Prof. Aleksander Bobko nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Aleksander Bobko nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prof. Aleksander Bobko (fot. univ.rzeszow.pl)
Prof. Aleksander Bobko został wybrany na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2012 – 2016. Dotychczas w uczelni pełnił funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Bobko pokonał w głosowaniu prof. Marka Koziorowskiego pięcioma głosami. Obecny rektor prof. Stanisław Uliasz wycofał swoją kandydaturę kilka dni przed głosowaniem. Rektor-elekt ukończył informatykę na AGH w Krakowie oraz filozofię na  Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie. Swoją aktywność naukową poświęcił filozofii. Tytuł profesora uzyskał w 2009 r.

Naukowo prof. Bobko interesuje się przede wszystkim klasyczną filozofią niemiecką. W ostatnich latach zajmuje się także dokumentowaniem i promowaniem myśli ks. Józefa Tischnera – w ramach Instytutu Myśli Józefa Tischnera; jest współredaktorem jego "Dzieł Zebranych".

Bobko jest autorem czterech książek, redaktorem pięciu monografii i  ponad 50 artykułów. Przebywał na kilku stypendiach zagranicznych m.in. w  USA i Niemczech. W latach 1998-2002 był radnym miasta Rzeszowa, a od 2004 do 2008 dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. Jest żonaty, ma  dwójkę dzieci.

Uniwersytet Rzeszowski jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Na 40 kierunkach kształci ponad 21,5 tys. studentów. W uczelni pracuje ponad 1,2 tys. nauczycieli akademickich, z tego ok. 140 to naukowcy z tytułem profesora.

ja, PAP

 0

Czytaj także