Powstanie Platforma Pomorskiej Oferty Naukowej

Powstanie Platforma Pomorskiej Oferty Naukowej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia 
W listopadzie zostanie uruchomiona Platforma Pomorskiej Oferty Naukowej on-line. Będzie prezentować zasoby uczelni i instytucji naukowych. List intencyjny w sprawie powołania Platformy podpisano we wtorek w Gdańsku.
Dokument podpisali: marszałek województwa, rektorzy pomorskich uczelni wyższych i dyrektorzy instytutów PAN.

Celem projektu jest integracja oraz prezentacja zasobów i wiedzy uczelni oraz instytucji naukowych w jednym miejscu. Platforma informacyjna uruchomiona zostanie w ramach projektu INNOpomorze, mającego na celu budowę partnerstwa nauki i biznesu.

Izabela Murawska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku poinformowała, że zasoby informacyjne Pomorskiej Oferty Naukowej on-line obejmą m.in.: dorobek naukowy i profile pracowników naukowych, oferty technologii i know-how, patenty, wynalazki, laboratoria czy aparaturę badawczą. Platforma ma m.in. umożliwiać przekrojowe przeszukiwanie i generowanie raportów oraz udostępniać je w przystępny sposób dla podmiotów zewnętrznych. - Chcemy spotkać potrzeby przedsiębiorców i naukowców na jednej platformie informacyjnej; do tej pory poszczególne uczelnie tworzyły swoje bazy wiedzy, ale nie było regionalnej integracji zasobów - zapowiedziała. Jak wyjaśniła, "przedsiębiorca, który będzie zainteresowany np. energetyką, będzie mógł wpisać w wyszukiwarkę interesującą go frazę i otrzyma informacje, na jakiej uczelni, jaki naukowiec dysponuje potencjałem, który mógłby być w tym biznesie wykorzystany". Portal ma także prezentować oczekiwania i pomysły firm.

Piotr Karpiński z Politechniki Gdańskiej uważa, że "platforma pozwoli lepiej prezentować się uczelniom na zewnątrz i powstanie bardzo duża wartość dodana zarówno dla samych uczelni jak i dla środowiska zewnętrznego". - Liczymy na to, że osiągnięcia naukowców będą częściej wykorzystywane przez biznes, a nauka będzie szybciej reagować na potrzeby przedsiębiorców; że zmniejszymy bariery pomiędzy biznesem a nauką - podkreślił.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku uważają, że mimo znaczących nakładów pieniężnych przeznaczanych na informatyzację zasobów, żadna z uczelni w Polsce nie była - jak dotąd - w stanie stworzyć jednej, całkowicie spójnej bazy danych.

Karpiński wyjaśnił, że w przypadku pomorskiej platformy ma być wykorzystana innowacyjna technologia informatyczna umożliwiająca integrację danych z wielu instytucji w jednym miejscu.

List intencyjny podpisały: Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Oceanologii PAN, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Możliwe będzie rozbudowywanie platformy o inne instytucje i uczelnie.

Projekt jest realizowany dzięki funduszom europejskim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pap, ps