Łódzkie: internet w służbie państwa

Łódzkie: internet w służbie państwa

Ponad 11,5 mln zł kosztować będzie realizacja dziewięciu projektów z zakresu e-usług publicznych zakwalifikowanych przez władze województwa łódzkiego do dofinansowania ze środków unijnych. Wsparcie na zakup sprzętu komputerowego otrzyma m.in. policja i straż pożarna.

W sumie projekty otrzymają prawie 9,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 21 sierpnia marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podpisał trzy umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez straż pożarną, policję i Urząd Wojewódzki w Łodzi. Projekt budowy systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim polegać ma na wdrożeniu zintegrowanego z platformą ePUAP systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Będzie on częścią projektu administracji rządowej obejmującego urzędy wojewódzkie oraz administrację zespoloną, a z efektów jego wdrożenia mają także korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie i interesanci urzędu.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, serwery i oprogramowanie. Założeniem EZD jest przejście z przetwarzania dokumentów w postaci papierowej do postaci cyfrowej, a wpływające do urzędu dokumenty na wstępie będą znakowane kodem kreskowym wygenerowanym z systemu. - Każda sprawa, która przychodzi do Urzędu Wojewódzkiego będzie zarejestrowana, będzie możliwość jej monitorowania, śledzenia, nie będzie spraw zapomnianych i długich terminów - uważa wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. W jej ocenie sprawniej będzie przebiegało załatwianie spraw w strukturach urzędu.

- Obecnie jesteśmy w trakcie szkolenia. System powinien zacząć funkcjonować w pełni w marcu 2015 roku, modułowo będzie on wdrażany od przyszłego roku - zaznaczyła Chełmińska. Przypomniała, że z systemu korzysta już UW w Białymstoku.

e-bezpieczeństwo

Całkowita wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, z czego niespełna 3 mln pochodzić będą ze środków unijnych. Ponad 2,4 mln zł unijnego dofinansowania ma otrzymać też Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej m.in. na stworzenie systemu centralnego gromadzenia i przetwarzania danych teleinformatycznych oraz zakup nowoczesnych, cyfrowych środków łączności. Za te pieniądze strażacy zakupią m.in. telefony VoIP oraz radiotelefony dla specjalistycznych jednostek ratowniczych (ratownictwo wodne, chemiczne, techniczne).

Projekt zakłada także usprawnienie funkcjonowanie części administracyjnej PSP w Łódzkiem, a także wprowadzenie usługi e-bezpieczeństwo. Ma ona polegać na udostępnieniu mieszkańcom regionu dostępu do danych opracowywanych przez strażaków oraz e-edukację poprzez udostępnienie informacji na temat zagrożeń i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Projekt kosztować ma w sumie ponad 2,8 mln zł, a jego wdrażanie ma się zakończyć niemal z końcem 2014 r.

e-policja

Za środki unijne mają zostać doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy także służby operacyjne policji województwa łódzkiego. Projekt o wartości ponad 1,4 mln zł dotyczy głównie zwalczania cyberprzestępczości. Z tych pieniędzy w 2013 roku zakupione zostaną komputery, laptopy, oprogramowanie, specjalistyczny sprzęt teleinformatyczny oraz sfinansowane będą szkolenia z obsługi specjalistycznego oprogramowania. Sprzęt ma być wykorzystywany m.in. do wykrywania stron i treści pedofilskich w internecie, zapobiegania potencjalnym próbom samobójczym przez monitorowanie sieci, współpracy z operatorami telefonicznymi celem poszukiwania telefonów komórkowych, lokalizowania przestępców - porywaczy czy wykrywania przestępstw gospodarczych w sieci.

- Policja, żeby była skuteczna, musi mieć nowoczesne narzędzia, musimy mieć oprogramowanie, sprzęt, który pozwoli nam na monitorowanie zachowań kryminalnych - powiedział szef łódzkiej policji inspektor Dariusz Banachowicz. Docelowo doposażone zostaną wydziały KWP w Łodzi m.in. laboratorium kryminalistyczne, wydziały: do walki z przestępczością gospodarczą czy wywiadu kryminalnego. Wsparcie otrzymają także komendy w Łodzi, Bełchatowie i Sieradzu. Projekt ma zostać ukończony w przyszłym roku.

Wsparcie na realizację swoich e-inwestycji ze środków unijnych otrzymały także gminy: Warta, Głuchów, Skierniewice, Brzeziny i Sulejów na projekty dotyczące e-kształcenia oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach na projekt "e-Doradca Ziemi Łódzkiej".

jl, PAP

Czytaj także

 0