Grozi nam kolejna powódź?

Grozi nam kolejna powódź?

Grozi nam kolejna powódź? (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Większość rowów i urządzeń melioracyjnych w Małopolsce jest zaniedbana i wymaga podjęcia niezwłocznych napraw m.in. ze względu na ochronę przeciwpowodziową – wykazał przegląd infrastruktury odwadniającej, przeprowadzony z inicjatywy wojewody małopolskiego.

- W kwietniu tego roku z inicjatywy Jerzego Millera przeprowadzony został przegląd rowów i urządzeń melioracyjnych w wybranych gminach. Przegląd przeprowadzono w 19 gminach na terenie 10 powiatów. Wybrano gminy najbardziej poszkodowane w wyniku powodzi i podtopień w latach 2009 –2010 - poinformowała rzecznik wojewody Monika Frenkiel.

Dodatkowo, w celach porównawczych, sprawdzono urządzenia melioracyjne w czterech gminach: Babice i Libiąż w powiecie chrzanowskim oraz Brzeszcze i Przeciszów w powiecie oświęcimskim, które nie poniosły tak poważnych strat w wyniku powodzi i podtopień.

Sprawdzane były tzw. urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, czyli: rowy, drenowania, przepusty, ziemne stawy rybne, groble. Przegląd wykazał, że 98 urządzeń jest zaniedbanych i wymaga podjęcia niezwłocznych działań naprawczych ze względu na ochronę przeciwpowodziową. W gminach „z grupy porównawczej” sytuacja nie była lepsza niż w pozostałych kontrolowanych gminach. Wiele rowów i urządzeń melioracyjnych jest zaniedbanych, pozbawionych okresowej konserwacji i w efekcie zarośniętych lub zanieczyszczonych odpadami. Nagminne jest zasypywanie fragmentów rowów przy budowie przejazdów do pojedynczych posesji lub budowanie przepustów o zbyt małej średnicy.

Zdaniem kontrolerów z powodu braku odpowiedniej konserwacji, większość obiektów nie pracuje prawidłowo, m.in. w sytuacjach zagrożenia powodziowego, w szczególności powstałego w wyniku intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego topnienia śniegu. W wielu przypadkach właściciele gruntów na terenie gmin objętych przeglądem nie wykonują ciążących na nich zadań w zakresie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów i urządzeń. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, za utrzymanie obiektów melioracji wodnej szczegółowej odpowiedzialni są właściciele gruntów. Mogą oni powołać spółkę wodną i wtedy zadanie to przejmuje spółka.

ja, PAP

Czytaj także

 0