Samorządowy Oskar dla Danuty Huebner

Samorządowy Oskar dla Danuty Huebner

Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej Danuta Huebner odebrała w czwartek wieczorem Samorządowego Oskara 2007, nagrodę nadawaną przez stowarzyszenie samorządowe Liga Krajowa.

"To jest nagroda indywidualna za osobiste zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej" - podkreślił przewodniczący Ligi Tadeusz Wrona, wręczając w czwartek wieczorem unijnej komisarz medal i okolicznościowy dyplom.

Uzasadniając werdykt kapituły dodał, że jest to nagroda "w dziedzinie ogólnopaństwowej za praktyczną realizację zasady pomocniczości wspierającej rozwój regionów, doceniając jednocześnie rolę społeczności lokalnych, miast w kreowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych co jest uwidocznione w nowej polityce miejskiej Unii".

Wrona przypomniał też, że pozostałe nagrody im. Grzegorza Palki wręczono w minioną niedzielę - wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz - jednak wobec nieobecności unijnej komisarz w kraju - wręcza jej tę nagrodę w pierwszym możliwym terminie.

"Uważam, że najważniejszą polską reformą była właśnie reforma samorządowa" - powiedziała Huebner, dziękując za wyróżnienie. "Od tego zaczęła się właściwie decentralizacja" - oceniła.

Komisarz zwróciła uwagę, że na tle innych państw Europy środkowo- wschodniej Polska jest najbardziej zdecentralizowana i tylko w naszym kraju samorządy regionalne zarządzają unijnymi środkami. "Ale do roboty pozostało wciąż jeszcze dużo" - podkreśliła.

Nagroda im. Grzegorza Palki, zwana Samorządowym Oskarem, nadawana jest po raz 10. przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.

Przyznawana jest raz w roku, a wśród dotychczasowych laureatów są m.in. prezydent Lech Kaczyński, były premier Jerzy Buzek, prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz oraz marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starostowie.

Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

ab, pap

Czytaj także

 0