Przeglad powojennych plakatów Teatru Dramatycznego

Przeglad powojennych plakatów Teatru Dramatycznego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prace mistrzów polskiego plakatu m.in. Jana Lenicy, Henryka Tomaszewskiego, Franciszka Starowieyskiego, Romana Cieślewicza, Jana Młodożeńca i Waldemara Świerzego będzie można zobaczyć na wystawie "Dramaturgia plakatu", otwartej dla publiczności od soboty w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Plakaty są własnością Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Na wystawie skonfrontowane zostaną prac mistrzów polskiego plakatu, takich jak Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec czy Waldemar Świerzy, z pracami młodszego pokolenia autorów m.in. Joanną Górską, Jerzym Skakunem, Robertem Czerniawskim czy Bartkiem Arobalem. Będzie można zobaczyć m.in. plakat Jana Młodożeńca reklamujący spektakl "Dziewiąty sprawiedliwy" Jerzego Jurandota z 1963 roku; Jana Lenicy do przedstawienia "Wizyta starszej pani" Friedricha Duerremnatta (1958); Henryka Tomaszewskiego do "Króla Edypa" Sofoklesa (1961) czy plakat Romana Cieślewicza do "Procesu" Franza Kafki (1968).

Prezentowane plakaty zestawiono ze zdjęciami ze spektakli, do których powstały, jak i projektami kostiumów teatralnych.

- Plakat jest niezależną dziedziną sztuki. Posiada własny język, własną semantykę potrzebną do stworzenia obrazu, za pomocą którego oddziałuje na widza. To właśnie ów obraz wywołuje u odbiorcy pożądane skojarzenia, wyzwala emocje i stanowi nie tylko o wartości artystycznej samego plakatu, ale przede wszystkim o jego funkcjonalności - napisała kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie Maria Kurpik w materiałach do wystawy. - Nic więc dziwnego, iż teatr, dziedzina sztuki wiecznie poszukująca, przekraczająca zastane wyobrażenia, jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla twórców plakatu. W ubogiej, dwuwymiarowej przestrzeni starają się oni przedstawić za pomocą znaku graficznego dzieło stworzone talentami wielu ludzi teatru - aktorów, reżysera, scenografa" - oceniła kuratorka.

Wystawa prezentuje plakaty Teatru Dramatycznego od najstarszych, z okresu, gdy Dramatyczny funkcjonował pod nazwą Teatru Domu Wojska Polskiego, aż po najnowsze, promujące sztuki z bieżącego repertuaru.

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym Warszawskim Spotkaniom Teatralnym. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 19 czerwca.

em