Msza w języku migowym

Msza w języku migowym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kościół katolicki w Polsce i Polski Związek Głuchych są zgodne co do tego, że upowszechnienie języka migowego w liturgii jest możliwe.
Metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski oświadczył, że wprowadzenie języka migowego w liturgii na szerszą skalę jest możliwe. Dodał, że wymaga jednak dobrej organizacji z obu stron - ze strony kościelnej i ze strony grup osób niesłyszących przychodzących na msze, a także "posługi z tych środowisk przy tłumaczeniu liturgii na język migowy".
les, pap