Łamiesz przepisy drogowe? To grzech

Łamiesz przepisy drogowe? To grzech

Dodano:   /  Zmieniono: 
Każde świadome przekroczenie przepisów ruchu drogowego i narażanie innych na niebezpieczeństwo jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu - przypominają wiernym biskupi diecezji leżących na terenie województwa śląskiego. Odezwę, odczytywaną w kościołach, podpisali wspólnie metropolici katowicki i częstochowski, abp Damian Zimoń i Stanisław Nowak oraz biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, biskup gliwicki Jan Wieczorek i biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.
Biskupi przypomnieli, że wrażliwość na dar życia powinniśmy okazywać zwłaszcza w tych sytuacjach, w których jest ono narażone na niebezpieczeństwo. "Ze statystyk policyjnych wynika, że obszarem szczególnego zagrożenia życia ludzkiego jest gwałtownie rozwijający się ruch drogowy" - czytamy w odezwie. Autorzy apelu wyrazili radość z owoców jakie przyniosła, realizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach we współpracy z Kościołem, akcja "2009 - Rokiem Pieszego".

"Szczególną nadzieję budzi fakt, że w 2010 roku spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych" - podkreślili biskupi. Zaznaczyli jednak, że na drogach ginie wciąż wielu ludzi. Wśród ofiar wypadków największą grupę stanowią osoby po 40. roku życia. "Do takich sytuacji nie musiałoby dojść, gdyby przestrzegano przepisy ruchu drogowego i zachowywano elementarne środki ostrożności" - stwierdzają biskupi.

Biskupi przypominają też za Katechizmem Kościoła Katolickiego, że "ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu własnemu ponoszą poważną winę". Zaznaczają również, że odpowiedzialność moralna spoczywa także na pieszych uczestnikach ruchu drogowego. "Apelujemy zatem o ostrożność i rozwagę, kiedy poruszamy się po ulicach oraz zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych, dzięki którym będziemy lepiej widoczni w ciemnościach, a zarazem o wiele bardziej bezpieczni" - głosi odezwa.

Biskupi poinformowali, że Kościół - kontynuując współpracę z policją - włącza się w kolejny etap kampanii pod hasłem: "Ratujmy każdego. Rok pieszego. Kolejny krok". W ramach tej akcji zostały przygotowane pocztówki, których treść ma przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące na drodze. "Żywimy nadzieję, że wspólnie podejmowane działania na rzecz ochrony życia uczestników ruchu drogowego przyniosą i w tym roku błogosławione owoce. Wszystkim zaangażowanym w kampanię ratowania każdego życia na naszych drogach, a także korzystającym z nich kierowcom, pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego z serca błogosławimy" - czytamy w zakończeniu odezwy.

PAP, arb