Hospicja ocalone - Sejm poprawia błąd Kopacz

Hospicja ocalone - Sejm poprawia błąd Kopacz

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sejm przegłosował nowelizację do ustawy o działalności leczniczej (fot. PAP/Paweł Supernak)
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r. - to założenia nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, którą uchwalił Sejm. Za nowelą opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu. Kontrowersyjna ustawa została przygotowana w czasach, gdy resortem zdrowia kierowała obecna marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej (która weszła w życie 1 lipca 2011 r., a 1 lipca mija okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów) został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia (jest w trakcie konsultacji społecznych, jednak nie miał szans na wejście w życie przed 1 lipca). Podobną nowelą zgłosiło PiS, ale komisja zdrowia jako wiodący wybrała projekt PO.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie współpracować z wolontariuszami, ani korzystać z pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z 1 proc. podatku, ponieważ w myśl ustawy placówki medyczne będą traktowane tak, jak instytucje prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z nowelizacją organizacje pożytku publicznego mają nie być objęte przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa. W ocenie autorów ustawy powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W noweli przewidziano także, iż ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. (początkowo miało obowiązywać od 1 lipca). Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.

PAP, arb

 1

Czytaj także