Wielki plac budowy

Wielki plac budowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
ZDJĘCIA: AREK MARKOWICZ, 123RF
Rozkręca się kolejny wielki program polskich inwestycji infrastrukturalnych. Po drogach i kolei przyszedł czas na elektroenergetykę.
W ciągu najbliższych lat spółki energetyczne tylko na budowę nowych mocy wytwórczych wydadzą ok. 30 mld zł. Wydatki na modernizację istniejącego majątku i sieci dystrybucyjnych co najmniej podwoją tę kwotę. W najlepsze trwają budowy nowych bloków gazowych w Stalowej Woli (wspólne przedsięwzięcie Taurona i PGNiG) i we Włocławku (Orlen). Obie inwestycje o łącznej wartości ok. 2,5 mld zł zostaną ukończone w 2015 r. Tempa nabrały również prace przy realizacji dwóch największych projektów w polskiej energetyce, czyli budowie nowych bloków w Elektrowni Kozienice (Enea) oraz Elektrowni Opole (PGE Polska Grupa Energetyczna). Nowy blok o mocy 1000 MW w Elektrowni Kozienice będzie kosztował 6 mld zł. Elektrownia ruszy w 2017 r., na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Konsorcjum wykonawcze, w skład którego wchodzą japońskie Hitachi i polski Polimex-Mostostal, chwali się zaawansowaniem robót w 40 proc.

Dobre wieści płyną też z ogromnego placu budowy dwóch bloków na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Wykonawca, w składzie Rafako, Polimex-Mostostal Warszawa oraz Alstom, zakończył właśnie prace związane z wykopem pod chłodnię kominową jednego z bloków. To najbardziej spektakularny element nowej jednostki, który z powodu swoich rozmiarów, bliskich ok. 30-piętrowemu budynkowi, oraz wydobywających się z wewnątrz kłębów pary jest wdzięcznym obiektem zainteresowania mediów. W Opolu kontynuowane są roboty budowlane związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowni. Wykonano także barety, czyli ściany szczelinowe, pod fundamenty pylonów kotłowni obydwu bloków oraz palowanie próbne w wykopach maszynowni i kotłowni. Jeszcze w październiku 2014 r. planowane są m.in. prace w zakresie konstrukcji żelbetowych dla fundamentów pod młyny węglowe, wykonanie fundamentów pod dźwigi do montażu pylonów oraz wylewanie fundamentów pod pylony. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Bloki nr 5 i 6 mają zostać oddane do użytku odpowiednio w III kwartale 2018 r. i w I kwartale 2019 r. W kulminacyjnym momencie realizacji inwestycji na placu budowy będzie pracowało ok. 4 tys. osób, co sprawia, że projekt ma ogromne znaczenie dla lokalnej gospodarki i stanowi koło zamachowe dla rozwoju regionu w najbliższych kilku latach.

Najnowocześniejsze technologie spalania węgla kamiennego zastosowane w nowych blokach Elektrowni Opole sprawią, że zwiększy się efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Projekt przewiduje sprawność netto minimum na poziomie 45,5 proc. (średnia w Polsce to 34 proc.). Zakładana roczna produkcja wyniesie do 13,4 TWh brutto rocznie, co pozwoli na dostarczanie prądu do 4 mln gospodarstw domowych. Nowe jednostki będą emitowały o ok. 25 proc. mniej CO 2 niż inne polskie elektrownie opalane węglem. Planowany okres eksploatacji nowych bloków wynosi co najmniej 35 lat. Inwestycja Opole II jest realizowana w tzw. formule pod klucz. Oznacza to, że obejmuje kompleksową realizację przedsięwzięcia, a więc zarówno projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, jak i przekazanie do eksploatacji oraz serwis na okres gwarancji. Budowa nowych bloków wiąże się z zapotrzebowaniem na węgiel kamienny w skali ok. 4 mln t rocznie.Paliwo w ramach umowy wieloletniej dostarczy Kompania Węglowa, największy partner PGE Polskiej Grupy Energetycznej w sektorze górniczym.

Innym projektem, obok Kozienic, Opola II czy niewspomnianego tutaj Jaworzna III (Tauron), istotnym dla polskiego systemu elektroenergetycznego jest budowa bloku w Elektrowni Turów o mocy netto do 450 MW, opalanego węglem brunatnym. Inwestycja warta 4 mld zł zostanie ukończona w 2019 r. Rozstrzygnięto już przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie należąca do Grupy PGE Elektrownia Turów wykonuje prace przygotowawcze. Plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE), największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w kraju, oprócz budowy nowych mocy konwencjonalnych, zakładają m.in. zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, rozwój energetyki odnawialnej (OZE) i przygotowania do uruchomienia programu jądrowego. Planowane wydatki na te cele na najbliższe sześć lat to ok. 50 mld zł. W perspektywie 2020 r. trzej inni kluczowi gracze na rynku energii, czyli Tauron, Enea oraz Energa, planują dołożyć do tej kwoty jeszcze blisko 40 mld zł.
 0

Czytaj także