Kolegium Polsko-Ukraińskie

Kolegium Polsko-Ukraińskie

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, zaczątek samodzielnego polsko-ukraińskiego uniwersytetu, rozpoczęło działalność w Lublinie.
Obecni podczas uroczystości prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Ukrainy Leonid Kuczma podkreślali, że kolegium będzie praktyczną realizacją strategicznego partnerstwa obu krajów.
Kolegium założyły lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, a ze strony ukraińskiej: Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie i Akademia Kijowsko-Mohylewska w Kijowie.

les, pap

Czytaj także

 0