Standard & Poor's ocenił Kraków na A-

Standard & Poor's ocenił Kraków na A-

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kraków jako pierwsze polskie miasto uzyskał wysoką notę międzynarodowej agencji ratingowej Standard & Poor's. Podwyższyła ona ocenę wiarygodności kredytowej grodu Kraka z BBB+ do A-.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, o podwyższeniu ratingu zdecydowały: intensywny rozwój gospodarczy miasta, dobre wyniki finansowe oraz stabilność polityki finansowej.

Rating, który jest zewnętrzną, obiektywną oceną zdolności danego podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, został przeprowadzony w Krakowie już po raz dwunasty.

Specjaliści z agencji Standard & Poor's zwrócili uwagę na mocną gospodarkę stolicy Małopolski, której rozwój jest szybszy od średniego poziomu rozwoju ekonomii. To z kolei pozwoliło na uzyskanie przez Kraków znacznego wzrostu dochodów. Zwiększyła się liczba zatrudnionych, wzrosła sprzedaż, a także wynagrodzenia, co dało efekt w postaci zwiększenia w roku 2007 dochodów z tytułu podatków.

Eksperci Standard & Poor's równie pozytywnie ocenili zarządzanie miastem pod względem długoterminowych planów inwestycyjnych i finansowych. Dobrze oceniono także wyniki budżetowe, płynność finansową oraz politykę zadłużenia.

Zdaniem agencji, ocena A- z perspektywą stabilną wskazuje na spodziewany, intensywny rozwój gospodarczy, który pozwoli miastu Kraków na utrzymanie wyników budżetowych na obecnych, stabilnych poziomach.

Kraków jest pierwszym polskim miastem ocenionym przez Standard & Poor's w kategorii "A".

Tegoroczny budżet miasta zakłada dochody w wysokości blisko 2,840 mld zł oraz wydatki na poziomie 3,008 mld zł. Zaplanowany deficyt wynosi prawie 169 mln zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia miasta osiągnie w tym czasie 58,5 proc.

pap, em
 0

Czytaj także