Setki martwych żab w Krakowie. Ruszyło śledztwo

Setki martwych żab w Krakowie. Ruszyło śledztwo

Dodano:   /  Zmieniono: 
RDOŚ uważa, że możliwych przyczyn śmierci żab może być kilka (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego w Krakowie padło kilkaset żab z gatunku żaby trawnej - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska.

Na martwe żaby natrafiono 18 marca w rejonie potoku Sudoł w  Krakowie. Straż Pożarna zawiadomiła Straż Miejską o prawdopodobnej katastrofie ekologicznej. Mimo wielokrotnych kontroli strażnikom nie  udało się ustalić przyczyny masowego pomoru.

Na podstawie zawiadomienia prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo dotyczące spowodowania zniszczeń o znacznych rozmiarach w świecie zwierzęcym. W toku działań zostaną przeprowadzone badania wody oraz martwych żab. Sekcje wykona Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mroźna zima przyczyną pomoru żab?

Jak poinformował rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej w Krakowie, Marek Anioł, według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pomór żab na dużą skalę ujawniono w ostatnim czasie także w innych miejscach w  Polsce, m.in. w Siedlcach. - Miejscowe służby po przeprowadzeniu badań ustaliły, że przyczyna śmierci żab była naturalna. Doprowadziła do tego ostra i mroźna zima –  powiedział rzecznik Straży Miejskiej.

Możliwe inne przyczyny śmierci zwierząt?

Według informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie ( RDOŚ), przyczyn masowego pomoru żab może być kilka, m.in. skażenie wody chemikaliami, choroba płazów i tzw. zimowa przyducha płazów. Polega ona na tym, że kiedy zimą woda w płytkich zbiornikach zamarza do samego dna, zahibernowane płazy oddychające wtedy głównie przez skórę, duszą się.

Według RDOŚ, w lutym 2012 r. przez około 3 tygodnie utrzymywała się wyjątkowo niska temperatura, nie było opadów śniegu, czego skutkiem był brak pokrywy termoizolacyjnej. Ponadto w związku z jesienną posuchą w  ciekach i zbiornikach wodnych prawdopodobnie był bardzo niski poziom wód, co mogło spowodować przemrożenie wody do dna wraz z denną warstwą mułu, piasku oraz hibernującymi płazami.

Martwe żaby należały do gatunku żab trawnych

Wszystkie znalezione martwe zwierzęta należały do gatunku żaba trawna (Rana temporaria). Żaba trawna zimuje gromadnie w ciekach i zbiornikach wodnych, zagrzebana w mule lub wśród roślinności wodnej. Preferuje wody płynące, głównie mniejsze cieki, w których brak jest drapieżników mogących polować na hibernujące płazy. Zimujące grupy mogą liczyć nawet kilka tysięcy osobników.

RDOŚ informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził badania pobranych próbek wody z miejsc masowego pojawienia się padłych płazów. Wyniki tego badania nie wykazały obecności żadnych substancji ropopochodnych.

is, PAP

+
 0

Czytaj także