UMCS ma nowego rektora

UMCS ma nowego rektora

Największa lubelska uczelnia ma nowego szefa (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Dotychczasowy prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, prof. Stanisław Michałowski został rektorem tej uczelni na kadencję 2012-2016.
Prof. Michałowski był jedynym kandydatem na to stanowisko. Rektor UMCS kończącej się kadencji prof. Andrzej Dąbrowski nie ubiegał się o  reelekcję. - Wybory odbyły się zgodnie z wymogami statutu UMCS w obecności 194 uprawnionych do głosowania elektorów. Oddano 192 głosy ważne. 145 głosów było za, 38 - przeciw, a dziewięciu elektorów wstrzymało się od głosu -  poinformowała rzeczniczka UMCS Anna Guzowska.

Michałowski jest politologiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym UMCS. Od 1998 r. kieruje Zakładem Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii. W latach 1999-2005 był prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Politologii, a w  latach 2005-2008 pełnił funkcję dziekana tego wydziału.

Zainteresowania i badania naukowe prof. Michałowskiego koncentrują się wokół problematyki polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku oraz  samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jego prace - z  początkowego okresu jego drogi naukowej – dotyczą też dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki.

Prof. Michałowski jest autorem i współautorem ponad 100 różnego rodzaju rozpraw naukowych, w tym m.in. „Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939)", „Władysław Kunicki 1872 - 1941. Życie -  działalność – poglądy”. Redagował i współredagował różne prace zbiorowe: „Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń”, „Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania”, „Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją –  public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego”, „Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej”.

Rektor-elekt UMCS jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

UMCS to największa lubelska uczelnia. Na wszystkich typach studiów na  10 wydziałach studiuje tu ok. 30 tys. osób. Uczelnia zatrudnia ok 1,8 tys. nauczycieli akademickich. UMCS został powołany 23 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jako uczelnia państwowa z czterema wydziałami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W  kolejnych latach powstawały nowe wydziały, a po kilku reorganizacjach z  UMCS wydzieliły się dwie inne lubelskie uczelnie – Akademia Medyczna i  Akademia Rolnicza - obecnie Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

zew, PAP

Czytaj także

 0