Komorowscy lecą do Szwajcarii, by rozmawiać o gospodarce

Komorowscy lecą do Szwajcarii, by rozmawiać o gospodarce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bronisław Komorowski, fot. PAP/Jacek Turczyk
Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską udają się w czwartek z dwudniową, oficjalną wizytą do Szwajcarii. Według prezydenckiego ministra Jaromira Sokołowskiego celem wizyty jest nadanie wzajemnym relacjom nowego impulsu m.in. w sferze gospodarki.

Prezydent złoży wizytę w Szwajcarii na zaproszenie prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, przewodniczącej Rady Federalnej Eveline Widmer-Schlumpf.

- Strona szwajcarska nadała wizycie prezydenta najwyższą rangę, rangę wizyty państwowej. W Szwajcarii praktykowana jest organizacja tego rodzaju wizyt tylko raz w roku i w tym roku Polska jest gościem honorowym - zaznaczył prezydencki minister Jaromir Sokołowski.

Jak powiedział, celem wizyty jest "nadanie relacjom polsko-szwajcarskim nowego impulsu" w obszarze współpracy gospodarczej, politycznej, wojskowej, naukowej i kulturalnej.

Sokołowski zaznaczył, że Szwajcaria dostrzega rosnący potencjał polskiej gospodarki. Z tego względu ważnym aspektem wizyty prezydenta w tym kraju będą kwestie gospodarcze. - Będziemy chcieli przedstawić nowe możliwości inwestycyjne w Polsce, sukcesy naszych reform i sukcesy prywatyzacyjne. Liczymy na zwiększone zainteresowanie szwajcarskich przedsiębiorców polskim rynkiem kapitałowym i inwestycyjnym - mówił prezydencki minister.

W tym celu - poinformował - prezydent Komorowski wspólnie z prezydent Konfederacji Szwajcarskiej otworzą w Zurychu, czyli "jednym z głównych centrów finansowych Europy", forum gospodarcze "Polski rynek inwestycyjny". Będzie to pierwszy punkt wizyty pary prezydenckiej w Szwajcarii.

Jak poinformował Sokołowski, konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Gospodarki oraz związek szwajcarskich przedsiębiorców, a do uczestnictwa w niej zostali zaproszeni przedstawiciele największych banków szwajcarskich, inwestorzy strategiczni, przedsiębiorcy i przedstawiciele koncernów szwajcarskich i międzynarodowych, które mają swoje siedziby w Szwajcarii. Przedstawiciele m.in. resortu gospodarki oraz skarbu, a także Giełdy Papierów Wartościowych i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych będą namawiali Szwajcarów do inwestowania w naszym kraju oraz uczestnictwa w polskim programie prywatyzacyjnym.

Ponadto - zaznaczył minister - podczas wizyty "prezydent będzie dążył do wyrażenia woli umacniania współpracy w zakresie pomocy rozwojowej, polityki wschodniej, Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, w ramach wspólnej konstytuanty na forum Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy wzajemnej reprezentacji wizowej oraz na forach międzynarodowych takich jak ONZ, OBWE i Rada Europy".

Według niego omówione zostaną też ważne kwestie międzynarodowe, np. sytuacja na Ukrainie i w Gruzji. "Berno dostrzega rosnące znaczenie Polski w regionie i Radzie UE. Szwajcarzy liczą też na wsparcie Polski w układaniu swoich skomplikowanych relacji z Unią" - powiedział.

Jak dowiedziała się PAP w Kancelarii Prezydenta, z Zurychu Komorowski - jeszcze w czwartek - uda się do Berna, gdzie przed budynkiem parlamentu odbędzie się uroczystość oficjalnego powitania pary prezydenckiej. Później prezydent oraz pierwsza dama spotkają się w budynku parlamentu z Radą Federalną, czyli szwajcarskim rządem. Przewidziano wystąpienia prezydenta oraz Anny Komorowskiej, a także rozmowy plenarne delegacji. Po spotkaniu planowana jest konferencja prasowa.

W czwartek wieczorem głowa państwa wraz z małżonką wezmą udział w uroczystym obiedzie wydanym przez prezydent Widmer-Schlumpf.

Sokołowski zaznaczył, że ważną częścią wizyty Komorowskiego w Szwajcarii będą też kwestie historyczne. Jak mówił, "Polskę i Szwajcarię łączą wielowiekowe więzi, których podstawę stanowi m.in. umiłowanie wolności oraz niezależności oraz poszanowanie dla tradycji i historii przy jednoczesnym dążeniu do modernizacji i rozwoju". Zwrócił uwagę, że wielu znanych Polaków było związanych ze Szwajcarią, m.in. Tadeusz Kościuszko, Gabriel Narutowicz, a także pianista oraz premier i minister spraw zagranicznych II RP Ignacy Jan Paderewski oraz prezydent II RP Ignacy Mościcki, którzy mieli obywatelstwo szwajcarskie.

Jak poinformował prezydencki minister, w piątek Komorowski spotka się z polską kadrą naukową i polskimi studentami na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie studiował Mościcki i gdzie znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa. Z kolei w Morges prezydent odwiedzi muzeum Paderewskiego oraz odsłoni tablicę upamiętniającą jego koncert charytatywny. Spotka się także ze szwajcarską Polonią.

Również w piątek Komorowski wysłucha w Lozannie koncertu zatytułowanego "Muzyka Gór". Jak dodał Sokołowski, w programie znajdą się m.in. utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Karola Szymanowskiego, muzyka ludowa oraz współczesne aranżacje muzyki góralskiej. Wystąpią m.in. Janusz Olejniczak oraz Sebastian Karpiel-Bułecka, całość poprowadzi Jerzy Maksymiuk.

W czerwcu 2011 r. Polskę odwiedziła ówczesna prezydent Szwajcarii Micheline Calmy-Rey. Spotkała się z Komorowskim i wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Wizyta była związana z rozpoczynającą się 1 lipca 2011 r. polską prezydencją.

Szwajcaria nie ma instytucji głowy państwa. Funkcje reprezentacyjne pełni wybierany na rok przewodniczący Rady Federalnej (rządu), noszący tytuł prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej. Rada Federalna sprawuje najwyższą władzę rządzącą i wykonawczą; składa się ona z 7 członków (ministrów), wybieranych przez parlament na czteroletnią kadencję.

Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament - Zgromadzenie Federalne złożone z Rady Narodowej i Rady Kantonów. Rada Narodowa (izba niższa), o kadencji czteroletniej, liczy 200 deputowanych. Rada Kantonów (izba wyższa) składa się z 46 członków, wybieranych na okres od jednego do czterech lat.

mp, pap
+
 0

Czytaj także