E-administracja na wystawie

E-administracja na wystawie

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Poznaniu zaprezentowano rozwiązania z zakresu e-administracji (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Rozwiązania dla potrzeb publicznej e-administracji, m.in. system tzw. elektronicznej tożsamości, prezentowane są w Poznaniu na wystawie towarzyszącej 6 Europejskiej Konferencji Ministerialnej na temat e-administracji "Borderless eGovernment Services for Europeans". Wystawa zorganizowana przez polską prezydencję przy współpracy z Komisją Europejską daje przegląd najlepszych praktyk związanych z e-administracją z 23 krajów Unii oraz projektów pilotażowych przygotowanych przez Unię Europejską.
- Można tu zobaczyć, że technicznie i technologicznie jesteśmy gotowi do wprowadzenia wspólnych rozwiązań dla elektronicznej administracji. Możemy łączyć usługi w tej dziedzinie w sposób bardzo wygodny dla obywateli - podkreślał podsekretarz stanu w MSWiA Piotr Kołodziejczyk. Na wystawie państwa członkowskie przedstawiają projekty z dziedziny e-administracji, wybrane zgodnie z własnymi priorytetami. Polska pokazuje m.in. swój projekt elektronicznych sądów i projekt elektronicznego spisu powszechnego.

Większość pokazywanych projektów ma charakter interpretacyjny, pozwalający na bliską współpracę pomiędzy organami administracji krajowej, regionalnej i lokalnej poszczególnych krajów. Na wystawie prezentowane są Wielkoskalowe Projekty Pilotażowe wdrażane w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) finansowanego przez UE. Jednym z takich projektów jest SPOCS (Punkty Kompleksowej Obsługi nowej generacji). Punkty te to centra kompleksowej obsługi spełniające dwie funkcje: rozpowszechniania informacji oraz dokonywania formalności administracyjnych w trybie online. PEPPOL to z kolei projekt transgranicznego publicznego systemu e-zaopatrzenia, który ma ułatwić ponad graniczne dokonywanie zakupów w ramach zamówień publicznych. Natomiast E-Codex może zapewnić współpracę pomiędzy organami władzy sądowniczej, a projekt epSOS - dostarczenie w postaci elektronicznej niezbędnych danych pacjenta z innego kraju pracownikom służby zdrowia, a system STORK ma na celu zapewnienie, poprzez zastosowanie tzw. elektronicznej tożsamości, internetowego dostępu do usług e-administracji osobom pracującym lub żyjącym w innym kraju.

Szósta Europejska Konferencja Ministerialna na temat e-administracji zgromadziła w Poznaniu 900 delegatów, którzy zastanawiają się jak rozwiać obawy związane z e-administracją, jak doprowadzić do współpracy poszczególnych narodowych systemów elektronicznej administracji i jakie decyzje polityczne należy podjąć, aby e-administracja mogła obniżyć koszty i wspomóc rozwój gospodarczy całej Unii.

PAP, arb