Nowy architekt dokończy świątynię Gaudiego

Nowy architekt dokończy świątynię Gaudiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sagrada Familia (fot. Paolo da Reggio/Wikipedia)
Nowym głównym architektem świątyni Sagrada Familia został Katalończyk Jordi Fauli i Oller. Symbol Barcelony i wielkie dzieło Antonio Gaudiego ma zostać ukończone według nowego projektu między rokiem 2026 a 2030. Budowa trwa już 130 lat.

Jordi Fauli i Oller należy do czwartej generacji architektów, którzy kończą dzieło Gaudiego. Od ponad 10 lat pracował w zespole Jordiego Bonet i Armengol, dotychczasowego dyrektora projektu. Obydwaj zapowiedzieli, że nadal będą współpracować na rzecz ukończenia budowli.

Według Jordiego Fauli i Ollera dokładne ukończenie bazyliki Sagrada Familia (Święta Rodzina) możliwe jest tylko przez "wprowadzenie nowych technologii: symulacji komputerowej i obrazów 3D w celu opracowania planu pracy, który pozwala na wirtualne odtworzenie każdego szczegółu projektu przygotowanego przez Gaudiego". Ze względu na złożoność dzieła i brak szczegółowych rysunków każdy etap budowy poprzedzają skomplikowane koncepcyjne badania prowadzone przez zespoły architektów. Cała konstrukcja bazyliki ma przypominać wielki organizm, a detale architektoniczne nawiązywać do przyrody – tak jak w naturze, żaden z nich nie może być identyczny i musi być osobno rzeźbiony. Dodatkowo sama budowla wzbudza kontrowersje; wielu barcelończyków uważa, że świątynia powinna pozostać niedokończonym pomnikiem swojego sławnego twórcy. Rzeźby Męki Pańskiej na fasadzie, zaprojektowane przez miejscowego artystę Josepa Subirachsa w latach 50., również nie budzą entuzjazmu. Zwiedzając budynek można zauważyć różnicę w kolorze murów między częścią frontową a tyłem katedry. Także typ nowych konstrukcji wydaje się nieco odmienny od starszych części budowli.

Fauli i Oller i jego współpracownicy powtarzają jednak, że "sto lat temu Gaudi wyraził się jasno: moi uczniowie powinni mieć całkowitą swobodę kontynuowania dzieła w każdym stylu, jaki uznają za stosowny dla swoich czasów”. Wolą Antoniego Gaudiego było także ukończenie świątyni jedynie z prywatnych datków sponsorów. Budowa nie jest finansowana przez rząd.

Budowę bazyliki rozpoczęto w roku 1882. Gaudi pracował przy świątyni ponad 40 lat, nadając jej swój własny styl i całkowicie zmieniając pierwotne plany. Ten secesyjny kościół uważany jest za jego najważniejsze dzieło. Po śmierci Gaudiego prace kontynuowano aż do wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. W jej trakcie anarchistyczne bojówki zniszczyły część budowli, a także wiele projektów Gaudiego. W latach 40. wznowiono budowę. Do dziś wzniesiono 8 z zaplanowanych 18 strzelistych wież, mierzących do 170 metrów wysokości. Wieże symbolizują 12 apostołów, 4 ewangelistów, Maryję oraz Jezusa (centralna i najwyższa). Po ukończeniu wieży poświęconej Jezusowi Sagrada Familia stanie się najwyższym kościołem na świecie. W internecie można obejrzeć symulacje ostatecznego wyglądu świątyni.

em, pap

+
 1

Czytaj także