Wprost o nauce. Drugi dzień konferencji

Wprost o nauce. Drugi dzień konferencji

Łukasiewicz – ITR
Łukasiewicz – ITR Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz
We wtorek 26 września rozpocznie się druga część konferencji „Wprost o nauce. Od badań podstawowych do prac rozwojowych. Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności. Perspektywy – szanse – wyzwania”. Wydarzenie będzie obfitowało w panele dyskusyjne dotyczące m.in. współpracy nauki i biznesu.

Wprost o nauce. Od badań podstawowych do prac rozwojowych. Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności. Perspektywy – szanse – wyzwania” rozpoczyna się poniedziałek 25 września. W pierwszym dniu, podczas uroczystej gali, przyznane zostaną nagrody Orły Wprost dla Nauki.

Tematyka naukowa jest dla serwisu Wprost bardzo ważna, dlatego stale ją rozwijamy. Drugi dzień konferencji, który rozpocznie się 26 września o godz. 10.20 w auli 008, budynku 24 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będzie obfitował w panele dyskusyjne o szansach, wyzwaniach i problemach stojących przed polskim systemem kształcenia akademickiego.

W wydarzeniu, w którym udział wezmą naukowcy i doktoranci z czołowych polskich uczelni, jak również przedstawiciele organizacji samorządu studenckiego, poruszone zostaną takie tematy, jak zarządzenie kadrą naukową, rozwój młodych naukowców, komercjalizacja wyników badań i współpraca nauki z biznesem.

Badania podstawowe. Wartość nauki dla samej nauki?

Drugi dzień konferencji otworzy panel „Badania podstawowe. Wartość nauki dla samej nauki?”. Moderatorem dyskusji będzie nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, MBA, adiunkt Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Menadżer, analityk i badacz. W Radzie Młodych Naukowców VII kadencji. Laureat nagród i stypendiów, w tym, Nagrody dla Młodych Naukowców Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

Jednym z panelistów będzie dr Bartosz Płotka, doktor z zakresu nauk o polityce i administracji. Stopień uzyskał na podstawie rozprawy „Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015” obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Naukowo zajmuje się analizą myśli społecznej. Członek Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Przedsiębiorca wspierający rozwój i upowszechnianie badań naukowych.

W dyskusji weźmie udział także dr Tomasz Jacek Lis, absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu gdzie w 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego w XIX w. Staże naukowe odbywał w Londynie, Wurzburgu, Sarajewie i Zagrzebiu. Członek Komisji Bałkanistycznej PAN w Poznaniu. Od 2021 r. pracownik Wydziału Historycznego UJ w Krakowie.

Wśród panelistów znajdzie się także adw. dr Marcin Berent, doktor nauk prawnych, absolwent programu Masters of Business Administration, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kolejnym uczestnikiem panelu będzie mgr Łukasz Subramanian, Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hydra Science Foundation, organizacji promującej interdyscyplinarną współpracę między naukowcami i specjalistami z różnych dziedzin.

Ostatnią panelistką będzie mgr Małgorzata Grochocka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.

Miejsce młodych – akademicka katedra czy biznesowy hub?

Drugi panel pt. "Miejsce młodych – akademicka katedra czy biznesowy klub" rozpocznie się o godz. 11.40. Moderatorką spotkania będzie dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik, prof. Politechniki Śląskiej, była członkini Rady Młodych Naukowców i obecna członkini Rady Narodowego Centrum Nauki.

W dyskusji weźmie udział dr inż. Małgorzata Czaja, doktor nauk technicznych i pracownik Politechniki Śląskiej – Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. W CITT, jako specjalista ds. transferu technologii zajmuje się inicjowaniem oraz wzmacnianiem współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników działalności naukowej poprzez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach.

Udział w panelu weźmie także dr inż. Magdalena Bogacka, doktor nauk technicznych, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, akredytowany kierownik projektu AgilePM i PRINCE2, akredytowany tutor i adiunkt Politechniki Śląskiej, starszy specjalista w pionie badawczym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytu Metali Nieżelaznych. Specjalista w zakresie analiz środowiskowych, w tym śladu węglowego i LCA.

Wśród panelistów znajdzie się także dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. Politechniki Bydgoskiej, pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Ostatnią panelistką będzie dr Magdalena Rutkowska-Sowa, pełnomocnik rektora Uniwersytetu w Białymstoku do spraw Własności Intelektualnej. Jako rzecznik patentowy współpracuje z Ośrodkiem Własności Intelektualnej Politechniki Białostockiej.

Młodzi naukowcy – nieoszlifowane diamenty czy wyjątkowe perły?

Ostatni z wtorkowych paneli, zatytułowany „Młodzi naukowcy – nieoszlifowane diamenty czy wyjątkowe perły?”, rozpocznie się o godz. 12.40. Moderatorem dyskusji będzie dr Igor Kilanowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i przewodniczący Rady Młodych Naukowców.

W dyskusji weźmie udział dr inż. Agnieszka Żyra z Politechniki Krakowskiej, była prezydent Eurodoc. Od kilku lat zaangażowana w działania na rzecz doktorantów i młodych naukowców na poziomie krajowym i międzynarodowym. Obecnie co-koordynator grupy roboczej ds. Otwartej nauki w European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc).

Kolejną panelistką będzie mgr inż. Katarzyna Patyrak. Jako Customer Consultant współpracowała z największymi uczelniami oraz Ministerstwami w 20 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, a dziś jako Research Solutions Manager wspiera instytucje naukowe w zarządzaniu ich potencjałem badawczym oraz dbaniu o widoczność naukową.

W gronie panelistów znajdzie się także Michał Gajda, Project Manager w Startup Academy, koordynator projektów akceleracyjnych i wspierających przedsiębiorczość studentów, doktorantów i naukowców, były kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej, członek Rady Młodych Naukowców VI kadencji, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencjach 2015-17.

W dyskusji weźmie udział także Aleksandra Radwańska, studentka 4 roku kierunku lekarskiego, absolwentka studiów I stopnia na kierunku biologia. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW. Przedstawicielka UKSW w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PRSP. Pełniła funkcję przewodniczącej WRS WBNS, przewodniczącej WRS WMCM oraz przez 2 lata wiceprzewodniczacej komisji stypendialnej. Członkini koła naukowego MicroMed oraz była prezes Koła Biologów Terenowych UKSW.

Ostatnim uczestnikiem panelu będzie Aleksander Hebda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wprost o nauce „Od badań podstawowych – do prac rozwojowych” to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka II -wsparcie konferencji naukowych”.

Źródło: Wprost