Małopolska zbroi się w instalacje solarne. Za pieniądze ze Szwajcarii

Małopolska zbroi się w instalacje solarne. Za pieniądze ze Szwajcarii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawie 4 tys. instalacji solarnych zostanie zainstalowanych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej w czterech małopolskich gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj. Program uzyskał dofinansowywanie ze środków rządu szwajcarskiego.

We wtorek w Niepołomicach władze czterech gmin podpisały umowę z  Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) dotyczącą realizacji przedsięwzięcia. Na jej mocy rząd Szwajcarii za pośrednictwem WWPE przekaże na ten cel blisko 14,4 mln franków szwajcarskich. Jak poinformował pełnomocnik burmistrza Niepołomic ds. energii odnawialnej Stanisław Nowacki, dofinansowanie stanowi prawie 60 proc. całości przedsięwzięcia; pozostałą część pokryją końcowi beneficjenci, czyli gminy i inwestorzy prywatni. Wartość całego projektu wynosi prawie 24 mln franków szwajcarskich.

Zgodnie z umową na gminy Niepołomice i Wieliczka przypadnie po 40 proc. dofinansowania, a na gminy Skawina i Kłaj – po 10 proc. Dzięki temu w dwóch pierwszych w instalacje solarne zostanie wyposażonych po  1,5 tys. domów prywatnych, a w dwóch pozostałych – po 400 domów. Ich właściciele pokryją z własnych środków 30 proc. wartości instalacji; reszta będzie pochodzić z dofinansowania i budżetu gminy. Do wyposażenia w solary wytypowano też 26 obiektów użyteczności publicznej na terenie czterech gmin, charakteryzujących się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, takich jak: kryte pływalnie, sale gimnastyczne czy szkoły.

- Nabór wniosków powoli dobiega już końca, ale mieszkańcy, którzy jeszcze nie zgłosili się do programu, wciąż mogą się zapisywać. Spóźnialscy po wyczerpaniu limitów będą zapisywani na listy rezerwowe -  zapowiedział Nowacki. Zgodnie z planami, po wyłonieniu w przetargu firmy, która dostarczy i  zamontuje instalacje, prace budowlane powinny ruszyć na wiosnę tego roku. Zakończenie inwestycji nastąpi na koniec 2014 roku, a jej ostateczne rozliczenie potrwa jeszcze o pół roku dłużej.

eb, pap

+
 0

Czytaj także