Szwajcarzy przekazali 20 mln zł na świętokrzyskie

Szwajcarzy przekazali 20 mln zł na świętokrzyskie

fot. sxc
7 mln franków, czyli ok. 20 mln złotych trafi na wsparcie pomocy społecznej w regionie z Funduszu Szwajcarskiego. To szansa na uzyskanie pieniędzy na działania, na które zawsze brakuje pieniędzy – powiedziała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba

We wtorek w Kielcach zainaugurowano projekt podniesienia jakości usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, finansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W jego ramach o dofinansowanie działań związanych z pomocą społeczną mogą się starać samorządy oraz organizacje pozarządowe prowadzące domy opieki i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jak powiedziała Pałka-Koruba, projekt składa się z trzech komponentów. Pierwszy z nich zakłada poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pieniądze z tej części mogą trafić np. na przebudowę, rozbudowę lub modernizację placówek w celu utworzenia tzw. lokali aktywizujących. W tym komponencie rozpatrywane będą także wnioski o dofinansowanie w zakresie poprawy bazy rehabilitacyjnej i rozszerzenia terapii zajęciowej. Drugi komponent projektu skupia się na podnoszeniu kwalifikacji tej części personelu merytorycznego, która bezpośrednio pracuje z mieszkańcami DPS-ów lub podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chodzi tu szczególnie o szkolenia, które będą dotyczyć np. aktywizowania dzieci i młodzieży, seniorów czy pracy z rodziną.

W ramach trzeciego komponentu na dofinansowanie mogą liczyć wnioski dotyczące podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego. „Mam nadzieję, że inicjatywy beneficjentów będą dobre i zrealizują cel" - powiedziała PAP Pałka-Koruba. Dodała, że oferta jest atrakcyjna, bo zainteresowanie jest ogromne.

„Projekt daje szansę na zmniejszenie różnic w rozszerzonej Unii Europejskiej” - powiedział PAP ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. "Województwo Świętokrzyskie jest jednym z czterech regionów Polski, które biorą w nim udział” - dodał. Nabór wniosków o dofinansowanie rusza pierwszego października i potrwa, co najmniej trzy miesiące. Autorzy najlepszych i najlepiej udokumentowanych mogą liczyć na pokrycie 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalną kwotę dofinansowania ustalono na 0,5 mln zł. Maksymalnie samorządy i organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o 4 mln zł.

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy nazywany także Funduszem Szwajcarskim jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Szwajcarię m.in. Polsce.

Na mocy umów międzynarodowych zawartych w 2007 roku w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich przeznaczono dla 12 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, z czego dla Polski przewidziano ok. 489 mln franków. Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w skali całego kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. Środki te mają być wydatkowane według ustalonego przez Szwajcarię klucza geograficznego, który obejmuje cztery województwa - oprócz świętokrzyskiego także lubelskie, podkarpackie i małopolskie.


eb, pap

Czytaj także

 0