Żydowska organizacja walczy o legalizację poligamii

Żydowska organizacja walczy o legalizację poligamii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niewielkie ugrupowanie działające w Izraelu pod nazwą Kompletna Rodzina Żydowska walczy o przywrócenie legalnej poligamii, aby Żydzi, "wzorem patriarchów", mogli mieć naraz kilka żon.
W toku prowadzonej kampanii na rzecz wielożeństwa ugrupowanie propaguje korzyści natury społecznej płynące z poligamii i zapewnia, że w Izraelu nie istnieje żadna ustawa, która by jej zabraniała. Wielożeństwo - przekonują członkowie Kompletnej Rodziny Żydowskiej - to jedyne rozwiązanie problemu "dotkliwego niedoboru mężczyzn, zwłaszcza w społeczności ultraortodoksyjnych Żydów".

- Jeśli zapytać swatów, którzy aranżują 90 proc. małżeństw w  świecie Żydów ultraortodoksyjnych, odpowiadają, że na 2 500 kobiet w tej społeczności przypada zaledwie 600 kawalerów. Wiele kobiet jest więc skazanych na samotność - twierdzi rabin Jehezkiel Sofer z Tel Awiwu, główny propagator "powrotu do tradycji z czasów patriarchów".

Zakaz poligamii w judaizmie - twierdzi on - został narzucony przez rabina Gerszoma Ben Judę z Moguncji w X wieku, co położyło kres tej praktyce wśród Żydów aszkenazyjskich (pochodzących z  Europy środkowej i wschodniej), jednak nie wśród sefardyjczyków (Żydów, którzy po wygnaniu z Hiszpanii osiedlili się w krajach arabskich).

W Persji, Jemenie i Kurdystanie oraz w mniejszym stopniu w Maroku Żydzi w ciągu całych pokoleń żenili się z kilkoma kobietami, co zdaniem Sofera oznacza, że zakaz miał charakter ograniczony terytorialnie.

pap, ps

 0

Czytaj także