Od badań podstawowych do prac rozwojowych

Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności Perspektywyszansewyzwania Program Artykuły

Program

Dzień pierwszy 25 września 2023 r.

Miejsce:
Renaissance Warsaw Airport
10:00 – 11:00
Panel I
11:00 – 11:15
Przerwa
11:15 – 12:15
Panel II
12:15 – 12:30
Przerwa
12:30 – 13:15
Wręczenie nagród „Orły Wprost dla Nauki

Panel I InnoScience – nowoczesna nauka i gospodarka

Panel poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom naukowym wdrożonym na rodzimym i zagranicznym rynku gospodarczym. Zamierzamy pokazać, że odkrycia polskich naukowców wspierają rozwój gospodarczy kraju poprzez wdrożenia rozwiązań naukowych do gospodarki, szczególnie do tych gałęzi, które odpowiadają za bezpieczeństwo energetyczne.

W ramach dyskusji pragniemy wskazać społeczną odpowiedzialność nauki –  badania nie mogą pozostawać same dla siebie, muszą wychodzić poza ramy systemu szkolnictwa wyższego i nauki – budując lepszy kraj, bardziej odpowiedzialne społeczeństwo (także pod względem obywatelskim) oraz rozwijać bezpieczeństwo państwa w jego strategicznych elementach, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Moderator:
 • mgr inż. Jarosław Olszewski
  mgr inż. Jarosław Olszewski Prezes Fundacji Work and Science, były przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Paneliści:
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
  prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski.
 • mgr Bartosz Stawiarz
  mgr Bartosz Stawiarz Dyrektor biura ds. Współpracy z regionami i Erasmus+ Sport w FRSE.
 • mgr Magdalena Szczyrba
  mgr Magdalena Szczyrba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w Łukasiewicz - Górnośląskim Instytucie Technologicznym.
 • dr inż. Krzysztof Zieliński
  dr inż. Krzysztof Zieliński Instytut Biocybernetyki i Biomechaniki Polskiej Akademii Nauk.
 • mgr inż. Michał Gajda
  mgr inż. Michał Gajda Project Manager Startup Academy.

Panel II Mądre inwestycje – rozwój infrastruktury badawczej

Moderator:
 • mgr Mariola Pirek
  mgr Mariola Pirek Członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Paneliści:
 • prof. dr hab. Jan Szmidt
  prof. dr hab. Jan Szmidt Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
 • prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
  prof. dr hab. Zdzisław Gajewski Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • dr inż. Bartłomiej Wysocki
  dr inż. Bartłomiej Wysocki Adiunkt Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • dr Edyta Mazur
  dr Edyta Mazur Asystent naukowy Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Wręczenie nagród Orły Wprost dla Nauki

Orły Wprost

Nagrody „Orły Wprost dla Nauki” zostaną wręczone w kategoriach:

 1. Rozwój Nauki
 2. Biznes i Nauka
 3. Nauki Medyczne
 4. Nauki Chemiczne
 5. Innowacyjna Myśl Techniczna
 6. Nagroda Specjalna

Dzień drugi 26 września 2023 r.

Miejsce:
Aula 008, budynek 24 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10:20 – 11:20
Panel I
11:20 – 11:40
Przerwa
11:40 – 12:40
Panel II
12:40 – 13:40
Panel III
13:40
Lunch

Panel I Badania podstawowe. Wartość nauki dla samej nauki?

Moderator:
 • dr Tomasz Sińczak
  dr Tomasz Sińczak Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, MBA, adiunkt Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
Paneliści:
 • dr Bartosz Płotka
  dr Bartosz Płotka Politolog.
 • dr Tomasz Jacek Lis
  dr Tomasz Jacek Lis Wydział Historyczny UJ w Krakowie.
 • adw. dr Marcin Berent
  adw. dr Marcin Berent Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
 • mgr Łukasz Subramaniam
  mgr Łukasz Subramaniam Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • mgr Małgorzata Grochocka
  mgr Małgorzata Grochocka Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Panel II Miejsce młodych – akademicka katedra czy biznesowy hub?

Moderator:
 • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik
  dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik Prof. PŚ. Były członek Rady Młodych Naukowców, Rada Narodowego Centrum Nauki
Paneliści:
 • dr inż. Małgorzata Czaja
  dr inż. Małgorzata Czaja Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.
 • dr inż.Magdalena Bogacka
  dr inż. Magdalena Bogacka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
 • dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska
  dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska Prof. PBŚ, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, członek RMN.
 • dr Magdalena Rutkowska-Sowa
  dr Magdalena Rutkowska-Sowa Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka programu Top500
 • mgr inż. Jarosław Olszewski
  mgr inż. Jarosław Olszewski Prezes Fundacji Work and Science, były przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Panel III Młodzi naukowcy – nieoszlifowane diamenty czy wyjątkowe perły?

Moderator:
 • dr Igor Kilanowski
  dr Igor Kilanowski Przewodniczący Rady Młodych Naukowców VII kadencji, adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Kancelarii Rektora, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Paneliści:
 • mgr inż. Agnieszka Żyra
  dr inż. Agnieszka Żyra Politechnika Krakowska, co-koordynator grupy roboczej ds. Otwartej nauki w European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc).
 • mgr inż. Katarzyna Patyrak
  mgr inż. Katarzyna Patyrak Elsevier Polska.
 • mgr inż. Michał Gajda
  mgr inż. Michał Gajda Project Manager Startup Academy.
 • Aleksandra Radwańska
  Aleksandra Radwańska Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Aleksander Hebda
  Aleksander Hebda Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.

mgr inż. Jarosław Olszewski

Z wykształcenia Biotechnolog, Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo dydaktycznego w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW.

Prezes Fundacji Work & Science, pomysłodawca i główny organizator 3 edycji Ogólnopolskich Targów Pracy Sektora Innowacyjnej Gospodarki Work & Science Forum Przewodniczący dwóch Kadencji w Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Pomysłodawca i organizator kilku edycji programów mentoringowo-szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców (Lokalny Ambasador Praw Doktoranta, Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca, konferencja naukowo szkoleniowa Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich, Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists)

mgr Bartosz Stawiarz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biologia, związany od lat z środowiskiem kultury akademickiej i studenckiej. Specjalizujący się zawodowo w budowaniu i wdrażaniu długofalowych strategii marketingowych i sprzedażowych.

Aktualnie Dyrektor biura ds. Współpracy z Regionami FRSE, gdzie zajmuje się tworzeniem centrów innowacji Erasmus+ InnHub w miastach wojewódzkich i współpraca z regionalnymi partnerami w celu zwiększenia wykorzystania przez polskie instytucje, firmy, samorządy, fundacje środków obsługiwanych przez FRSE - Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności.

mgr Magdalena Szczyrba

Zawodowo, od 7 lat związana z Siecią Badawczą Łukasiewicz, aktualnie Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, pasjonatka procesów komunikacyjnych, działań wizerunkowych oraz zarządzania innowacjami.

Zwyciężczyni konkursu na najlepszą wdrożeniową pracę doktorską organizowanego w ramach konferencji Kadry Przyszłości 5 Lat Doktoratów Wdrożeniowych

dr inż. Krzysztof Zieliński

Naukowiec zatrudniony w Pracowni Wspomagania Diagnostyki i Terapii Układu Krążeniowo-Oddechowego, Instytutu Biocybernetyki i Biomechaniki Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu wdrażania urządzenia Ventil, które w początkowym okresie pandemii było odpowiedzią na problemy z dostępnością respiratorów.

mgr Mariola Pirek

Członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jan Szmidt

Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej, były Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, specjalista z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw, uczestnik międzynarodowych programów badawczych, autor kilkuset publikacji oraz realizator kilkudziesięciu prac badawczych.

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pomysłodawca i kierownik projektów Weterynaryjnego Centrum Badawczego SGGW, Centrum Badań Biomedycznych SGGW oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW, koordynator i wykonawca projektów oraz grantów z Narodowego Centrum Nauki czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, autor kilkuset publikacji.

dr inż. Bartłomiej Wysocki

Adiunkt adiunkt w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zarządza Laboratorium Druku 3D i zajmuje się transferem uzyskanych wyników badań do przemysłu. Autor kilkudziesięciu artykułów międzynarodowych oraz posiadacz licznych patentów i wdrożeń dotyczących technologii przyrostowych metali i tworzyw sztucznych.

Za swoją działalność naukowo-wdrożeniową został m.in. laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2019 r. oraz Fundacji Kościuszkowskiej w 2021 r.

dr Edyta Mazur

Asystent naukowy Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, kierownik Laboratorium Genomiki Środowiskowej i Muzealnej.

Dr Edyta Mazur jest lichenologiem i taksonomem. W swojej pracy zajmuje się badaniem bioróżnorodności porostów lekanorowych z regionów tropikalnych.

Była współorganizatorką Targów Pracy dla młodych naukowców Work&Science oraz  Przewodniczącą Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. 

dr Tomasz Sińczak

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, MBA, adiunkt Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.

Menadżer, analityk i badacz. W Radzie Młodych Naukowców VII kadencji. Laureat nagród i stypendiów, w tym, Nagrody dla Młodych Naukowców Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

dr Tomasz Jacek Lis

ur. 1988 w Limanowej. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu gdzie w 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską.

Zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego w XIX w. Staże naukowe odbywał w Londynie, Wurzburgu, Sarajewie i Zagrzebiu.

Członek Komisji Bałkanistycznej PAN w Poznaniu

Od 2021 r. pracownik Wydziału Historycznego UJ w Krakowie.

Michał Gajda

Project Manager w Startup Academy, koordynator projektów akceleracyjnych i wspierających przedsiębiorczość studentów, doktorantów i naukowców, były kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej, członek Rady Młodych Naukowców VI kadencji.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencjach 2015-17.

Aleksandra Radwańska

Studentka 4 roku kierunku lekarskiego, absolwentka studiów I stopnia na kierunku biologia. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW. Przedstawicielka UKSW w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PRSP.

Pełniła funkcję przewodniczącej WRS WBNS, przewodniczącej WRS WMCM oraz przez 2 lata wiceprzewodniczacej komisji stypendialnej.

Członkini koła naukowego MicroMed oraz była prezes Koła Biologów Terenowych UKSW.

dr Bartosz Płotka

Doktor z zakresu nauk o polityce i administracji. Stopień uzyskał na podstawie rozprawy „Myśl biopolityczna w Polsce w latach 1989-2015” obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Naukowo zajmuje się analizą myśli społecznej. Członek Towarzystwa Azji i Pacyfiku.

Przedsiębiorca wspierający rozwój i upowszechnianie badań naukowych. 

dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik

Politechnika Śląska, były członek Rady Młodych Naukowców, Rada Narodowego Centrum Nauki

dr inż. Małgorzata Czaja

Jest doktorem nauk technicznych i wieloletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

W CITT, jako specjalista ds. transferu technologii zajmuje się inicjowaniem oraz wzmacnianiem współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników działalności naukowej poprzez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach.

dr inż. Magdalena Bogacka

Doktor nauk technicznych, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, akredytowany kierownik projektu AgilePM i PRINCE2, akredytowany tutor i adiunkt Politechniki Śląskiej, starszy specjalista w pionie badawczym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytu Metali Nieżelaznych.

Specjalista w zakresie analiz środowiskowych, w tym śladu węglowego i LCA, badacz i wykładowca. Organizator corocznej międzynarodowej konferencji naukowej dla młodych naukowców Environmental Protection and Energy.

Laureat nagród rektora, Marka Śląskie i innych konkursów, w tym, finalistka w konkursie Healing for Tourism Challenge współorganizowanym przez WHO i UNWTO za wynalazek bramy do odkażania.

dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska

Prof. PBŚ. Biotechnolog z wykształcenia i z pasji, w pracy naukowej zajmuje się biologią molekularną, w szczególności transkryptomiką i epigenetyką. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo, Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy; członek Rady Młodych Naukowców MEiN; Kierownik 2 projektów NCN (Preludium, Sonata), lider pakietu roboczego (WP5) w projekcie MonoGutHealth (H2020) finansowanego ze środków UE, wykonawca 11 projektów zewnętrznych finansowanych głównie przez NCN i Komisję Europejską.

mgr inż. Jarosław Olszewski

Były przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Prezes Fundacji Work and Science

dr Igor Kilanowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

mgr inż. Katarzyna Patyrak

Przez 7 lat pracowała w środowisku naukowym. W tym czasie aktywnie reprezentowała doktorantów i młodych naukowców w dyskusji nad kształtem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a w szczególności nad nowym systemem ewaluacji badań naukowych.

Jako Customer Consultant współpracowała z największymi uczelniami oraz Ministerstwami w 20 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, a dziś jako Research Solutions Manager wspiera instytucje naukowe w zarządzaniu ich potencjałem badawczym oraz dbaniu o widoczność naukową.

Pasjonuje się systemami ewaluacji badań naukowych oraz szeroko pojętą tematyką jakości danych.

dr inż. Agnieszka Żyra

Była Prezydent Eurodoc, Politechnika Krakowska. Od kilku lat zaangażowana w działania na rzecz doktorantów i młodych naukowców na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Obecnie co-koordynator grupy roboczej ds. Otwartej nauki w European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc), w poprzedniej kadencji Członek Rady Doradczej Eurodoc, wcześniej Prezydent Eurodoc.

W trakcie działalności na szczeblu krajowym wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) kadencji 2018, a następnie pełnomocnik KRD ds. współpracy międzynarodowej. Naukowiec na wczesnym etapie kariery, nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Naukowo zajmuje się niekonwencjonalnymi metodami obróbki, w szczególności obróbką elektroerozyjną.

mgr Łukasz Subramaniam

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Podczas studiów przeprowadzał badania dotyczące temperamentu i narcyzmu pod opieką Profesor Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej, za które został wyróżniony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualnie kontynuuje edukację na doktoracie na UKSW i równocześnie studiuje na kierunku lekarskim. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania ludzkiego organizmu, w szczególności umysłu, zarówno z perspektywy biologicznej, jak i psychologicznej. Łukasz jest prezesem Hydra Science Foundation, organizacji promującej interdyscyplinarną współpracę między naukowcami i specjalistami z różnych dziedzin. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich został zatrudniony jako stypendysta w projekcie naukowym pt. „W stronę kołowego”.

adw. dr Marcin Berent

MBA – adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent programu Master of Business Administration; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca m.in. w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Były Rzecznik Dyscyplinarny Ministra w Ministerstwie Nauki i Edukacji, ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP i dyrektor Instytutu Detektywistyki w Warszawie.

Autor, współautor, redaktor lub współredaktor ponad 40 tekstów naukowych, w tym komentarza do Kodeksu karnego; uczestnik ponad 170 konferencji i zjazdów naukowych. Kierownik i uczestnik krajowych projektów badawczych, w tym grantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Centrum Nauki.

Prezes AM BERENT sp. z o.o..

Zaangażowany w liczne inicjatywy naukowo-badawcze, praktykę prawa i przedsięwzięcia biznesowe; ostatnio powołany m.in. w skład zespołu ds. odszkodowań za skutki II wojny światowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec oraz w skład delegacji polskiej konferującej na rzecz ścigania i osądzenia ludobójstwa popełnionego przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy.

Z wykształcenia zawodowego: prawnik i historyk.

Małgorzata Grochocka

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, już po raz drugi pełni funkcję Przewodniczącej Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Dzięki swojemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym, odgrywa ważną rolę w reprezentowaniu i działaniu na rzecz doktorantów uczelni medycznych.

Należy do Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacja Doktorantów (KRD) oraz do Zespołu ds. Komunikacji KRD. Pełniła funkcję Przewodniczącej komitetu organizacyjnego Konferencji „6th International MEDical Interdisciplinary Congress – iMEDIC 2023”. Współorganizowała również, reprezentując DFUM, konferencję „Prawo w medycynie - medycyna w prawie” (19 czerwca 2023 r.), wraz z Centrum Praktyk Sądowych Kliniki Prawa Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kancelarią Mazurkiewicz Cieszyński-Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawnicy.

Jest beneficjentką grantu w konkursie 1/4.1.4/2020 - Projekty Aplikacyjne otrzymanego z Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju. Projekt „Opracowanie opatrunku wchłanianego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla”. Otrzymała grant w V edycji konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne, realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Wieloletni Profesor Uniwersytetu Warszawskiego pracujący w Instytucie Matematyki UW. Od 1996 do 1999 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 dyrektora tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu.

Od 2012 roku członek CERI – Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD.

W latach 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2014 – 2017 wiceprzewodniczący, latach 2018 – 2021 przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Pełni funkcję pełnomocnika rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. własności intelektualnej, jako rzecznik patentowy współpracuje z Ośrodkiem Własności Intelektualnej Politechniki Białostockiej.

Absolwentka programu Top500 Innovators (University of Cambridge, University of Oxford), którego celem było podniesienie kwalifikacji w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

W Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku realizuje projekt "Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego", przyjęty do finansowania w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.

Aleksander Hebda

Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji UW.

Artykuły

 • Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka II – wsparcie konferencji naukowych
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Doskonała nauka