Rolniku, nie wiesz co uprawiać? Sprawdź w internecie

Rolniku, nie wiesz co uprawiać? Sprawdź w internecie

Lista odmian roślin rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach, charakterystyka odmian oraz możliwość szybkiego porównania ich cech, fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Lista odmian roślin rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach, charakterystyka odmian oraz możliwość szybkiego porównania ich cech – to najważniejsze zalety internetowej aplikacji, ułatwiającej rolnikom wybór odmiany.

Bezpłatną aplikację uruchomił na swojej stronie internetowej Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Informacje w tej sprawie przekazywane są rolnikom za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego w całej Polsce.

Aplikacja pod nazwą „PDOiR. Rekomendacja odmian” dostępna jest pod adresem www.coboru.pl. Skrót PDOiR oznacza Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze – to system stworzony na podstawie badań i praktycznych doświadczeń z poszczególnymi odmianami roślin. Jego częścią jest baza zalecanych do uprawy gatunków.

W zamyśle twórców nowej aplikacji ma ona być systemem wspomagania decyzji rolników przy doborze odmian do uprawy. Ważną częścią systemu są listy odmian zalecanych do uprawy w ramach poszczególnych gatunków i w poszczególnych regionach. Aby je znaleźć, wystarczy w wyszukiwarce wybrać województwo, a następnie gatunek. Na listach zalecanych do uprawy odmian w pozycji „od kiedy” podano rok, w którym dana odmiana po raz pierwszy została rekomendowana w danym województwie.

Aby łatwiej było podjąć decyzję o wyborze odmiany, rolnicy mogą skorzystać z aplikacji służącej porównaniu poszczególnych odmian pod względem wybranych cech. Aplikacja „charakterystyka odmian” daje natomiast charakterystykę wartości gospodarczej danej odmiany oraz informację o jej wpisaniu do krajowego rejestru, a także m.in. dane hodowcy. W internecie dostępne są też wyniki doświadczeń z odmianami roślin ogrodniczych, prowadzone przez ośrodek w Słupi Wielkiej poza programem PDOiR.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest systemem doświadczalnym, opartym na współpracy wielu podmiotów w całej Polsce. Uczestniczą w nim m.in. samorządy wojewódzkie i rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa.

PDOiR jest unikatowym systemem doświadczalnictwa odmianowo-rolniczego w Unii Europejskiej. Realizowane jest w formie różnych serii doświadczeń odmianowo-agrotechnicznych w poszczególnych województwach i w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez ośrodek w Słupi Wielkiej. Na podstawie wyników badań i doświadczeń powstają listy zalecanych do uprawy odmian.

mp, pap

Czytaj także

 0