Komorowski: potrzebujemy reform, żeby budować konkurencyjną Europę

Komorowski: potrzebujemy reform, żeby budować konkurencyjną Europę

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Prezydent Bronisław Komorowski (fot. EPA/MARIO CRUZ/PAP)
- Przyszłość gospodarki europejskiej to musi być wzmocniony, jednolity rynek - przekonywał prezydent Bronisław Komorowski, otwierając w Lizbonie wraz z portugalskim prezydentem Anibalem Cavaco Silvą polsko-portugalskie forum gospodarcze.

Komorowski, który przebywa w Portugalii z dwudniową wizytą, mówił, że Polska i Portugalia powinny wspierać działania na rzecz znoszenia barier na wspólnym rynku europejskim. - To jest ważne szczególnie dzisiaj, w dobie trudności gospodarczych w UE. Potrzebujemy bowiem reform, które pozwolą zbudować bardziej konkurencyjną Europę -  powiedział prezydent.

Komorowski wyraził jednocześnie przekonanie, że impulsem do  współpracy gospodarczej będzie też "wspólne przekonanie, że przyszłość gospodarki europejskiej to musi być wzmocniony, jednolity rynek europejski". Prezydent zwrócił uwagę, że portugalskie firmy były jednymi z  pierwszych, które zainwestowały w Polsce w okresie przemian ustrojowych. - Chodzi o to, byśmy i dzisiaj mieli odwagę inwestować we wzajemne relacje gospodarcze, myśląc o dniu dzisiejszym, ale i o przyszłości -  podkreślił Komorowski. Zaznaczył, że w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 100 firm portugalskich.

 

Zdaniem prezydenta Cavaco Silvy okres recesji, wynikający z kryzysu finansowego "wciąż nie został przezwyciężony". - To samo możemy powiedzieć o kryzysie zadłużenia publicznego w strefie euro - dodał portugalski prezydent. Zwrócił uwagę, że jego kraj przyjął plan oszczędnościowy, który jest "wyjątkowo wymagający", ale został oceniony pozytywnie, co - w ocenie portugalskiego prezydenta - "usprawiedliwia nadzieję, że Portugalia odniesie sukces".  Według Cavaco Silvy, Polska "jawi się jako wyjątkowy przypadek w  europejskiej strefie gospodarczej, będąc jedynym krajem, który uniknął recesji". - Dlatego możemy wiele nauczyć się z polskiego doświadczenia -  mówił prezydent Portugalii.

is, PAP

 1

Czytaj także