Gmina Puńsk wciąż bez dwujęzycznych tablic

Gmina Puńsk wciąż bez dwujęzycznych tablic

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wójt gminy Puńsk, pomimo pozytywnej decyzji rady gminy, wstrzymał się z przywróceniem dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, które w sierpniu zostały zniszczone przez wandali. W gminie Puńsk 80 proc. mieszkańców stanowią Litwini.
Tablice miały być zawieszone na początku listopada. Wójt Witold Liszkowski wyjaśnił jednak, że chce, aby wszystkie środowiska lokalne wypowiedziały się, czy  dwujęzyczne tablice powinny powrócić na swoje miejsce czy nie. Na koniec października radni Puńska uznali, że oczyszczone tablice powinny zostać ponownie zawieszone. Według Liszkowskiego był ro dopiero pierwszy krok w szerokiej dyskusji na ten temat. - Chcemy, by wypowiedziały się także organizacje mniejszości litewskiej. Niedługo będzie zjazd Wspólnoty Litwinów w Polsce. Jesteśmy ciekawi ich stanowiska - tłumaczył Liszkowski.

Po aktach wandalizmu wójt oraz przedstawiciele niektórych organizacji litewskiej mniejszości narodowej byli za tym, by nie wieszać tablic dwujęzycznych, a  przynajmniej spróbować przeprowadzić konsultacje w tej sprawie. Radni zdecydowali jednak, że nie chcą konsultacji w tej sprawie. W tej sprawie ostatnie zdanie należało jednak do wójta. - Jako wójt mam takie uprawnienia, by jednak zarządzić konsultacje. Uważam, że to najlepszy sposób na demokratyczne zakończenie tej dyskusji - wyjaśnił Liszkowski. Według niego, niepokojące jest to czy po zawieszeniu tablic znowu nie  dojdzie do ich zniszczenia. Wójt kilka tygodni temu dostał list, w którym nieznany nadawca pisał, że tak właśnie się stanie.

Pod koniec sierpnia w 14 miejscowościach gminy nieznani sprawcy zamalowali farbą 28 tablic z nazwami miejscowości po polsku i litewsku oraz jeden pomnik, na którym namalowano farbą znak nacjonalistycznej organizacji Falanga. Wandale zniszczyli także i oblali farbą obelisk, który był przygotowywany dla upamiętnienia litewskiego poety Albinasa Żukauskasa. Sprawców dotąd nie wykryto. W połowie września pracownicy gminy zdjęli zamalowane tablice. W 2010 roku w gminie Puńsk przeprowadzono konsultacje w 33 wsiach, z których 30 opowiedziało się za dwujęzycznymi nazwami.

Możliwość używania dwujęzycznych nazw miejscowości, jak również używania języków mniejszości jako pomocniczych, daje samorządom ustawa o  mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Chodzi o samorządy, na terenie których nie mniej niż 20 proc. ogółu mieszkańców gminy deklaruje przynależność do mniejszości narodowej.

PAP, arb

 0

Czytaj także