolei wyborcy Jarosława Kaczyńskiego rzadko popierali inne partie: 5,5 proc. oddało głos na PSL, po 2,4 proc. zagłosowało na Ruch Palikota i PJN, a 2,3 proc. na SLD.

Rolnicy stawiają na PiS...

OBOP podał także sondażowe wyniki ze względu na grupy zawodowe: PO uzyskała największe poparcie w grupie kierowników i specjalistów – 51 proc. (PiS – 21,7 proc. Ruch Palikota – 9,8 proc., SLD – 7,1 proc. PSL – 5,7 proc.). PO wygrało też wśród prywatnych przedsiębiorców – 48,9 proc. (PiS – 23,6 proc., Ruch Palikota – 12,1 proc., PSL – 5,7 proc., SLD 5,2 proc.). PiS uzyskało największe poparcie wśród rolników – 40 proc. (PSL – 32,3 proc., PO – 13 proc. i po 5,3 proc. dla SLD i Ruchu Palikota). Wśród uczniów i studentów PO poparło 33,7 proc., PiS – 23,2 proc., Ruch Palikota – 22,5 proc. i po 6,2 proc. dla PSL i SLD. Emeryci i renciści oddali najwięcej głosów na PO – 39,1 proc., PiS – 37,8 proc., SLD – 8,8 proc., PSL – 6,7 proc., Ruch Palikota – 5 proc. Bezrobotni oddali po 32,5 proc. na PO i PiS, Ruch Palikota uzyskał poparcie – 12,8 proc., SLD – 8,5 proc., PSL – 8 proc.

...a młodzi na PO

Największe poparcie wśród najmłodszych wyborców (18-25 lat) uzyskała PO – 32,7 proc., podczas gdy PiS 23,8 proc. Ruch Palikota – 23,3 proc., PSL – 6,6 proc., SLD – 6,1 proc. W grupie wiekowej 26-39 lat PO poparło 43,5 proc., PiS – 23,9 proc., Ruch Palikota – 11,9 proc., PSL – 8,2 proc., SLD 7,4 proc. W grupie wiekowej 40-59 lat PO uzyskała 39,4 proc., PiS – 31,7 proc., PSL – 9,7 proc., SLD – 8 proc., Ruch Palikota – 7,2 proc. Z kolei w grupie wiekowej 60+ PO uzyskała 39,5 proc., PiS – 38 proc., SLD – 8,4 proc., PSL – 6,7 proc., Ruch Palikota – 4,9 proc.

Co drugi Polak został w domu

Frekwencja wyborcza wyniosła 48,63 procent.

Źródło: PAP / arb, zew
 547

Czytaj także