Caritas pomaga rolnikom - dopłaca im do ziarna

Caritas pomaga rolnikom - dopłaca im do ziarna

Ponad 640 rolników, którzy ucierpieli podczas powodzi w 2010 r. skorzysta wiosną z pomocy finansowej sandomierskiej Caritas przy zakupie ziarna siewnego i ziemniaków-sadzeniaków - poinformował dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Bogusław Pitucha.

W ramach diecezjalnego programu pomocy powodzianom "Długa fala", dofinansowanie zasiewu zbóż jarych i nasadzeń ziemniaków obejmie rolników poszkodowanych przez powódź z gmin: Gorzyce, Łubnice, Tarnobrzeg, Połaniec, Jeżowe, Dwikozy i Zawichost. - Caritas dopłaci im 65 zł do każdego kwintala ziarna siewnego i 50 zł do  kwintala ziemniaków. W sumie dostarczonych będzie około 5,35 tys. kwintali ziarna - zapowiedział ks. Pitucha. - Rolnik zapłaci za kwintal zakwalifikowanej do siewu pszenicy lub  pszenżyta tylko 80 zł, ponieważ 50 zł dopłaty otrzyma z Agencji Rynku Rolnego - zaznaczył dyrektor sandomierskiej Caritas. Dodał, że nieznana jest jeszcze skala zainteresowania gospodarstw zaopatrzeniem w sadzeniaki.

Sporządzone przez sołtysów i proboszczów listy rolników, którzy mogą otrzymać dofinansowanie wiosennego zasiewu zostały potwierdzone przez lokalne urzędy gmin, a następnie trafiły do Centrali Nasiennej w Kielcach. Ziarno dostarczane jest przez tego dystrybutora do poszczególnych miejscowości.

Program "Długa Fala" zainicjowany został przez ordynariusza diecezji sandomierskiej bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Obejmuje pomocą osoby i rodziny poszkodowane przez powódź, wśród nich m.in. ok. 650 studentów, którzy od października zeszłego roku otrzymują, co miesiąc 350 zł stypendium. Program finansowany jest z pieniędzy wiernych, wpłacanych na konto bankowe diecezjalnej Caritas. W regionie świętokrzyskim podtopionych w wyniku majowej i czerwcowej powodzi zostało w 2010 r. 3,5 tys. budynków mieszkalnych i ponad 12 tys. gospodarstw. Straty oszacowano na prawie 1 miliard złotych.

PAP, arb

Czytaj także

 1
  • @prałat   IP
    A polityczna szlachta kochani chłopi pańszczyźniani ma was wszystkich w d.... ot III Rzeczpospolita