2009 - Rokiem Juliusza Słowackiego

2009 - Rokiem Juliusza Słowackiego

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie ogłoszenia 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci poety.

"Naszym obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć jednego z najwybitniejszych w  polskich dziejach poetę" - podkreślono w uchwale.

Zdaniem Sejmu, poezja Słowackiego "pozostaje i pozostanie jednym z  najważniejszych dokonań polskiej literatury", a jego twórczość "to najwyższej próby romantyzm o wymiarze europejskim".

"Jest to literatura otwarta na świat i inne kultury, ale nieuciekająca od  tematów lokalnych, łącząca polską kulturę i historię z kręgiem antycznej cywilizacji greckiej, pełna fantastyki i wizjonerstwa" - napisano w uchwale.

Jak zaznaczono, Słowacki to "poeta przeżywający polskość w sposób najgłębszy, niewahający się pokazać rozterek i dramatów temu towarzyszących". "Jego utwory były duchową inspiracją dla wielu pokoleń Polaków walczących o  odrodzenie Państwa Polskiego" - czytamy w uchwale.

Zaapelowano w niej jednocześnie, aby rok Słowackiego stał się "okazją do  przypomnienia zasług, twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy romantycznego". "Jednego z tych, którym Polska zawdzięcza przetrwanie duchowe i  narodowe pod zaborami" - podkreślono.

Przedstawiając w Sejmie uchwałę Jerzy Fedorowicz (PO) mówił, że siłą Słowackiego był indywidualizm pozbawiony pychy i "poszukiwanie prawdy w  człowieku i o człowieku", a jego twórczość "stała się drogowskazem i nadzieją dla wielu pokoleń Polaków w chwilach najtrudniejszych dla naszego narodu, w  okresie rozbiorów i komunistycznego zniewolenia".

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 w Krzemieńcu, a zmarł 3 kwietnia 1849 w Paryżu. Był jednym z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturgiem i epistolografem. Obok Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i  Cypriana Kamila Norwida jest określany jako jeden z wieszczów narodowych.

Mimo iż Słowacki żył zaledwie 40 lat, jego twórczość literacka była obfita i  różnorodna; poeta pozostawił po sobie 13 dramatów, blisko 20 poematów, setki wierszy, listów oraz jedną powieść. Stworzył również spójny system filozoficzny, który nazwał filozofią genezyjską.

ND, PAP

Czytaj także

 1
  • Renia   IP
    Brawo. Bardzo się cieszę . Ale czy wiecie, że we Wrocławiu , w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego zawiązał się już Komitet Obchodów rocznicowych. Pracują bardzo mocno od dłuższego czasu . przygotowują masę imprez rocznicowych.

    Czytaj także