"Katolicki Nobel" dla Barbary Wachowicz

"Katolicki Nobel" dla Barbary Wachowicz

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Barbara Wachowicz odbiera nagrodę Totus 2012 (fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
Pisarka Barbara Wachowicz została laureatką nagrody Totus 2012 przyznanej przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Nagrodę wręczono podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Totusy - określane jako katolickie Noble - przyznano za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą, propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Przyznawany jest też Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.

Wachowicz była nominowana do nagrody za „propagowanie polskiego patriotyzmu, wiary, postawy honoru i prawości”. Laureatka jest autorką tekstów o życiu, twórczości: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. Otrzymała Order Uśmiechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Kapituła nagrody przyznała wyróżnienie specjalne abp. Alfonsowi Nossolowi - arcybiskupowi seniorowi diecezji opolskiej. Przez wiele lat był on pracownikiem naukowym, a od 1982 r. profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nominowany został za „wieloletnią służbę kulturze chrześcijańskiej na Śląsku Opolskim, swoistych »Kresach Zachodnich«. Szczególnie za twórczy wkład w kulturę pojednania narodowego i wyznaniowego”.

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” nagrodę otrzymał ks. Andrzejowi Dziedziul - duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz dyrektor Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Hospicjum obejmuje opieką miesięcznie ok. 300 chorych i ich rodziny.

Za propagowanie nauczania Jana Pawła II kapituła przyznała nagrodę Jackowi Moskwie, który przez piętnaście lat pracował jako akredytowany korespondent z Rzymu i Watykanu dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, dziennika „Rzeczpospolita” i Radia „Zet”. Moskwa jest autorem książek o Janie Pawle II.

Z kolei Totusa medialnego przyznano Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Oficjalnie Sekcja zaczęła istnieć 24 listopada 1938 r., choć pierwsze przekazy Radia Watykańskiego w języku polskim pojawiły się już w 1931 r. W ocenie kapituły, Sekcja profesjonalnie informuje nie tylko o działaniach papieża i Stolicy Apostolskiej, ale również Kościoła katolickiego na całym świecie oraz życiu innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych. Jest otwarta na współpracę z innymi mediami, zarówno katolickimi, jak i świeckimi.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim obecni byli m.in.: nuncjusz apostolski Celestino Migliore, prymas Polski abp Józef Kowalczyk i prymas senior kard. Józef Glemp. Wręczenie nagród uświetnili występami: Bracia, Kasia Kowalska i Ania Wyszkoni.

Wręczenie nagród Totus jest jednym najważniejszych punktów XII Dnia Papieskiego. Hasło tegorocznego dnia to "Jan Paweł II - papież rodziny". Totusy są co roku przyznawane przez fundację osobom i instytucjom, których działalność przyczynia się do propagowania nauczania Jana Pawła II.

W niedzielę obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się mszą św. w bazylice Św. Krzyża w Warszawie, celebrowaną przez abp. Tadeusza Gocłowskiego, który też wygłosi homilię. Po południu na placu Zamkowym, o godz. 16 rozpocznie się koncert. Wystąpią na nim zespoły rodzinne, m.in. Bracia, Dzieci z Brodą, Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski, bracia Steczkowscy oraz Paddy Kelly z The Kelly Family. W całym kraju prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Szczegółowy plan obchodów dostępny jest na stronie www.dzielo.pl.

zew, PAP

 2

Czytaj także