Mężczyźni mają problem. Te wzorce przestały działać, możliwe nowe role wydają się zagrożeniem

Mężczyźni mają problem. Te wzorce przestały działać, możliwe nowe role wydają się zagrożeniem

Mężczyzna i kobieta
Mężczyzna i kobieta Źródło: Shutterstock
Obecnie jesteśmy uczestnikami procesu szerokiej transformacji, dochodzi bowiem do głębokich zmian w rolach płciowych kobiet i mężczyzn.

Stricte patriarchalny model rodziny, w którym tradycyjne role klasy średniej były proste – kobieta zajmowała się domem, a mężczyzna zarabiał na utrzymanie rodziny – przechodzi do przeszłości.

Tym samym zmienia się uwarunkowana historycznie i kulturowo pozycja kobiet na rynku pracy i w biznesie.

W odróżnieniu od kobiet – organizujących się w odpowiedzi na patriarchat i androcentryzm – nie powstał jak dotąd, żaden ruch umożliwiający zaktualizowanie roli mężczyzn w społeczeństwie.

W sytuacji, gdy współcześni mężczyźni uważani są za gorzej wykształconych od swych ojców, a kobiety stanowią większość absolwentów uniwersytetów – wszystkie ich możliwe nowe role wydają się zagrażać tradycyjnemu ujęciu męskości.

Mężczyzna, który – według Philipa Zimbarda – przyjmuje wszystkie możliwe alternatywne role, jest mniej szanowany przez innych mężczyzn, ma mniejsze możliwości nawiązywania relacji z kobietami.

Źródło: Wprost