Słowacy upamiętnią 70. rocznicę transportu Żydówek do Auschwitz

Słowacy upamiętnią 70. rocznicę transportu Żydówek do Auschwitz

Słowacy upamiętnią 23 marca 70. rocznicę pierwszego transportu słowackich Żydówek do niemieckiego obozu Auschwitz. W Oświęcimiu hołd ofiarom złożą między innymi premier tego kraju Iveta Radiczova, wicepremier Jan Figel i była więźniarka obozu Edita Grosmanova.

Uczestnicy uroczystości przejadą specjalny pociągiem z Żyliny. W Oświęcimiu spodziewani są wczesnym popołudniem. Podczas podróży wspominać będą słowackie ofiary obozu. Za zmarłych oraz w intencji tych, którzy przeżyli modlić się będą katolicki arcybiskup Trnawy Robert Bezak i biskup generalny słowackiego Kościoła luterańskiego Milosz Klatik. Żydowską modlitwę kadisz zmówi bratysławski rabin Baruch Myers. W byłym obozie Słowacy złożą kwiaty przed ścianą straceń.

70. lat temu Niemcy utworzyli na terenie Auschwitz obóz kobiecy (Frauenabteilung) dla 1998 więźniarek, które 26 marca 1942 roku zostały deportowane z Popradu na Słowacji oraz z KL Ravensbrueck. Początkowo znajdował się on pod komendą obozu Ravensbrueck. W lipcu 1942 roku obóz kobiecy przeszedł w jurysdykcję KL Auschwitz.

Więźniarki pozytywnie wypowiadały się o jednej z kierowniczek obozu

Niemcy umieścili kobiety w 10 blokach, odgrodzonych murem od  pozostałej części obozu. Z grupy więźniarek kryminalnych i aspołecznych rekrutowała się kadra funkcyjna - blokowe i kapo. Kierowniczką obozu została Johanna Langefeld, o której – jako jedynej – po wojnie więźniarki wypowiadały się pozytywnie.

Transport 999 Żydówek z Popradu na Słowacji był pierwszym zarejestrowanym, który został skierowany przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy do Auschwitz w ramach "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". Kobiety po przywiezieniu ubrano w mundury, które pozostały po wymordowanych jeńcach sowieckich.

W pierwszym transporcie z Ravensbrueck znalazło się 999 kobiet, w  większości kryminalistek, asocjalnych oraz kilkanaście więźniarek politycznych. Dzień później do Auschwitz dotarł pierwszy transport 127 Polek, więźniarek politycznych z więzień: w Tarnowie i Montelupich w Krakowie. Polki otrzymały numery od 6784 do 6910.

W początkach sierpnia 1942 roku komendantura Auschwitz podjęła decyzję o przeniesieniu oddziału kobiecego do powstającego Auschwitz II -  Birkenau. 6 sierpnia po rannym apelu więźniarki uformowane w kolumny Niemcy przeprowadzili do Birkenau.

Oddział kobiecy w Auschwitz istniał do 1945 roku

Oddział kobiecy w Birkenau istniał do dnia ewakuacji obozu, w  styczniu 1945 roku. 18 stycznia nad ranem w krótkich odstępach czasu pięćsetosobowe kolumny kobiet, niektóre szły wraz z dziećmi, opuszczały obóz konwojowane przez esesmanów. Łącznie było ich 5345. W obozie pozostało ponad 4,5 tysiąca kobiet i dzieci.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku. KL Auschwitz II -Birkenau - dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W  ramach kompleksu Auschwitz funkcjonowała także sieć podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, a  także Polaków, Romów, jeńców sowieckich oraz przedstawicieli innych narodów.

is, PAP

Czytaj także

 0