Kadry

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rada nadzorcza Polskich Inwestycji Rozwojowych odwołała MARIUSZA GRENDOWICZA z funkcji prezesa. Równocześnie zdecydowała o rozpoczęciu procedury konkursowej prowadzącej do wyłonienia nowego prezesa. Do czasu jej zakończenia zarząd spółki będzie działał w dwuosobowym składzie. Obecnie w skład zarządu PIR wchodzą Michał Lubieniecki oraz Przemysław Sztandera. W komunikacie prasowym po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej nie podano powodów odwołania Grendowicza. Wiceminister skarbu oczekuje od spółki większej aktywności i przyspieszenia procesów inwestycyjnych. Wcześniej przedstawiciele MSP wielokrotnie informowali, że oczekują od PIR przyspieszenia prac związanych z podpisywaniem umów na finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych. Krytycznie o działaniu PIR wypowiadał się też w lipcu wicepremier Janusz Piechociński. Jego zdaniem rząd liczył na zdecydowanie większe efekty działania PIR, a etap tworzenia spółki okazał się – jego zdaniem – niesatysfakcjonujący. Wątek PIR pojawia się też w aferze taśmowej ujawnionej przez tygodnik „Wprost”. W jednej z podsłuchanych rozmów minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz opisuje je określeniem „ch..., du... i kamieni kupa”.

Od października WALDEMAR ŁASKI zostanie prezesem spółek Famak, Famur Machinery oraz w przyszłości nowo utworzonejspółki zależnej wobec firmy Famur. Menedżer do października pozostaje prezesem spółki Famur. Na czele zarządu stanął we wrześniu 2009 r., wcześniej był odpowiedzialnym za sprzedaż Grupy Famur na rynkach zagranicznych. Od 1994 r. zasiadał w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem Famuru.

Po rezygnacji Anny Stelmach ze stanowiska prezesa Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” nowym prezesem został DARIUSZ SOCHA. Jak informuje spółka, na czele zarządu stanął branżowy ekspert i doświadczony zarządzający, który legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami, w tym placówkami medycznymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. – Przede wszystkim w imieniu zarządu, pracowników i właściciela firmy chciałbym serdecznie podziękować ustępującej prezes Annie Stelmach za lata owocnej pracy na rzecz intensywnego rozwoju Zarysu – powiedział Dariusz Socha, obejmując stanowisko.

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński powołał BOGDANA ARTYMOWICZA na stanowisko wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wniosek o powołanie tego kandydata złożył prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru w trybie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Bogdan Artymowicz jest radcą prawnym. Dotychczas pełnił funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej. Minister Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, państwowej jednostki organizacyjnej powołanej w celu zapewnienia ochrony praw i interesów Skarbu Państwa.

FEDERICO TONETTI 1 października 2014 r. obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego Lafarge w Polsce, zastępując Brunona Roux, który zostanie dyrektorem zarządzającym Lafarge we wschodniej Kanadzie. Federico Tonetti z Lafarge jest związany od 2008 r. Pracował m.in. na stanowiskach kierownika ds. strategii na poziomie Grupy Lafarge, dyrektora ds. betonu w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. betonu w zachodniej Kanadzie. Wcześniej Tonetti pracował dla firm Legrand, Pirelli Energy Cables & Systems oraz Bain & Company w Mediolanie, Berlinie i Paryżu. Tonetti ma 42 lata, z pochodzenia jest Włochem. Ukończył studia MBA w Instituto de Empresa w Madrycie i studia z business administration na Uniwersytecie Boconi w Mediolanie.

Więcej możesz przeczytać w 39/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.