Islam pomaga oszukiwać na egzaminach

Islam pomaga oszukiwać na egzaminach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Najwyższy Sąd Administracyjny w Egipcie odrzucił zakaz noszenia przez studentki nikabu, pełnej zasłony twarzy, podczas egzaminów uniwersyteckich, argumentując, że zakaz taki jest pogwałceniem konstytucyjnych praw kobiet. Według ministra, który zakaz wprowadził, zasłona na twarz wykorzystywana jest do oszukiwania przez studentki, które zamieniają się podczas egzaminów miejscami.
- Prawo do noszenia nikabu jest gwarantowane przez prawa człowieka i wolności konstytucyjne. Prawo kobiety, aby ubierać się w sposób, który jej zdaniem odpowiada jej przekonaniom i otoczeniu społecznemu, nie może był łamane - orzekł sąd. - Nikab nie może być wykorzystywany do prześladowania kobiet - uzasadniał, dodając, że kampusy uniwersyteckie powinny być miejscem wolności intelektualnej. Dodał jednak, że studentki noszące nikab musza pokazać swoje twarze, jeśli zostaną o to poproszone ze względów bezpieczeństwa.

Zakaz noszenia nikabu, także w akademikach, był rozpatrywany przez różne sądy od czasu ustanowienia go w październiku przez ministra szkolnictwa wyższego Haniego Hilala. Wcześniej kairski sąd podtrzymał go. Obecne orzeczenie zapadło w sądzie najwyższej jak na razie instancji. Przeciwko zakazowi zaprotestowało 55 studentów.

PAP, arb