Kościół stawia wielki wieżowiec w centrum Warszawy. Ważna decyzja inwestorów

Kościół stawia wielki wieżowiec w centrum Warszawy. Ważna decyzja inwestorów

Roma Tower
Roma Tower Źródło:BBI Development
Inwestorzy wieżowca Roma Tower poinformowali w raporcie bieżącym o zmianach w umowie inwestycyjnej projektu. Przesunięto termin uzyskania pozwolenia na budowę i zaciągnięto pożyczkę.

Firma BBI Development SA 11 kwietnia 2024 roku opublikowała szósty raport bieżący, w którym zawarto dwie zmiany w umowie inwestycyjnej projektu Roma Tower. To olbrzymi wieżowiec w centrum Warszawy, który powstanie na gruntach należących do Archidiecezji Warszawskiej. Zgodę w tej sprawie wydał już papież. Wieżowiec miał stanąć już pod koniec 2018 r., ale budowa się przeciąga m.in. przez sprzeciw aktywistów i radnych.

Pierwszą zmianą jest przesunięcie terminu, do którego zamierzone jest uzyskanie pozwolenia na budowę w projekcie do połowy 2025 r. Jednocześnie dojdzie do przyśpieszenia finansowania wieżowca przez spółkę Liebrecht and Wood poprzez przyspieszenie wniesienia wkładów do spółki PW RT. Jedna ze spółek BBI Development SA jeszcze w kwietniu bieżącego roku wniesie wkład w kwocie 2,55 mln euro.

Roma Tower w Warszawie. Przesunięto termin uzyskania pozwolenia na budowę i zaciągnięto pożyczkę

Nowa spółka kontrolowana przez BBI Development SA zaciągnie pożyczkę od podmiotu z siedzibą w Polsce na kwotę 19,05 mln euro. Termin zwrotu będzie zależny od terminu uzyskania pozwolenia na budowę Roma Tower, ale musi mieścić się w widełkach: II kwartał 2025 r. – III kwartał 2026 r.

Pożyczka może być potrącona poprzez wniesienie przez pożyczkodawcę wkładu do spółki LW RT lub poprzez rozliczenie z ewentualną, przyszłą ceną nabycia za apartamenty w wieżowcu. W raporcie podkreślono, że oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych dla tego rodzaju pożyczek, a ona sama została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Roma Tower o sumie wynoszącej 120 proc. kwoty pożyczki.

Na co pójdzie pożyczka?

Ok. 15 mln z tej pożyczki zostanie przeznaczone na nabycie przez nową spółkę ogółu praw i obowiązków w LW RT od jednego z jej inwestorów. Jeśli kwota nie zostanie uiszczona na rzecz wspólnika do 21 kwietnia 2024 r., dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży. Kolejne ok. trzy mln zostanie przeznaczone na całkowite zrefinansowanie zadłużenia jednej ze spółek. Pozostała kwota pójdzie na działalność spółek kontrolowanych przez BBI Development i innych realizujących projekt.

Na końcu raportu można przeczytać, że „realizacja umowy inwestycyjnej uzależniona jest od spełnienia się szeregu zdarzeń przyszłych i niepewnych, do których należy w szczególności uzyskanie optymalnego, satysfakcjonującego wspólników Roma Tower pozwolenia na budowę”.

Czytaj też:
Aktywiści z Ostatniego Pokolenia znów w akcji. Zablokowali warszawskie mosty
Czytaj też:
Było „luksusowo i amerykańsko”, zostały długi i ludzie bez pracy. „Wzięłam kredyt na 7 tysięcy”

Źródło: WPROST.pl / bbidevelopment.pl