Elżbieta Zawacka spoczęła na toruńskim cmentarzu

Elżbieta Zawacka spoczęła na toruńskim cmentarzu

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Wojsko, kombatanci, młodzież i tysiące mieszkańców Torunia pożegnało prof. gen. Elżbietę Zawacką ps. "Zo". Legendarna kurierka AK zmarła 10 stycznia, w roku swoich setnych urodzin.

Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu św. Jerzego przewodniczył ordynariusz toruński, bp Andrzej Suski, któremu towarzyszyli ordynariusz polowy WP, bp Tadeusz Płoski oraz biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki. Obecni byli też duchowni prawosławni i ewangeliccy.

"Pani generał miała bogaty wspaniały życiorys, a w nim piękną kartę walki o  wolność ojczyzny. Walkę tę traktowała jako misję; była jedyną kobietą w  elitarnym gronie +cichociemnych+" - powiedział przedstawiciel ministra obrony, gen. dyw. Ryszard Sorokosz.

"Zawsze cechowało ją głębokie umiłowanie wolności i odpowiedzialności, bezprzykładna odwaga i poświęcenie. Była wzorem cnót żołnierskich" - dodał generał.

Nad grobem przemawiali też kanclerz kapituły Orderu Virtuti Militari Stanisław Nałęcz Komornicki i prezydent Torunia Michał Zaleski. Obecny był też przedstawiciel prezydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło.

Pogrzeb odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Trumnę przewieziono na  cmentarz na armatniej lawecie w asyście pocztów sztandarowych. W kondukcie z  katedry na cmentarz kroczyło ponad dwa tysiące osób.

Nad mogiłą kompania honorowa oddała salwy, a orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy i "Pierwszą Brygadę".

ND, PAP

 1

Czytaj także