Prokom Internet i CR Media łączą siły w Internecie.

Prokom Internet i CR Media łączą siły w Internecie.

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dnia 6 marca 2000 firma Prokom Internet SA podpisała umowę z CR Media oraz Domem Maklerskim Penetrator SA o utworzeniu nowej spółki.
Informacja Prasowa 6.03.2000 Prokom Internet – nowy segment rynku internetowego
Dnia 6 marca 2000 firma Prokom Internet SA podpisała umowę z CR Media oraz Domem Maklerskim Penetrator SA o utworzeniu nowej spółki. Przedmiotem jej działalności będzie szeroko rozumiany obszar rynku reklamowego w internecie.
Prokom Internet SA oraz CR Media objęły w nowo powołanej spółce po 49% udziałów, pozostałe 2% przypadło największemu w Polsce, niebankowemu Domowi Maklerskiemu Penetrator SA. Funkcję Prezesa Zarządu objął Krzysztof Golonka, obecny Dyrektor Departamentu Internetowego w CR Media.
Umowa ta jest wynikiem ponad dwuletniej współpracy firmy CR Media z The Polished Group, firmą wchodzącą od niedawna w skład grupy Prokom Internet. The Polished Group jako pierwsza na polskim rynku oferowała usługi serwera reklamowego, który zapewnia obecnie unikatową obsługę kampanii reklamowych. „Doświadczenia zebrane podczas współpracy z CR Media pozwoliły nam rozwijać posiadaną technologię w celu jej lepszego dopasowania do polskich warunków. Powstał dzięki temu niepowtarzalny w skali światowej system ad serwerowy, bazujący na rozproszonej architekturze i chroniący prywatność użytkowników. Z takim zapleczem technologicznym i takim partnerem jak CR Media, nowa spółka na pewno będzie w stanie zbudować największą sieć reklamową w Polsce” - stwierdził Stanisław Lewak, Prezes The Polished Group.
„Zacieśnienie dotychczasowej współpracy z TPG pozwoli obydwu firmom zdyskontować ponad dwuletnie doświadczenia i zaoferować klientom bezkonkurencyjny serwis przy realizacji kampanii reklamowych w internecie. O jego unikatowości decydować będzie stale rozwijana technologia serwowania reklam oraz bogate doświadczenie CR Media w obsłudze rynku reklamowego. Połączenie sił pioniera technologicznego – TPG i pioniera reklamy internetowej – CR Media na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój całego rynku” – powiedział Krzysztof Golonka, Prezes nowej spółki.
The Polished Group SA jest firmą specjalizującą się w projektowaniu rozwiązań internetowych, które pozwalają na tworzenie profili użytkowników oraz systemów bezpieczeństwa przesyłu danych. W zakres jej usług wchodzi tworzenie aplikacji, wykorzystujących technologię GIA do obsługi baz danych. Jest także twórcą serwera reklamowego Grendel Ad Server, systemu umożliwiającego organizację skutecznych kampanii reklamowych w internecie. (Informacje na temat serwera pod adresem www.tpg.pl w dziale Produkty)
CR Media działa od 1996 r., początkowo jako broker radiowy. Dziś to konsultant i ekspert w dziedzinie planowania i zakupu mediów, pionier nowych technologii, współtwórca nowych standardów badawczych. Firma rozpoczęła internetową działalność w 1997 r. z myślą o obsłudze rodzącego się wówczas rynku reklamy internetowej. Jako pierwsza w Polsce zaczęła używać systemu ad serwera przy realizacji kampanii reklamowych w internecie. Dziś jest niewątpliwym liderem na tym rynku. W 1999 r. CR Media przy wykorzystaniu technologii Grendel Ad Server wyświetliła kilkanaście milionów banerów na kilkudziesięciu serwisach internetowych. (Informacje o firmie CR Media na stronie www.cr-media.com.pl)

Czytaj także