Znak Jakości Interklasa

Znak Jakości Interklasa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara "Rudego" w Mielcu oraz Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu k. Lublina wyróżniono Znakami Jakości Interklasa.
Kapituła Znaku Jakości pod przewodnictwem senator Grażyny Staniszewskiej (Blok 2001) przyznała wyróżnienia tym szkołom m.in.: za zaprojektowanie i prowadzenie szkolnej witryny www umieszczonej na serwerze www; za regularne wydawanie szkolnej gazetki i tworzenie jej internetowej emisji; za zdawanie egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, a także za uczestnictwo w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, w których komputer i  sieć internetowa są elementami zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
Obie szkoły zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję Znaku Jakości Interklasa, która przyznała 723,25 punktu na 1000 możliwych Gimnazjum Zespołu Szkół w Grabowcu oraz 675 punktów na 900 Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu.
Nadanie Znaku Jakości Interklasa potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem stosowania technik multimedialnych, wykorzystywania komputerów i internetu w nauce oraz pracy nauczycieli. O Znak Jakości Interklasa mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły średnie. Szkoły są oceniane przez specjalnie powołaną komisję, składającą się ze specjalistów z zakresu informatyki. Na podstawie przyznanej punktacji szkoła otrzymuje Znak na okres od roku do trzech lat, w zależności od liczby otrzymanych punktów.
Do Kapituły Znaku Jakości Interklasa, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu placówce wyróżnienia należą wybitne osobistości polskiej kultury, nauki i polityki, m.in. bp Tadeusz Pieronek, prof. Andrzej Zoll, prof. Andrzej Bikle, prof. Peter A. Bruck, prof. Jan Madey, prof. Aleksander Wolszczan, Krystyna Janda, Kazimierz Marcinkiewicz i Czesław Niemen.
Znak Jakości mogą otrzymać szkoły spełniające takie kryteria, jak: wykorzystanie komputerów i sieci internetu w nauce, przystępowanie uczniów i nauczycieli do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL), udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach w których internet jest elementem zadań konkursowych, wykorzystanie biblioteki szkolnej, jako miejsca dostępu do internetu oraz multimedialnych źródeł informacji.
Powołanie Znaku Jakości jest jedną z inicjatyw Programu Interklasa. Program Interklasa działa w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi i firmami partnerskimi.
nat, pap
 0

Czytaj także