Ochrona BOR dla o. Rydzyka? Do MSW trafił wniosek

Ochrona BOR dla o. Rydzyka? Do MSW trafił wniosek

Dodano:   /  Zmieniono: 33
Tadeusz Rydzyk, fot. mat. pras
Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył wniosek do MSW, by o. Tadeusza Rydzyka objęto ochroną Biura Ochrony Rządu - informuje portal fronda.pl.
Jak twierdzą autorzy wniosku, wielokrotnie grożono ojcu Rydzykowi, dlatego powinna zostać mu przyznana ochrona BOR. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej.

Cały wniosek Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą:

"W związku z wielokrotnym publicznym nawoływaniem do zabicia O. Tadeusza Rydzyka, zwracamy się do Pani Minister z wnioskiem o przydzielenie O. Rydzykowi ochrony ze strony Biura Ochrony Rządu.

Chcieliśmy zaznaczyć, że w bieżącym roku wielokrotnie natrafialiśmy na portalach medialnych na wpisy internautów, którzy nawoływali do zabicia oraz fizycznego znieważenia O. Tadeusza Rydzyka.

W związku z powyższym złożyliśmy dwukrotnie doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez internautów:

1) W dniu 24.03.2015 r. złożyliśmy doniesienie do Prokuratora Okręgowego w Warszawie, pana Ryszarda Rogatko o popełnieniu przestępstwa przez internautów, którzy grozili śmiercią O. Rydzykowi na portalu internetowym Wirtualna Polska pod artykułem: „Tajemnice ojca Rydzyka” z dnia 21.03.2015 r

2) W dniu 28.03.2015 r. złożyliśmy  doniesienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o popełnieniu przestępstwa przez internautów, którzy grozili śmiercią O. Rydzykowi na portalu Fakt.pl pod artykułem: „Bieda ciśnie o. Rydzyka? Prosi o pieniądze” z dnia 11.02.2015 r.

Dowód: w załączeniu doniesienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 28.03.2015 r. oraz pismo przewodnie  do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 28.03.2015 r.

Uważamy, że sprawa jest niezwykle poważna.

O. Tadeusz Rydzyk, wielki autorytet dla wielu milionów Polaków jest publicznie szykanowany i grozi się mu śmiercią.

Chcieliśmy  zaznaczyć, że Ustawa o Biurze Ochronie Rządu (tekst jednolity Dz.U. 2014.170) mówi:

Art. 2. ust. 1

Do zadań BOR z zastrzeżeniem ust. 2, należy ochrona: pkt. 2. innych osób ze względu na dobro państwa.

oraz Art 2. ust. 2.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2."

fronda.pl
 33

Czytaj także